מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20453 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20446 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20451 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20447 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20445 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20450 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20444 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20449 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20432 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20441 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20436 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20440 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20437 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20435 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20429 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20433 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20431 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20430 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20418 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20428 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20420 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20421 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20422 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20426 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20427 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20330 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20424 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20345 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20342 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20334 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20336 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20331 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296250
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20332 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20341 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20333 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20405 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20406 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20416 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20419 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20417 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20408 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20415 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20411 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20414 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20409 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20413 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20412 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20410 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20300 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20407 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20402 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20404 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20358 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20403 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20379 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296251
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
מי רשום לקיימברידג' מחזור שני?(לת)  
 5/3/13 15:36 רשומה :)
הלווווו שאלה בייב תענו בבקשה .  
 4/3/13 19:48 אביגיל סטיילס

היי , אז שאלה שניראלי דיי נפוצה ...

אמממ כמה עולה הסאמר סקול ?


 
   לאביגייל  
 5/3/13 10:13 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אביגייל.

סאמר סקול לשבועיים עולה כ-15,000 ש"ח

הכל כלולSmileys


 
     לאביגייל  
 4/3/13 19:54 אלמוג

היי,בת כמה את?

יש לנו את אותן שאלות ואולי אנחנו אותו גיל .. Smileys


 
שאלה  
 4/3/13 19:34 אור

לאיזה מרכז נרשמו רוב מסיימי כיתה י"א? (גילאי 16-17)


 
   סאמר סקול למסיימי יא'  
 5/3/13 10:09 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אור.

הכי הרבה מסיימי יא' נרשמו לאיסטבורן ולרדינגSmileys


 
שאלה  
 4/3/13 18:13 אלמוג

מה המחיר של פולמר  גריינג'?


 
   סאמר סקול בפולמר גריינג'  
 5/3/13 10:08 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אלמוג.

המחיר עומד על כ- 15,000 ש"ח הכל כלולSmileys

דברי איתנו - 03-5354449


 
שאלה לעומרי  
 3/3/13 18:38 תמר

אני בת 13 ואני ושתי חברות של מאוד מתלבטות לאיזה מרכז ללכת , אנו פחות רוצות אקסטרים ורוצות מרכז שיש בו הכל ושנהנה בו מאוד ומעדיפות שיהיו שם הרבה בני גילנו. אשמח אם תחזור אלי בהקדם Smileys


 
   סאמר סקול לגילאי 13-15  
 4/3/13 10:56 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי תמר.

אני ממליץ ללכת לבידלס או לרויאל סקול

בידלס הוא כרגע הכי מבוקש בגילך שם החבר'ה שנרשמו מסיימי ז', ח'Smileys

 

 


 
שאלה  
 3/3/13 20:30 שהם בכר

יש כבר ילדים שרשומים לפולמר גריינג'?

בטוח שהוא יצא?


 
   סאמר סקול בפולמר גריינג'  
 4/3/13 10:51 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי שהם.

ברור שהקבוצה יוצאתSmileys

יש כבר הרבה רשומים


 
מי נרשם לפולמר גריינג'  
 3/3/13 20:46 שהם בכר

היי רציתי לדעת מי נרשם לפולמר גריינג', אני רוצה להכיר כמה ילדים לפני שאני טסה איתם, מחזור 1.Smileys


 
סאמר סקול פולמר גריינג'  
 3/3/13 20:25 שהם בכר

שלום,

השנה אני עומדת לטוס לסאמר סקול בפולמר גrיינג' ורציתי שיספרו לי קצת איך זה שם.

תודה, שהם Smileys


 
השנה אני רוצה לטוס ואני לא יודעת לאןן!!  
 3/3/13 17:02 דניאל

יש לי התלבטות בין קיימברידג וברייטון... רציתי בהתחלה שיפלייק אבל אני לא רוצה להיות לבד בחדר...Smileys

תעזרוו ליי לבחורר!! Smileys

אהה ואני בת 14 :)


 
   בואי לקיימברידג מחזור 1 :) (לת)  
 3/3/13 19:41 רשומה
     בואי לקיימברידג!!  
 3/3/13 17:20 גאיה

המקלחות בחדרים,ויושנים שניים בחדר לעומת ברייטון,ואני יכולה להבטיח לך שלא תיהי לבד אנחנו בקבוצה שנוסעת מכירים אחד את השני כבר די טוב!


 
       סאמר סקול לגילאי 14-16  
 3/3/13 17:05 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי דניאל.

קודם כל, התלבטות לגיטימיתSmileys

ברייטון ממש נראה כמוטירה וקרוב למזח הפורסם ולמרכז העיר וקיימברידג' גם יעד מאוד אטרקטיבי.

בנוסף, בית הפר שלנו ממוקם ממש במרכז העיר

קצת יותר נרשמו לברייטון אבל שניהם מאוד אטרקטיבייםSmileys


 
סאמר סקול למסיימות ט  
 2/3/13 20:03 מאיה
היי, אני וחברה שלי מסיימות כיתה ט' ואנחנו ממש רוצות לצאת לסאמר סקול. ההורים שלנו מסכימים לנו והכל... אבל אנחנו לא יודעות לאיזה סאמר סקול ללכת... אנחנו צריכות אחד שיש לו מחזור בסוף יולי תחילת אוגוסט... לאיזה סאמר סקול רשומים ילדים בשכבת הגיל שלנו? לאיזה אתה ממליץ לנו ללכת? וכמה הוא עולה? בתודה מראש ;) מאיה ושקד

 
   בואו למחזור 3 או 4 של קיימברידג!!!!  
 3/3/13 16:52 קיימברידג מחזורים 3+4

שניהם יוצאים באותו יום (28.7) ונוסעים ביחד, אבל מחזור 4 הוא שלושה שבועות (נשארים לעוד שבוע)

ממליצה לבוא ל3 שבועות:)

ואנחנו רוב של מסיימי ט'


 
     סאמר סקול למסיימות ט'  
 3/3/13 10:22 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מאיה.

לפי מה שאני מבין יש לכן 2 אופציות:Smileys

1. ללכת לקווין אן היוצא בין התאריכים 21.7-4.8

2. לצאת לקיימברידג' בין התאריכים 28.7-11.8

בשני המרכזים הרווב המכריע הוא מסיימי כיתות ט'Smileys

בלי שום קשר, בגלל שאין הרבה יציאות בתאריכים האלו, כדאי לשריין מקום בהקדםSmileys

 


 
שאלה(:  
 3/3/13 14:45 אלמוג

אני ממש רוצה לנסוע השנה ויש לי 2 חברות שבאות איתי,יש סיכוי שנהיה כולנו ביחד?

אנחנו חברות ממש טובות ויהיה לנו קשה להיפרד..

תודה על העזרה  ^_^


 
   סאמר סקול - חברות  
 3/3/13 15:24 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אלמוג.

אין בעיה שתהיו ביחדSmileys

תגידי לנו באיזו כיתה  את ואמליץ לך על מרכז


 
     תודה על העזרה(:  
 3/3/13 16:32 אלמוג

אני השנה מסיימת כיתה ו'.. בסוף יוצא שאני וחברה  נצא... Smileys

תודה על העזרה Smileys


 
       לאלמוג  
 3/3/13 16:34 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אלמוג.

אני שמח לשמועSmileys

דברי איתנו


 
שנה ראשונה בסאמר סקול  
 8/2/13 19:42 ספיר

היי, אני מסיימת כיתה י′ ורוצה ללכת לתוכנית של 16-18 לאוקספורד אבל אני רואה שאף אחד לא כותב שהוא הולך לשם :O לאן כדאי לי ללכת?


 
   בואי לרידינג!!!!!(לת)  
 3/3/13 15:49 ץ
     :P  
 10/2/13 12:54 טל

היי ספירוושש , חח כבר אמרתי לך בבייס איסטבורן(;

סתם איזה כיף שאת גם הולכת!(:


 
       סאמר סקול למסיימת י′  
 10/2/13 09:57 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי ספיר.

אני ממליץ בחום ללכת לאחת התכניות לגילאי 16-18Smileys
שם כולם מסיימים י′,יא

יש הרבה נרשמים גם לאיסטבורן וגם לרדינגSmileys


 
         תרשמי לאוקספורד  
 9/2/13 14:08 נטע

אני גם מסיימת כיתה י השנה ונרשמתי לאוקספורד כי זה נראה לי הכי מתאים לגיל שלנו והבנתי שזה נחשב הכי טוב ובטח בהמשך ירשמו עוד ילדים 


 
     כנסי :)  
 9/2/13 16:34 ספיר

מעולה! שמחה לשמוע שאני לא היחידה D: 


 
           בואי לקיימברידג!  
 8/2/13 23:59 רשומה
יש המון מסיימי י׳, גם בנים וגם בנות, וגם יש לך אופציה לשלושה שבועות. אחד מהמרכזים המומלצים ביותר:) יהיה הכי מגניב בעולם

 
     אני ממש רוצה קיימברידג  
 9/2/13 02:13 ספיר

וקיימבריד′ג גם הייתה האופציה הראשונה שלי, אבל אני חושבת ש16-18 יותר יתאים לי מ14-16, זאת פעם ראשונה שלי ואני לא רוצה לקחת סיכון :′(


 
       במחזור 3+4 יש המון בגילך (זה אותו מחזור רק שחלק נשארים לעוד שבוע)(לת)  
 9/2/13 19:54 רשומה
             כנסי  
 9/2/13 11:09 טלי אור לב

במחזור ה3+4 יש הרבה מסיימי י′


 
לעומרי (וכל מי שרשום למחזור 3 או 4 לקיימברידג)  
 28/2/13 20:50 קיימברידג מחזורים 3+4

היי עומרי, אנחנו הקבוצה שנוסעת לקיימברידג ב28 ביולי, וכל פעם שאחד מאיתנו מתקשר אליכם אומרים לנו שצריך להכנס לפורום בשביל ליצור קשר. הבעיה היא שאומרים לנו גם שיש הרבה יותר רשומים ממי שנכנס כבר לפורום, ולא כולם בכלל מודעים על האופציה.Smileys

יש איזו דרך שאפשר להעביר להם את הכתובת של הקבוצה בפייסבוק או מייל של אחד מאיתנו, או לומר להם איכשהו שיכנסו לפורום ליצור איתנו קשר? אנחנו כבר מאוד מתגבשים וחבל ששאר הרשומים שלא יודעים על זה לא יהיו חלקSmileys

כבר נפגשנו כמה פעמים ואנחנו גם מתכננים מפגשים בפסח ובעוד כמה מועדים, אנחנו מדברים המון כל הזמן וכנראה שמי שלא נכנס לפורום פשוט לא מודע לאופציה הזאת, ואנחנו רוצים שכולם יבואו אלינוSmileys


 
   סאמר סקול בקיימברידג'  
 1/3/13 12:08 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי.

אין בעיה. נעזור להפיץ את הבשורה בקרב שאר החבר'הSmileys


 
     לעומרי  
 2/3/13 16:21 קיימברידג מחזורים 3+4

ליצור איתך קשר במייל או שפשוט תעביר לכולם הודעה?

הכתובת של הקבוצה בפייסבוק היא http://www.facebook.com/groups/419659541440433/


 
       סאמר סקול בקיימברידג'  
 3/3/13 10:16 עמרי - מנהל סאמר סקול
סאמר סקול למסיימות ט  
 2/3/13 20:02 מאיה
היי, אני וחברה שלי מסיימות כיתה ט' ואנחנו ממש רוצות לצאת לסאמר סקול. ההורים שלנו מסכימים לנו והכל... אבל אנחנו לא יודעות לאיזה סאמר סקול ללכת... אנחנו צריכות אחד שיש לו מחזור בסוף יולי תחילת אוגוסט... לאיזה סאמר סקול רשומים ילדים בשכבת הגיל שלנו? לאיזה אתה ממליץ לנו ללכת? וכמה הוא עולה? בתודה מראש ;) מאיה ושקד

 
מחירים :)  
 1/3/13 16:07 יובל

הי עומרי ,

אני מסיימת כיתה ח' וחברה שלי מסיימת כיתה ז' ואנחנו מאד רוצות להרשם לשבועיים בליטל קנדה באנגליה.

שתינו דברנו עם ההורים והם מסכימים אבל הם רוצים לדעת בערך כמה עולה כדי שלא נתרגש ובסוף לא נוכל לנסוע.

ושאלה נוספת : יש מקום להרשם בליטל קנדה, אם כן כמה נרשמו ואם הם בני גילנו ? תודה מראש Smileys

אנחנו ממש נשמח אם תענה להודעה Smileys


 
   סאמר סקול בליטל קנדה  
 2/3/13 13:18 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יובל.

הנרשמים לליטל קנדה עד עכשיו מסיימי כיתו ז',ח'Smileys

לגבי מחירים דברי אינתו - 03-5354449


 
לעומרי- דחוףף!  
 1/3/13 21:28 ענבל

אני וחברה טובה שלי רוצות מאוד ללכת למחנה ליטל קנדה!!Smileys

ההורים שלנו בעד והכל אבל אנחנו לא יודעות מה המחירים של זה ואנחנו מפחדות להתלהב כל כך ואז לבסוף להתאכזב מהמחירים Smileys

ו.. יש עדיין מקום?~?

תודה רבה:) :) :)

 


 
   סאמר סקול בליטל קנדה  
 2/3/13 09:19 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ענבל.

יש כבר מלא רשומים בליטל קנדה. כדאי לשריין מקום בקרובSmileys

לגבי המחיר, דברי איתנו - 03-5354449

 


 
סאמר סקול למסיימי כיתות ח'  
 1/3/13 16:40 מורן ולירון

הי עומרי,

אני וחברה שלי מסיימות ח' ורצינו ללכת לסאמר סקול.Smileys

אנחנו מתלבטות בין קיימברידג' לבין ברייטון לבין ליטל קנדה.Smileys

שתינו אוהבות מאד אקסטרים אבל ראינו שלא הרבה טסים לשם והרוב בוחרים בקיימרידג' או ברייטון. למה ?

כמה עולה כל אחד מהסאמר סקולים האלה והאם יש מקום ?

תודה רבה :)


 
   באיזה סאמר סקול לבחור  
 2/3/13 09:14 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מורן ולירון.

קודם כל יש כבר קבוצה גדולה של נרשמים לליטל קנדהSmileys

קחו בחשבון שאין קשר בין הקבוצות וברגע שתבחרו בליטל קנדה, יהיו אתכם הרבה ילדים

שאתן בוחרות תשאלו את עצמכן 2 שאלות:

1. האם אני אוהבת אקסטרים? אם כן אז לכו לליטל קנדהSmileys

2. אם לא, יש לשאול האם קיימברידג' או ברייטון. כאן בשני המקרים יש קבוצות מאוד גדולות 

אם זה למחזור הראון בשניהם, כדי לשריין מקום ביום - יומיים הקרוביםSmileys


 
     קיימברידג  
 1/3/13 23:18 גאיה

אני רשומה לקיימברידג מחזור ראשון והאמת שבחרתי בקיימברידג כי המקלחות בתוך החדר ובברייטון הם לא חחחחחח :)


 
       בואו לקיימברידג'!!!(לת)  
 1/3/13 17:42 קיימברידג מחזורים 3+4
תיצרו איתי קשר מי שבקיימברידג′ מחזור שני!!!!!!!!!!!(לת)  
 3/2/13 19:12 Lola Klovski
   היייייייייי  
 1/3/13 16:04 Yaara Rettig

אני בקיימרידג' מחזור 2 ווהוווווווווווו

תוסיפי אותי בפייסבוק:) www.facebook.com/yaara.rettig

 Smileys


 
יש נרשמים למחזור השני בבידלס?(לת)  
 27/2/13 20:17 ליר (:
   סאמר סקול בבידלס  
 28/2/13 09:30 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ליר.Smileys

יש הרבה נרשמים. דברי איתנו - 03-5354449


 
ברייטון מחזור ראשון (;  
 14/2/13 19:10 אביה כפירי

היי ^^ כל מי שנרשם לברייטון מחזור ראשון שיגייב ויתן את הפייס שלו ונעשה קבוצה בפייסבוק כי ראיתי שעדיין אין  O: 


 
   אני נרשמתייייי(לת)  
 27/2/13 20:48 עמית ונונו
     לאביה  
 22/2/13 12:57 dana sayeg

יש קבוצה :)תלחצי למטה על הסימן של הפייסבוק יש שם קישור..


 
עמוד קודם 79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה