מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20411 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20414 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20409 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20413 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20412 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20410 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20300 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20407 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20402 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20404 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20358 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20403 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20379 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20401 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20398 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20400 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20396 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20399 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20397 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20349 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20350 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20395 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20387 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20391 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20393 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20369 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20392 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20370 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20389 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20390 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20383 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20386 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20382 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20384 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20381 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20356 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20357 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20377 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20378 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20373 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20375 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20372 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20371 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20352 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20353 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20363 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20366 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20367 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=20368 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757243922
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
לעומרי- דחוףף!  
 1/3/13 21:28 ענבל

אני וחברה טובה שלי רוצות מאוד ללכת למחנה ליטל קנדה!!Smileys

ההורים שלנו בעד והכל אבל אנחנו לא יודעות מה המחירים של זה ואנחנו מפחדות להתלהב כל כך ואז לבסוף להתאכזב מהמחירים Smileys

ו.. יש עדיין מקום?~?

תודה רבה:) :) :)

 


 
   סאמר סקול בליטל קנדה  
 2/3/13 09:19 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ענבל.

יש כבר מלא רשומים בליטל קנדה. כדאי לשריין מקום בקרובSmileys

לגבי המחיר, דברי איתנו - 03-5354449

 


 
סאמר סקול למסיימי כיתות ח'  
 1/3/13 16:40 מורן ולירון

הי עומרי,

אני וחברה שלי מסיימות ח' ורצינו ללכת לסאמר סקול.Smileys

אנחנו מתלבטות בין קיימברידג' לבין ברייטון לבין ליטל קנדה.Smileys

שתינו אוהבות מאד אקסטרים אבל ראינו שלא הרבה טסים לשם והרוב בוחרים בקיימרידג' או ברייטון. למה ?

כמה עולה כל אחד מהסאמר סקולים האלה והאם יש מקום ?

תודה רבה :)


 
   באיזה סאמר סקול לבחור  
 2/3/13 09:14 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מורן ולירון.

קודם כל יש כבר קבוצה גדולה של נרשמים לליטל קנדהSmileys

קחו בחשבון שאין קשר בין הקבוצות וברגע שתבחרו בליטל קנדה, יהיו אתכם הרבה ילדים

שאתן בוחרות תשאלו את עצמכן 2 שאלות:

1. האם אני אוהבת אקסטרים? אם כן אז לכו לליטל קנדהSmileys

2. אם לא, יש לשאול האם קיימברידג' או ברייטון. כאן בשני המקרים יש קבוצות מאוד גדולות 

אם זה למחזור הראון בשניהם, כדי לשריין מקום ביום - יומיים הקרוביםSmileys


 
     קיימברידג  
 1/3/13 23:18 גאיה

אני רשומה לקיימברידג מחזור ראשון והאמת שבחרתי בקיימברידג כי המקלחות בתוך החדר ובברייטון הם לא חחחחחח :)


 
       בואו לקיימברידג'!!!(לת)  
 1/3/13 17:42 קיימברידג מחזורים 3+4
תיצרו איתי קשר מי שבקיימברידג′ מחזור שני!!!!!!!!!!!(לת)  
 3/2/13 19:12 Lola Klovski
   היייייייייי  
 1/3/13 16:04 Yaara Rettig

אני בקיימרידג' מחזור 2 ווהוווווווווווו

תוסיפי אותי בפייסבוק:) www.facebook.com/yaara.rettig

 Smileys


 
יש נרשמים למחזור השני בבידלס?(לת)  
 27/2/13 20:17 ליר (:
   סאמר סקול בבידלס  
 28/2/13 09:30 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ליר.Smileys

יש הרבה נרשמים. דברי איתנו - 03-5354449


 
ברייטון מחזור ראשון (;  
 14/2/13 19:10 אביה כפירי

היי ^^ כל מי שנרשם לברייטון מחזור ראשון שיגייב ויתן את הפייס שלו ונעשה קבוצה בפייסבוק כי ראיתי שעדיין אין  O: 


 
   אני נרשמתייייי(לת)  
 27/2/13 20:48 עמית ונונו
     לאביה  
 22/2/13 12:57 dana sayeg

יש קבוצה :)תלחצי למטה על הסימן של הפייסבוק יש שם קישור..


 
קיימברידג מחזור ראשון!  
 27/2/13 20:12 רשומה

כל מי שנרשם לקיימבריגד מחזור ראשון ועוד לא בקבוצה בפייסבוק אז תכתבו את השם שלכם ונצרף אתכם!! :)


 
הדרכה בסאמר סקול  
 27/2/13 00:14 גיא

היי

אני מחפש עבודה בסאמר סקול/ סאמר קאמפ בתור מדריך

אין לי ניסיון בתחום ולכן אני מחפש חברות פרטיות שמתעסקות בזה, ולא דרך הסוכנות היהודית

לאילו חברות ניתן לפנות?


 
   הדרכה ב- סאמר סקול  
 27/2/13 10:19 עומרי - מנהל סאמר סקול
קיימבריג' שלושה שבועות מי בא ?  
 26/2/13 20:59 נוי

היי אני נוסעת לסאמר סקול בקיימריג' אני רציתי לדעת מי בא כי אני נוסעת לבד . :)


 
   סאמר סקול בקיימברידג'  
 27/2/13 10:18 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי נוי.Smileys

אם תרצי שנקשר אותך לחבר'ה שרשומים, בשמחה - 03-5354449


 
     יש כבר קבוצה!  
 26/2/13 23:38 קיימברידג מחזורים 3+4

הקישור פה למטה, מוזמנתSmileys


 
סאמר קמפ שאלה לעומרי  
 11/2/13 21:25 אנונימית

גם לסאמר קאפ יש מדריכים ישראלים ?


 
   מדריכי סאמר קאמפ  
 12/2/13 09:19 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אנונימית.

לסאמר סקול ולסאמר קאמפ יש מלווים ישראליים שיוצאים אתם. Smileys


 
     היי אני נוסעת לקיימבריג' לשלושה שבועות מי גם נוסע (לת)  
 26/2/13 20:55 נוי
שאלה  
 25/2/13 12:45 ים

אם אבא שלי רשם אותי מהטלפון אנחנו צריכים לעשות עוד משהו ?

ויש כבר נרשמים לבידלס מחזור ראשון ? הקבוצה כבר מלאה ?


 
   ועוד משהוו  
 25/2/13 20:20 ים

יש הבדל בין המחזור הראשון לשני ?

מבחינת ילדים גילאים טיולים לימודים וכו .. ואיזה עדיף אם אני מסיימת ז' ?


 
     סאמר סקול בבידלס  
 26/2/13 10:16 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ים.

ההבדל היחיד הוא בתאריכיםSmileys

בשניהם יש המון מסיימי ז'

אם את רוצה להירשם, כדאי להבטיח מקום במחזור הראשון. שם יותר עמוסSmileys


 
:]  
 17/2/13 19:15 יובל

מישהו כבר נרשם לסאמר קמפ ב camp perlman ?


 
   מחנה פרלמן  
 25/2/13 20:47 הלל אלוש

היי יובל שמי הלל נרשמתי עם חברה שלי רוני אנחנו בנות 15 נרשמנו למחזור הראשון , נרשמת כבר ?בת כמה את ?


 
     סאמר קאמפ פרלמן  
 17/2/13 22:17 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יובל.

כמובן שיש נרשמים.
דבר איתנו ונקשר אותך - 03-5354449 


 
סאמר סקול לבנות 12  
 25/2/13 13:41 רות

עמרי שלום רב,

אני אמא לבת 12, מעוניינת לדעת על תוכנית מומלצת לבנות הגיל הזה, שזו להן הפעם הראשונה,

תוכנית שבאמת ניתן ללמוד באופן חוויתי וליהנות ממנה,שמתאימה לבנות יותר עדינות, אומנותיות, ופחות דגש על ספורט אקסטרים גברי. 

 

בתודה מראש על תשובתך.


 
   סאמר סקול בפולמר גריינג'  
 25/2/13 16:07 עומרי מנהל סאמר סקול

רות שלום,

לבנות בגיל 12 המסיימות כתה ו' מומלץ לצאת לבית ספר שנקרא פולמר גריינג'. רוב הקבוצה הם ילדים בגילה, אצל רובם מדובר בפעם הראשונה. פולמר הוא מקום מקסים ומרוחק מרחק חצי שעה מלונדון. יש שם חדרים זוגיים, בכל חדר שירותים ומקלחת. בנוסף, במקום בריכת שחייה מקורה, מגרשי טניס, אולם ספורט, מדשאות ענקיות. בקיצור, ה-מקום לגילאים האלה. צוחק

זה מקום שאינו אקסטרימי. בין יתר הפעילויות יש אומנויות, דרמה, אירובי, ריקודים, תאטרון ועוד. 

אשמח לענות על שאלות נוספות: 03-5354449 Smileys

עומרי

  


 
טופס הרשמה  
 25/2/13 09:34 מישהי

הייי,אמא שלי אתמול שילמה את המקדמה ועדיין לא שלחו לנו טופס רישו.ם.


 
   תודה(לת)  
 25/2/13 10:36 מישהי
שאלה(:  
 24/2/13 20:13 1234

היי עומרי רציתי לשאול אם בטיולים עצמם בלונדון וכאלה

ובזמני קניות נצטרך להיות עם נעלייפ סגורות או שנוכל להיות עם כפכפים?

תודה(:


 
   טיולים בסאמר סקול  
 25/2/13 09:52 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי.

זה תלוי באיזה טיול וגם קצת במזג האויר יש ימים קצת יותר גשומים ויש פחותSmileys

יש למשל את הלונדון טור בו יש הליכה בכל המקומות המפורסמים ומומלץ לבוא עם נעליים.

נדבר על זה במפגש בהרחבה ותקבלו גם רשימה של ביגוד מומלץSmileys

 


 
קיימבריג' מחזור שני  
 23/2/13 19:08 נועה

יש כבר קבוצה למחזור שני בקיימבריג' ?


 
לעומרי  
 14/2/13 14:07 מירי

את טופס הרישום שלחנו מזמן אבל רק עכשיו שלחנו את הצילום של הדרכון , האם זה בסדר? איך נדע שקיבלתם?


 
   סאמר סקול בברייטון  
 14/2/13 14:27 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי מירי.

מתי שלחת את זה?

זה עוד לא הגיע

אם זה בדואר אז זה לוקח מספר ימיםSmileys

בכל מקרה אם זה לא יגיע נעדכןSmileys


 
     לעומרי  
 22/2/13 12:32 מירי

זה נשלח במייל , קיבלתם ?


 
       טופס רישום ל- סאמר סקול  
 22/2/13 12:37 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מירי.

אני לא במשרד היום אבל תשלחי לי מייל עם השם המלא שלך ואעדכן אותךSmileys

omri@campus-studies.co.il


 
חדרים  
 21/2/13 00:08 שואלת

היי, הבנתי שבכל דירה יש 5 ילדים אז רציתי לדעת אם זה ישראלים עם ישראלים בחדר או שמערבבים אותנו ?


 
   חדרים בסאמר סקול  
 21/2/13 13:23 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שואלת.

בחלק מבתי הספר מדובר בדירות קטנות, המונות כ 5 חדרים.

אם לא מבקשים אחרת, נשבץ אתכם עם חבר'ה מהקבוצה הישראלית.Smileys

אני מעריך שאת מדבר על רדינג ואיסטבורן, שם כל אחד מקבל חדר משלו, עם שירותים ומקלחת.

יש גם סלון משותףSmileys


 
קיימברידג′ מחזור ראשון!!! תוסיפו אותי לקבוצה בפייס (לת)  
 19/2/13 18:02 Lior Klovski
קבוצה לאיסטבורן מחזור ראשון-פרטים בפנים  
 18/2/13 15:34 טל

היי תקשיבו,

כבר יש קבוצה לאיסטבורן מחזור ראשון D:

תרשמו פה את הפייסבוקים שלכם ותצטרפן ^^


 
ברייטון מחזור שני  
 12/2/13 19:04 נועה

יש קבוצה בפייסבוק לברייטון מחזור שני ? או שיש פה מישהו שיוצא ? 


 
   לנועה  
 13/2/13 15:19 נועהההה
יש קבוצה בפייסבוק בינתיים אנחנו רק שתים

 
     לנועההה  
 16/2/13 21:26 נועה

את יכולה לתת לי קישור בבקשה ?


 
       בטח  
 17/2/13 14:42 נועההה
תלחצי על הקישור למטה ותשלחי בקשה לאחת מאיתנו

 
         לנועה  
 17/2/13 14:47 נועההה
משו לא עובד בקישור אז יש פה קישור חדש אם הוא לא עובד אז תחפשי בפייסבוק ברייטון מחזור 2 -2013

 
           לנועהההה  
 17/2/13 17:09 נועה

אני לא מוצאת אז פשוט תוסיפי אותי :) 

https://www.facebook.com/noa.tene.9


 
עמוד קודם 79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה