מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4113 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4106 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4112 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4100 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4103 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4099 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4102 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4098 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4104 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4105 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4096 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4097 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4090 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4095 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4080 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4094 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4089 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4079 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4093 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4078 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4077 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4092 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4076 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4091 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4073 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4075 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4069 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4068 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4071 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4066 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4063 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4074 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4062 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4059 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4070 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4049 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4060 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4056 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4058 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244589
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
בקשר לתחרות ..  
 26/3/08 17:36 ..

מה צריך לעשות לתחרות?

כאילו זה תחרות של מה ?


 
לאיתמר!!  
 25/3/08 13:37 דפנה (:

אני לא יודעת אם אתה זוכר אותי, אני דפנה.

נרשמתי לפני יומיים (ביום ראשון) למחזור הראשון של קיימברידג' לאנגליה.

ושגם שלחתי בדואר את כל מה שצריך, אליכם, בדואר רשום.

עכשיו יש לי כמה שאלות:

1. האם יש מקום לכבס בגדים, ואם אכן יש, האם זה עולה כסף?

2. האם יש בתוך קיימברידג' קיוסקים וחנויות?

3. האם יש חדרים ליחיד בקיימברידג'?

4. האם יהיה מפגש לפני הנסיעה?

5. האם יהיה מותר לקנות לפני הטיסה דברים בדיוטי פרי? (חח.. זה לא שאלה שלי.. זה של חברה שלי).


 
   הי דפנה - נראה לך שאשכח אותך ? תשובות !  
 26/3/08 12:04 איתמר

1. בקיימברידג' - בתוך מרכז הסאמר סקול יש מכונות כביסה - חינם

   המדריכים עוזרים בעניין הכביסה

2. קיוסקים בקיימברידג' ? מיליונים, מיליארדים - אונות של חנויות, זו עיר מ-ד-ה-י-מ-ה

3. יש אבל אנחנו לא לוקחים אותם, אם זה מאד משמעותי בשבילך אז נוכל לדבר על זה בטלפון, 
       אבל לא נראה לי שכדאי

4. ברור שיהיה מפגש לפני הנסיעה, עם הסברים, היכרות בין הילדים שיוצאים, נודיע לך על המועד

   המדוייק של המפגש

5. כן - אפשר לקנות בדיוטי פרי - אבל... לפעמים בגלל התורים המוטרפים בשדה התעופה נשאר
       ממש קצת זמן (ויותר כסף לביזבוזים באנגליה)

 

מקווה שעניתי על הכל


 
לאיתמר ,  
 23/3/08 22:45 נועה לורבר

אני לא יודעת עם אתה זוכר אותי , אבל הייתי בשנה שעברה בקמווס בלונדון ( =

 

קיצר יש לי שאלה !  ,

 

עם אני לא מזמינה מעכשיו מקום אז לא הייה לי מקום ?

 

כי אני לא זוכרת מתי שנה שעברה אנחנו הזמנו מקום ?

 

הייה מצב ששלא הייה לי איפו להיות ?


 
   אהלן נועה  
 24/3/08 11:25 איתמר - צוות קמפוס

הי נועה,

 

בטח שאני זוכר אותך. מה שלומך?

 

בנוגע להרשמה:

השנה קצב ההרשמות הוא מאוד מאוד גבוה כך שכדאי מאוד לשריין מקומות בעיקר לקיימברידג' או גריניץ' שכבר כמעט מלאים.

יכול להיות מצב שבסופו של דבר לא יהיה מקום למרכז שאליו תרצי לצאת.

ושוב, מומלץ לשריין מקום!!!

 

איתמר

 

 

 


 
!  
 23/3/08 22:43 נועה לורבר

אתם כבר נירשמים ?

 

Smileys

 

מגננניב תהנו ואולי אני הייה עם אחד מיכם בטיול .

הייתי בשנה שעברה וזה היש שווה באררררררררררררץ!

\\\\

 

 

 

 

:P


 
   לנועה לורבר:  
 23/3/08 22:54 משי
 לאן את נוסעת? לסאמר קמפ?

 
מישהו פה נוסע לסאמר קמפ YCC ? אם כן, בני כמה אתם/ איזה כיתה אתם מסיימים?(לת)  
 23/3/08 21:37 משי
   אני נוסעת לYCC אני מסיימת כיתה י'. (לת)  
 24/3/08 14:33 פז סטרינסקי
     לפז  
 24/3/08 18:10 משי

אהה מגניב גם אני מסיימת י'...

אבל לא בטוח שאני נוסעת.......  =(


 
שאלה..  
 23/3/08 19:53 קרן

היי איתמר!

 

קוראים לי קרן ונרשמתי לקיימברידג' למחזור הראשון...

רציתי לדעת אם תוכל לשלוח לי תמונות של החדרים, מקלחות וכו'...כי אין אותם באתר.

 האימייל שלי הוא: keren015@walla.co.il

 

נ.ב: אם למישהו/מישהי יש תמונות גם אפשר לשלוח!!!

 

 

ביי ביי!!!!

Smileys

 
   קרן :  
 23/3/08 21:14 שרון

אני כל כך מקנאה בך, הייתי שם שנה שעברה מה הייתי עושה כדי להתחלף איתך

אם את רוצה תמונות \ פרטים אז... sharon_arbiv@walla.com

:]


 
שאלה - המטרה המרכזית  
 23/3/08 11:17 Baz

שלום , אני מעוניין להצטרף לסאמר סקול מאחר שמטרתי המרכזית היא להעלות את רמת האנגלית שאני נמצא כרגע בן 16 וחצי (יא) ואוצר המילים והרמה לא כ"כ במצב טוב.

שאלתי היא, אם אני אכן ארשם לסאמר סקול , האנגלית שלי תעלה לרמה יחסית גבוהה, והאוצר מילים שלי יתרחב וכו'?

מכוון זו המטרה המרכזית

 

יאא מאן.


 
   BAZ  
 23/3/08 11:52 איתמר - צוות קמפוס

אהלן,


 


המטרה של הסאמר סקול היא שתלמד אנגלית. כמובן שהאנגלית משתפרת ומתחזקת בכל הצורות: אוצר מילים, דיבור, דיקדוק. אתה סופג ממש השפה כי אתה שומע אותה כל יום ומדבר רק באנגלית עם החבר'ה ממדינות אחרות.


קמפוס היא חברת לימודים והיא שמה דגש מאוד רציני על למידת השפה האנגלית.


 


אתה מוזמן להתקשר


 


איתמר


 
שאלת למנהל הפורום בקשר לסאמר קמפ  
 22/3/08 18:01 ניצן (:

היי אני ניצן (:

השנה אני אסיים את כתה ח' ואני ממש מתלבטת אם ללכת לסאמר קמפ בארצות הברית..

כמה שאלות:

 

1. יש ארגונים שיכולים לעזור בכסף חוץ מ-ח.ב.ר? אנחנו קשורים לכמה ארגונים גדולים בארץ (מקצועיים ורפואיים) שאני מעדיפה לא לפרסם ורציתי לדעת אם הם יכולים לעזור

2. מה התאריכים ליציאה?

3. אתם מתחשבים בכיתות או בגילאים? כי אני מסיימת את כתה ח' אבל אהיה בת 14 רק בסוף ספטמבר של שנה הבאה, ואני רוצה להיות בקבוצה של 14+..

4. אתם מעבירים קורס אנגלית לפני הטיסה?

5. אפשר לבוא לבד? ובבקתות עץ יש ישראלים+אמריקאיים יהודיים+מדריכים? והמדריכים הם ישראלים\אמריקאיים?

6. יש לי קצת בעיות בריאותיות, זה מהווה בעיה?

7. היית בסאמר סקול ובסאמר קמפ?

 

ממש מחכה לתשובה מהירה..

תודה!


 
   תשובות  
 23/3/08 11:50 איתמר - צוות קמפוס

הי ניצן,

 

1. כן, אנחנו עובדים עם עוד כמה ארגונים, אך לשם כך עלייך להתקשר אלינו ונוכל לדעת איך אפשר לעזור

2.  יש לנו כמה תאריכים. כל היציאות הם ביולי והחזרה היא באוגוסט

3. אנחנו מתייחסים לכיתה שאותה את מסיימת

4. כל הענין הוא ללמוד אנגלית במרכזים או במחנות בחו"ל. יוצאים כדי ללמוד אנגלית בחו"ל ולא בארץ

5. כמובן שאפשר לבוא לבד ולפעמים זה אפילו יותר מומלץ. באמריקה ישנים בבקתות עץ מגניבות, יהיו קצת ישראלים והשאר יהודים אמריקאיים + מדריכים ישראלים ואמריקאים.

6. השאלה היא אילו בעיות בריאותיות, בכל מקרה אני מציע להתקשר ושנוכל להבין במה מדובר

 

 

מקווה שעניתי לך על השאלות

 

איתמר


 
     עוד משהו קטן  
 22/3/08 20:48 ניצן (:

 

יכול להיות שאם אני אסע זה יהיה בשנה הבאה, סוף כתה ט'

אב לאני עוד לא יודעת אז אתה יכול לענות לי על אותם דברים גם על כתה ח וגם על ט?

המון תודה


 
קיימבריג'- איתמר!!!!  
 22/3/08 17:24 קורליי =)

הייייי, יש לי שאלה...

כמה ילדים נרשמו למחזור השני של קיימבריג' (27.7.08) ומה יקרה אם לא יהיו מספיק ילדים (כלומר 30), האם הקבוצה עדין תצא??

 

אפשר לעבור לקבוצה השנייה? (כלומר של התאריך ה- 13.7.08?)

 


 
   קיימברידג'  
 23/3/08 11:42 איתמר - צוות קמפוס

היי,

 

למחזור השני של קיימברידג' כבר נרשמו מספיק ילדים כדי שהקבוצה תצא. מניסיון, שני המחזורים של קיימברידג' יתמלאו עד אפס מקום. המחזור הראשון בדרך להיסגר מאוד בקרוב.

 

איתמר


 
תוספת להודעה הקודמת (=  
 22/3/08 15:09 משי
אם יש פה מישהו שהיה בלייסטר שנה שעברה (עם מיכל המדריכה) שיגיד שלום (;      חח זהו...

 
תנו לי המלצות פליייזז...  
 22/3/08 15:01 משי

היי אני בת 16. שנה שעברה (2007) נסעתי ללייסטר לבד (זה לא משנה היה ממש ממש כיייף!). השנה אני נוסעת עוד פעם אבל עם חברה. תוכלו לתת לי המלצות לאן כדאי לנו ליסוע?

(ההודעה מיועדת למי שכבר נסע או לאיתמר כמובן...).      תודה :)


 
   הי משי  
 23/3/08 11:40 איתמר - צוות קמפוס

הי משי,

איזה כיף לשמוע ממך (:

 

אם השנה את בת 16 ומסיימת כיתה י' יש את מרכז גריניץ, מרכז מדהים, אולי את אפילו מכירה אותו. בכל אופן כדאי כבר להתחיל לחשוב לשריין את המקומות כי חצי קבוצה כבר סגורה ולא נשארו עוד הרבה מקומות. מומלץ מאוד להתקשר

 

ביי משי

איתמר 

 


 
איתמר  
 21/3/08 19:33 קורל

היי זאת שוב אני (ענית לי על שאלות לפני כמה ימים)

אמא שלי רשמה אותי לפני שבוע בערך.. וגם שלחת לנו את החוברת הביתה (אם אתה זוכר אני גרה באילת ואני וחברה שלי מיכל נרשמנו ביחד..)

בקיצור שלחת לנו את החוברת של 2007 מה  אם החוברת של 2008???

 

רציתי לשאול אותך עם כמה דברים:

1) מתי הטיסה הלוך ללונדון (אני ומיכל צריכות גם לעלות לתל אביב ואנחנו צריכות לדעת מתי)

2) זמן הנסיעה הוא שבועיים אבל לפי התאריכים (27.7-10.8 - תקן אותי אם אני טועה) אנחנו כאילו מרווחים יום, כלומר שבועיים אנחנו באנגליה מיום ראשון-שבת ואז עוד פעם מיום ראשון-שבת ואז רק חוזרים הביתה בראשון נכון?? (מקווה שהבנת..חח..)

3) אתה יכול לשלוח לי לאיימיל: coral1300@walla.com את לוח הזמנים העדכני של קיימבריג' כלומר מה נעשה בכל יום.

4) איך המקלחות והשירותים בקיימבריג'? שמעתי שהמקלחות משותפות!! זה נכון??

5) אפשר להביא דברים לקשט את החדר כמו פוסטרים ותמונות ומותר לתלות אותם?

 

סליחה על כל השאלות!!

אני פשוט חייבת לדעת.. תודה מראש , קורל.

 

Smileys

 
   הי קורל  
 23/3/08 11:31 איתמר - צוות קמפוס

הי קורל

בקרוב מאוד תצא חוברת 2008 שגם תפורסם באתר

 

1. הטיסה ללונדון בתאריך 27/7/08  מתוכננת לצאת ב 15:50. אנחנו ניפגש כשעתיים - שלוש לפני הטיסה (אנחנו נודיע מתי בדיוק לכולם במפגש הקבוצה). יש לקחת בחשבון שיכולים להיות שינויים כאלה ואחרים שאם אכן יקרו אנו נעדכן את כולם בהם.

2. נכון, זמן הנסיעה הוא שבועיים ואם אני לא טועה אנחנו מרוויחים את כל יום ראשון האחרון, כלומר חוזרים ביום שני לפנות בוקר (הכל ניתן לשינויים)

3. בנוגע ללו"ז את מוזמנת להתקשר למשרד

4. המקלחות והשירותים בחדר משותפים לכמה חדרים 2-3 וכמובן שהם נקיים מאוד ומנקים אותם ומסדרים כל יום

5. אפשר להביא אבל לא כדאי להגזים, יש לזכור שצריך גם להחזיר אותם מה שיכול להכביד ולתפוס מקום בתיק. תחשבי שבסה"כ מדובר על שבועיים.

 

מקווה שעניתי על כל השאלות

 

איתמר


 
דחופפפ =]  
 20/3/08 20:51 D =
Smileysהיי ! אני רוצה לנסוע לסמאר סקול או ולקמפ סמר כמה כל אחד עולה ?

 
   הי, בעניין דחוף - סאמר סקול השנה !  
 21/3/08 07:44 איתמר - צוות קמפוס

המחירים שלסאמר סקול השנה הם בסביבות 13,500 ש"ח כולל הכל

יש תוכניות קצת קצת יותר יקרות ויש קצת יותר זולות

כדי שנוכל להגיד מחיר מדוייק תתקשרו אלינו 03-5354449 ונסייע

 

השנה הדולר והשטרלינג נמוכים - נצלו את זה !!!


 
היא משלנו - עדי בן מיור הופיעה בערוץ הילדים בעניין סאמר סקול 2007  
 20/3/08 18:07 איתמר
לאיתמר -  
 20/3/08 17:54 עמית
היי .. אני נורא נורא רוצה לטוס והכל אבל זה נורא נורא יקר... יש לך פיתרון?

 
   עמית,  
 20/3/08 18:28 איתמר

יקר זה עניין יחסי.

 

כדאי להירשם ולשלם היום,(!) כי הפאונד והדולר מאוד נמוכים וזה משפיע על המחיר

תבקש מההורים שלך לדבר איתי (אני מניח שהם אחראים על התשלום),

 

מחכה לטלפון

 

חג פורים שמח

 

איתמר


 
קנדה  
 20/3/08 17:38 פז סטרינסקי
מישהו מתכנן לנסוע למחנה בקנדה?

 
לכל מי שנוסע לקימבריג' מחצית ראשונה:)  
 20/3/08 09:53 נועה =]

היי אני כנראה נוסעת לקימבריג' ויש כמה סיכויים שלבד .. רציתי לדעת אם יש פה עוד מישו שנוסע לבד שרוצה לדבר שנתחבר לפני ושיהיה מישו להיות איתו :)

אפשר להוסיף אותי למסנג'ר, אבל תשאירו הודעה שזה אתם לפני :)

noa_29942@hotmail.com


 
   אממ... נראה לי גמאני  
 20/3/08 23:29 פולה ^^

מחצית ראשונה זה בין ה 13 ל27 ביולי?

אם כן אז אני נוסעת...


 
אמממ... אני נוסעת...ההורים שלי יסגרו את זה השבוע...  
 20/3/08 08:49 דפנה (:

אני נוסעת כנראה במחזור הראשון לקיימברידג' עם חברה שלי........

כל מי שנוסע לשם שיכתוב פה בפורום......

 

33333333>

דפנה...


 
אני נוסעת לקיימבריג' + שאלות לאיתמר  
 19/3/08 17:24 קורל

היייי כל מי שנוסע לקיימבריג' בתאריך ה- 27/7/08 שיגיב לי באימייל: coral1300@walla.com

 

מי שהייה בקיימבריג' גיבווו גם..... תנו קצת פרטים

 

שאלות לאיתמר

 

* יש מקום שאפשר לכבס בגדים והאם הוא עולה כסף?

* יש זמן חופשי שאפשר לצאת לבד מהפנימיה..נגיד לטייל בלונדון לבד??

* יש בקיימבריג' קיוסק או חנויות?


   


 
   תשובות לקורל  
 20/3/08 18:25 איתמר

 

אהלן קורל,

לשאלותייך:

1.יש מקום לכבס,וזה לא עולה כסף.

2.אפשר להסתובב בקימברידג בפיקוח,וללונדון נוסעים במאורגן.

3.קימברידג זו עיר מדהימה ביופיה, עם קניונים ושוק וקיוסקים וחנויות....

 

להית'

 

איתמר

 


 
יש פה מישהו ש....  
 18/3/08 19:12 פולה ^^

שנוסע בין ה-13.7.08 ל-27.7.08

לקיימברידג'?


 
   אני(לת)  
 19/3/08 23:22 שי לי
     כן  
 19/3/08 07:46 עמר אגוזי
אני וכנראה עוד 2 חברות שלי...

 
     אני נוסעת בטוח..  
 19/3/08 17:02 פולה ^^

ואולי עם עוד שתי חברות שלי :]

בת כמה את?


 
עמוד קודם 365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה