מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

היום החמישי - 07/11/2019

שלום לכולם! הנה עבר יום חמישי, יום נוסף ותכף נגיע לסוף השבוע ואנחנו לא מאמינים כמה מהר הדברים קורים! ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18326 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18328 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18321 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18323 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18264 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18290 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18315 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18318 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18319 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18320 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18287 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18317 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18299 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18314 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=17709 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18313 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=17712 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18130 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18311 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18309 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18310 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18302 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18305 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18303 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=17891 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18196 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18215 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=17892 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18304 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18288 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18300 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18284 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18298 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18280 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18297 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18279 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18296 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18282 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18281 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18285 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18276 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18293 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18271 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18291 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18261 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18289 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18263 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18267 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18268 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18272 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18244 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18246 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18269 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18250 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18249 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18245 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18262 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803136782
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
עומרי כמה ילדים ייש בקבוצה של הרויאל סקול ? :)(לת)  
 30/4/12 15:31 מיכל
   סאמר סקול ברויאל סקול  
 30/4/12 15:32 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מיכל.

לנתונים האלו את מוזמנת ליצור איתנו קשר - 03-5354449


 
לעומרי ^_^  
 30/4/12 14:46 גלי

תגיד מתי בערך ההרשמה תיפתח לשנה הבאה ?

מה עדיף לגיל 13 בידלס או רויאל סקול ? 

אני פשוט תיכננתי עם אמא שלי להירשם לבידלס \ רויאל סקול אחרי שאני יסיים את כיתה ז′ : )


 
   לגלי  
 30/4/12 15:17 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי גלי.

אנחנו עוד לא יודעים.

כדאי לנסות עוד השנה.

יש עוד מקומותSmileys


 
לעומרי  
 26/4/12 19:54 שי

היי עומרי , אתה עונה כאן גם על שאלות בנוגע למחנות בארצות הברית ? אם כן , האם ב - Perlman כל המקומות כבר נתפסו ? 


 
   סאמר קאמפ  
 29/4/12 10:30 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי שי.

ברור שאנחנו עונים כאן גם על השאלות בנוגע ל- סאמר קאמפ Smileys

לגבי כמה מקומות נותרו, זה תלוי בטווח הגילאים. 

אם אדע באיזו כיתה את, אוכל לעדכןSmileys

 


 
     עומרי  
 29/4/12 20:47 שי

אני בת 12 מסיימת ו′ ... אשמח לדעת אם נותרו מקומות Smileys


 
       סאמר סקול בפולמר גריינג′  
 30/4/12 09:33 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי שי.

מדובר על מקומות ממש אחרונים ב- סאמר סקול בפולמר גריינג′.

אני מציע לשרין מקום עוד השבועSmileys


 
         לעומרי  
 30/4/12 14:20 שי

והאם בפרלמן נותרו מקומות ? 


 
           סאמר קאמפ  
 30/4/12 14:21 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שי.

זה תלוי לאיזה גיל.

תתקשר ונגיד לך - 03-5354449


 
שייפליק שבועייםם  
 28/4/12 20:14 גיא (:

מי מפה הולך למחזור של שייפליק של שבועיים? אני הולך עם חבר שלי..

עומרי, יש לך מושג אם יש קבוצה בפייסבוק? 
תודה! 


 
   גיא אני נוסעת לשיפלייק שבועייים תוסיף אותי בפייסבוק ונדבר rotem rotner (:(לת)  
 30/4/12 08:38 רותם (:
     סאמר סקול בשיפלייק  
 29/4/12 10:47 עומרי - מנהל סאמר סקול
סאמר קאמפ perlman - מי נירשםם ? ( :  
 29/4/12 19:54 שי

היי ף אני יודעת שאני חופרת וזה אבל יש פה מישהו שנירשם לסאמר קאמפ perlman למחזור השני והוא בן/בת 12 בערך מסיימי ו′ ? (: יאוו ממש בא לי למצוא מישהי כזאתת שאני לא יהיה בודדה ממש במפגשש ^^


 
מי בא לסאמר קאמפ בפרלמן ?(לת)  
 20/3/12 20:18 נדב
   אניי  
 29/4/12 19:51 שי

אנייי מחזור שני אני בת 12 ( :


 
     אני בא למחזור השני!! אתה?(לת)  
 21/3/12 20:36 איתי
     אני גם במחזור השני בפרלמן :)(לת)  
 18/4/12 23:34 טל
סאמר קאמפ perlman  
 29/4/12 19:45 שי

נירשמת למחזור השני של הסאמר קאמפ perlman ! (: Smileys

ואוו איזה אושר כמה זמן לקח לי לשכנע ...

יש מישהו שנירשם גם ? תגיבו פה ואם יש לכם פייסבוק אשמח לקבל ! ( :

זה הפייסבוק שלי - תשלחו בקשה עם הודעה שאתם נירשמים לסאמר קאמפ <3 Smileys

יאוווו מתרגשת ורוצה למצוא עוד ילדים שהתרגשו איתי :′> Smileys


 
שייפליק שבועיים  
 29/4/12 16:37 גיא (:

עומרי תגיד, הקבוצה של שייפליק של ה3 שבועות ושל ה2 שבועות יהיו ביחד מתישהו?


 
   סאמר סקול בשיפלייק  
 29/4/12 17:18 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי גיא.

כאשר הקבוצה של השבועיים תגיע, היא תתחבר לחבר′ה שכבר שםSmileys


 
עומרי אתה יכול לתת שמות של הילדים שהולכים לרויאל סקול וכמה ילדים הולכים(לת)  
 29/4/12 15:31 נדב
   אני הולכת יש לך פייסבוק? :D(לת)  
 29/4/12 15:58 מיכל
     סאמר סקול ברויאל  
 29/4/12 15:32 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי נדב.

אשמח. תתקשר אלינו - 03-5354449Smileys


 
מי נרשם לברייטון מחזור ראשון ? (לת)  
 5/4/12 16:30 עופר
   אניי P: (לת)  
 21/4/12 13:31 אראל D:
     אראל  
 22/4/12 16:17 עופר

יש פה קישור לפייסבוק שלי תוסיפי אותי ונוסיף אותך לקבוצה (-; 


 
     אניי (:  
 5/4/12 16:42 אמילי נודלמן
     גם אני :)  
 29/4/12 15:49 שי חסדאי
קיימברידג′  
 28/4/12 22:16 דנה

היי עומרי :)

אני נוסעת למחזור השני בקיימברידג′ וגילינו שהאולימפיאדה מתחילה בלונדון ב-27.7 שזה יוצא ב-3 ימים האחרונים שלנו שם Smileys

אנחנו נהיה קשורים איכשהו לאולימפיאדה?כאילו יקחו אותנו לפתיחה שלה או לראות אותה או לפחות טיול ללונדון בזמן שהיא מתקיימת?Smileys

ויש סיכוי שספורטאים מהאולימפיאדה יהיו בקיימברידג′? Smileys


 
   סאמר סקול בקיימברידג′  
 29/4/12 10:49 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי דנה.

אנחנו לא צפויים להיוות בפתיחתה של האולימפיאדה. יש חבר′ה שפחות מתעניינים בתחוםSmileys

לגבי הספורטאים יש סיכוי אך לא גבוה היות והם בדרך כלל גרים בסמוך לאיצטדיוניםSmileys


 
עומרי מה השם משפחה שלך?(לת)  
 28/4/12 17:44 בר
   לבר  
 29/4/12 10:46 עומרי - מנהל סאמר סקול
רויאל סקול  
 28/4/12 16:51 אייל

רויאל סקול נמצא בקיימברידג′?


 
   סאמר סקול ברויאל סקול  
 29/4/12 10:45 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אייל.

ה- סאמר סקול ברויאל לא נמצא בקיימברידג′ אלא במרחק של כ-שעה עד שעה וחצי נסיעה משםSmileys


 
לעומרי ...  
 28/4/12 16:07 שני

היי :)

אם אני מסיימת השנה את כיתה ז′ ( בת 13 ) יתאים לי ללכת לבידלס ?

ובשנה הבאה בידלס יהייה עדיין לאותו טווח גילאים ?

זה משנה אם אני ירשם למחזור הראשון או השני ? יש הבדל כאילו ?

מה המחירים בערך ?


 
   סאמר סקול בבידלס  
 29/4/12 10:44 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שני.

ברור שה- סאמר סקול בבידלס מתאים למסיימי כיתה ז′. יש שם המוןSmileys

סביר להניח שגם שנה הבאה זה יהיה לאותו טווח גילאים. נדע את זה לאחר הקיץ.

העלות זהה בשני המחזורים ובשני נותרו קצת יותר מקומות מהראשוןSmileys


 
     בואי לרויאל סקול כולם שם עולים לח′(לת)  
 28/4/12 17:32 נדב
       בואי לרויאל סקול כולם שם עולים לח′(לת)  
 28/4/12 17:31 נדב
     חוץ ממני :)(לת)  
 28/4/12 17:48 מיכל
כמה שאלות על פולמר גריינג′ : )  
 28/4/12 01:29 בלה

אם אני בת 12 זה יתאים לי להירשם לפולמר ?

מאיזה מדינות יש ילדים שמה ?

האוכל שמה כשר ?

באיזה שעה בערך הולכים לישון שמה ?

יהייה שמה קר ?

איך החדרים נראים ?

כמה ילדים יש בחדר אחד ?


 
   סאמר סקול בפולמר גריינג′  
 29/4/12 10:36 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי בליה.

1. ברור שלגילאי 12 מתאים להירשם ל- סאמר סקול בפולמר גריינג′. כמעט כולם שם בגיל הזהSmileys

2. יש חבר′ה מכל העולם ובעיקר מאיטליה, ספרד, צרפת, פורטוגל, דרום אמריקה, סין, יפן ועודSmileys


 
טיסה לקיימברידג′  
 27/4/12 15:02 גלי (:

היי עומרי,

אתה יכול להגיד לי עם הטיסה לקיימברידג′ מחזור 3 טיסת בוקר/ ערב?


 
   טיסה ל- סאמר סקול  
 29/4/12 10:31 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי גלי.

ל- סאמר סקול בקיימברידג′ טסים בהלוך בטיסת בוקר ובטיסת צהריים בחזורSmileys


 
לעומרי  
 26/4/12 17:33 אליס

היי, אני הולכת להיות במחזור השלישי של קיימברידג′ ורציתי לדעת אם ניסע לסוג של לונה פאר או משהו בסגנון? :)


 
   סאמר סקול בקיימברידג′  
 29/4/12 10:28 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אליס.

אין בתכנית לונה פארק היות ותכנית הטיולים כבר מלאה.

את יכולה להסתכל על הלו"ז לדוגמא ב- סאמר סקול בקיימברידג′ ולהתרשם מתכנית הטיולים

יש קוביה בתחתית העמוד


 
מי נרשם לרויאל סקול מחזור ראשון ?(לת)  
 26/4/12 19:52 מיכל
   אנייי(לת)  
 26/4/12 21:43 איתי
     יש לך פייסבווק ?(לת)  
 26/4/12 22:03 מיכל
       כן איתי אלישע התמונה בשחור לבן כזה(לת)  
 27/4/12 17:20 איתי
לעמרי D:  
 24/4/12 14:06 רותם אהרון

אני נוסעת לקיימברידג′ וישלי כמה שאלות D:
1. כמה ימים נהיה בלונדון ?
2. בלו′ז של שנים קודמות כתוב שיש טורניר בריכה ואמרתם לנו שבכלל אין שמה בריכה .. 
3. בחדרים לידינו יהיו גם כאלו שמחו"ל נכון ?
 


 
   היי רותם באיזה מחזור את בקיימברידג′?(: (לת)  
 24/4/12 14:50 מעין (:
     חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אוי אני מתה. מעין♥(לת)  
 26/4/12 22:23 דניאל :)
         D:  
 24/4/12 15:33 רותם אהרון

חח כן אני עם דנה במחזור 2 D:
איזה את  ?:P 


 
             קיימברידג′  
 24/4/12 15:26 דנה

היא איתי במחזור השני :)


 
     סאמר סקול בקיימברידג′  
 24/4/12 14:26 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי רותם.

1. כ- יומיים שלושה

2. לעיתים במקום פעילויות אחרות יוצאים לבריכה חיצוניתSmileys

3. במגורים יהיו לידנו חבר′ה מכל ה- סאמר סקול 


 
מחנה לגילאי 12 מסיימים ו׳ (:  
 26/4/12 19:38 שי (בת)

היי אני מתלבטת אם ללכת למחנה - פולמר גרייננג׳ או וינדמיל אז אם למישהו יש המלצות אני יישמח לשמווווע ( ;


 
עמוד קודם 118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה