מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5413 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5414 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5415 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5433 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5405 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5408 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5409 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5401 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5407 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5400 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5399 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296304
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5406 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5398 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5396 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5403 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5404 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5393 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5394 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5397 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5402 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5410 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5389 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5387 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5390 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5388 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5428 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5386 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5385 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5391 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5395 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5384 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5392 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5380 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5382 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5378 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5372 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5374 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5373 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5375 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5379 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5371 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5376 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5367 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5363 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5369 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5361 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5368 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=5381 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296305
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
למנהלים..  
 18/6/08 16:20 עמית
האם בפולמר גריינג' יש ילדים בני 13? (גומרי כיתה ז')?

 
   לעמית  
 18/6/08 16:24 יניב - צוות קמפוס

היי עמית,

בפולמר גריינג' יש מסיימי כיתות ח' ו- ט'.

כיתות ז' נרשמים לריקמנסוורת 2. ונשארו 7 מקומות!!

כל הקודם זוכה 


 
     ליניב  
 18/6/08 16:27 עמית

יניב,

אם אני רוצה בכל זאת להירשם לפולמר גריינג' 2.. למרות שנרשמו רק ילדים מכיתות ח' ו-ט' אני יכולה?

 


 
       לעמית  
 18/6/08 19:45 יניב - צוות קמפוס

אם את בכיתה ז' ורוצה לצאת לפולמר את צריכה לקחת בחשבון שכולם שם מסיימי כיתות ח' ו ט'.

יש לך את ריקמנסוורת' 2 שכולם שם מסיימי ז' ו- ח' ואולי זה יתאים לך יותר..


 
למנהלים..  
 18/6/08 14:36 קוראל

יש לי כמה שאלות, תענו לי בבקששה..

1. כמה ילדים בני 15 יוצאים לפולמר גריינג' מחזור שני?

2. לא יוצאים לפולמר גריינג' ילדים בני 13 בכלל (מחזור שני)???

4. כמה בנים וכמה בנות יוצאים לפולמר גריינג' מחזור שני בני 15?


 
   לקוראל  
 18/6/08 15:01 יניב - צוות קמפוס

היי,

לפולמר גריינג' כרגע רשומים 13 ילדים.

כיתה ח (14) - 5 בנות , בן 1

כיתה ט' (15) - 5 בנות , 2 בנים


 
     טוב תודה רבה!(לת)  
 18/6/08 15:07 קוראל
למנהלים ולכל מי שנוסע לריק מחזור ראשון ( :  
 18/6/08 14:32 דנדי וינר ( :

אננני נוסעת לריק מחזור ראשון ( :

יש לי כממה שאלות :
    1. האם יש חיבור אינטרנט בחדרים ? אם כן האם זה אפשרי להביא לפטופ ?

2. בני כממה הילדים שנוסעים ?

3. כמה בנים וכמה בנות יש ? כי אמרו לי שאין בנים בכלל .

 

כל מי שנוווסע דברו איתי :
אייסי - 460197628

מסנג'ר - danaviner100@hotmail.co.il

אימייל - dana2735@walla.com

 

דנה וינר ( :

Smileys

 
   לדנה  
 18/6/08 14:58 יניב - צוות קמפוס

היי דנה מה שלומך...

1. אין חיבור אינטרנט בחדרים. אי אפשר להביא לפ-טופ.

    במרכז עצמו יש מחשבים שמחוברים לאינטרנט והשימוש בהם ייעשה עפ"י שיקול המרכז .

2. כל מי שנוסע לריק  - 13-15 (כיתות ז', ח' )

3. יש 8 בנים וכל השאר בנות


 
לכל מי שטס לוויספר...  
 18/6/08 14:14 ים

היי קוראים לי ים,

וכל מי שטס לוויספר 20.7-3.8 שיצור קשר...

 

איסיקיו: 490323120


 
ליניב * ( נועה וקים )  
 18/6/08 13:40 קים בירנבאום

שלום יניב , יש לנו מספר שאלות לשאול אותך .

1. האם ניתן להביא מחשב נייד ?

2. במקום שאנו נלון בו יש קליטה ?

3. צריכים להביא ויזה? ידוע לנו שנוסעים לברודוואי והרי זה ארצות הברית ואי אפשר להיכנס בלי ויזה .

 

 

תודה .

מחכים לתשובה (:


 
   לקים  
 18/6/08 14:55 יניב - צוות קמפוס

היי קים , מה המצב..

1. לא ניתן להביא מחשב נייד ו/או סלולארי כי אין שם קליטה בכל מקרה...

מחנה ycc נמצא בקנדה ליד מונטריאול והטיולים לא כוללים בכלל הגעה לארה"ב כך שלא תצטרכו ויזה לארה"ב .


 
טס לקנדה YCC כנסו !  
 18/6/08 13:36 קים בירנבאום

קוראים לי קים (אני בן) וגם אני טס לקנדה YCC

מי שטס לקנדה שיוסיף אותי

איסי : 297755209

מסן :  kim-rule@hotmail.com

 

דרך אגב הולך להיות חזזזזק Smileys


 
רוי - לאן אתה טס ובאיזה מחזור ? [: (לת)  
 18/6/08 13:14 ........
   פולמר גריינג' מחזור שני! אני רוצה אבל לא עונים איזה ילדים נמצאים שם!(לת)  
 18/6/08 14:34 קוראל
     (זאת קוראל לא רוי!) לאיזה את\ה?(לת)  
 18/6/08 14:34 קוראל
למנהלים דחוףף! שוב..  
 18/6/08 12:58 קוראל

בסדר, אבל אני רוצה לדעת אם יש כרגע ילדים בני 15 שנרשמו לפולמר גריינג'!

ואם כן כמה?


 
   הוספה להודעה הקודמת...  
 18/6/08 13:00 קוראל

הבנתי שכל הילדים של דורטון עוברים לפולמר גריינג' גם! אז אם נהיה איתם ביחד- יש ילדים בני 15??  ואם כן אז כמה?


 
     הי קוראל - כל הילדים שיוצאים לפולמר גריינג' מישראל הם בני 14-15 (ח' ט')(לת)  
 18/6/08 13:18 יניב - צוות קמפוס
       אין ילדים בני 13 בכלל??? והילדים בני ה-15 הם בנים או בנות?(לת)  
 18/6/08 14:33 קוראל
         היי :]  
 18/6/08 15:14 רעות

אני הייתי אמורה להיות בדורטון והעבירו אותי לפולמר :)

 

את בת 14?.. 15?..

 

מוזמנת ליצור קשר במסנג'ר..חח: pooqi@walla.co.il

 


 
האייסיקיו שלי לא מתחברר .. אזז.. ריק' מחזור 2  
 17/6/08 23:32 דנה

היי , למי שהכרתי ולמי שעוד לא הכרתי מריק מחזור 2

תשלו הודעות לאימייל :dana_mele@walla.com

האייסי שלי לא עובדד איזהה מעצבבןן !! אבל שלחו הודעות לאיימייל שלי !! (:


 
רציתי לשאול עם יש מקום לגבי ה27.7 גלאי 14-16 באנגליה(לת)  
 17/6/08 22:28 קרן
   הי קרן , יש מקום תתקשרי 03-5354449 אבל בדחיפות(לת)  
 18/6/08 01:02 יניב - צוות קמפוס
     "הכל פתוח עוד לא מאוחר.." חח סתם לא יודעת XD ---  
 17/6/08 22:32 אני
מה שבטוח קיימברידג' 2 -סגור !! חח

 
     מחזור 2 אימפריה D:(לת)  
 18/6/08 18:33 ליאור
לכל מי שטס לוויספר..  
 17/6/08 21:51 ים

היי, קוראים לי ים...

אני עולה לכיתה ז'...

ואני גרה בראש- העיןן..

הייתי רוצה להכיר בנים או בנות לפניי הטיסהה אזז..תגיבוו=]


 
למנהלים דחוףף!  
 17/6/08 20:22 קוראל

אני מעוניינת להירשם לפולמר גריינג' אני רוצה לגעת האם יש מקום?

והאם יש ילדים בני 15 ו-13 ואם כן כמה?

 

זו שאלה ממש דחופה.. אז תענו לי מהר בבקשה..


 
   הי קוראל - יש מקום, אחלה מרכז, אבל דחווווף !! 03-5354449(לת)  
 18/6/08 01:03 אמיר בן דב
     לאמיר  
 18/6/08 13:01 קוראל

אבל לא ענית לי על השאלה השניה....

יש ילדים בני 15 ו\או 13..

זאת אומרת כיתות ט' או ז', ואם כן.. אז כמה?


 
למנהלים....  
 17/6/08 20:22 רוי

ויש מצב שאיטלקים או ספרדים יהיו בני 15??
בפולמר גריינג' יש ילדים בני 15???

או בני 13??


 
   הי רוי , בעניין הגילאים  
 18/6/08 01:04 אמיר בן דב

זה מאד משתנה, כל הזמן נרשמים, ויכולים גם להיות ביטולים

אבל יהיו חברה בכל הגילאים


 
כמה בנים ובנות יש בקימברידג' מחזור שני?(לת)  
 17/6/08 20:08 ליחן
   ליחן - תתקשרי אלינו 03-5354449  
 17/6/08 20:15 יניב - צוות קמפוס
בערך 11 בנים ו 20 בנות

 
הודעה חשובה לכל מי שנרשם לדורטון 20.7-3.8.08  
 17/6/08 19:39 אמיר - צוות קמפוס

קיבלנו הודעה ממרכז הסאמר סקול של דורטון - רק לתאריך שכתוב למעלה

שהם מעבירים אותנו לפולמר גריינג'

1. אותם תאריכים

2. אותן טיסות

3. אותו מפגש קבוצה

4. כולם עוברים יחד

5. אותן פעילויות

6. המרכז של פולמר - מדהים ויפה כמו דורטון (ראינו ואנחנו מכירים את שניהם )

 

בקיצור חוץ מהשם של המרכז כלום לא השתנה

 

נא לא לדאוג - הולך להיות סבבה - בדיוק אותו דבר !!! Smileys וזו הבטחה

חוצמיזה - תרגיעו את ההורים הדואגים (אם יש כאלו)

 

שלכם ב Smileys

 צוות קמפוס


 
קיימברידג'- שאלה למנהלי הפורום  
 17/6/08 19:21 אני

חדר של 3 וחדר של 2, מה ההבדל ביניהם..?

והאם הם אותו גודל?


 
   הי אני - בעניין החדרים  
 17/6/08 19:28 יניב - צוות קמפוס

אין הבדל, אבל גם מאד קשה לבחור

המרכז מחלק את כולם לחדרים לפי מין (בנים לחוד ובנות לחוד) ולפי גילאים וכו...

זה אומר שההחלטה לא לגמרי בידינו


 
     עוד שאלה  
 17/6/08 19:22 אני
מה הגודל של החדרים? במ"ר...

 
     אני Smileys - הגזמת Smileys  
 17/6/08 19:30 יניב - צוות קמפוס

הצלחת לשאול שאלה ש 25 שנים לא שאלו אותנו

חדרים לא גדולים, אבל לא צריך לישון בעמידה


 
       חחחחחחחחחח  
 17/6/08 19:55 אני

חחחחח... כן... כי... אני מקווה שהם לא קטנים ממש.. לא רגילה לחדרים קטנים.. ולא בא לי גם להתרגל !! חח

אתה יודע אבל פחות או יותר ???


 
כמה שאלות :P  
 17/6/08 19:10 יובל

כל השאלות קשורות לריק' מחזור 2:

 

1. איך מתנהלת הכביסה שם?

2. האם קיים הבדל בין חדר של 2 לבין חדר של 3? אם כן, מהו?

3. כמה בנים וכמה בנות יש עד עכשיו?

4. יש שם חדר מחשבים? או להביא לפטופ?ואם אני מביא לפטופ יש שם רשת אלחוטית?

 

תודה =]


 
   הי יובל - תשובות  
 17/6/08 19:32 יניב - צוות קמפוס

1. אנחנו עוזרים בענייין הכביסה - זה נעשה במכבסה ציבורית

2. החדרים נקבעים על ידי המרכז וכמעט אין לנו השפעה על הבחירה

3. סה"כ 31 ילדים

4. יש חדר מחשבים אבל לא לשימושנו - אין רשת אלחוטית, ואין מה להביא מחשב נייד


 
את צריכה להגיד לאיזה מרכז את מבררת ,אחרת איך יוכלו לענות לך!! ------(לת)  
 17/6/08 18:30 אני
רציתי לדעת עם יש כשרות לאוכל מכיוון שאני שומרת וזה חשוב לי(לת)  
 17/6/08 18:01 קרן
   לקרן  
 17/6/08 18:58 יניב - צוות קמפוס

היי מה שלומך?

לאוכל באנגליה אין תעודת כשרות ..

יש סאמר סקול לדתיים דרל חברה שנקראת "חוויה"- תתקשרי אליהם ותבררי - 02-6450584

 


 
למנהליםםם.........=]  
 17/6/08 16:54 עמית

נשארו שני מקומות בריקמנסוות'??

 


 
   מקומות בריקמנסוורת 2  
 17/6/08 18:55 יניב - צוות קמפוס

לעמית ולכולם!

נשארו רק 9 מקומות נכון לעכשיו !

כל הקודם זוכה..

תתקשרו אלינו

03-5354449


 
     למנהלים... לגבי ריק...  
 17/6/08 20:13 עמית

נרשמו ילדים גם מכיתה ט'???

בני 15??
ואם לא אז איפה כן??


 
עמוד קודם 339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה