מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9485 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9479 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9484 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9481 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9483 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9482 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9447 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9476 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9477 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9471 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9462 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9457 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9458 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9470 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9456 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9475 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9472 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9474 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9451 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9473 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9453 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9454 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296560
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9469 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9467 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9468 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9460 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9466 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9465 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9463 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9464 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9461 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9442 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9448 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9459 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9452 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9450 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9443 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9446 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9449 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9444 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9333 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9441 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9440 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9415 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9413 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9419 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9334 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9439 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3762296561
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
לחליללל  
 15/6/09 18:28 אורי

היי חליל..

לאן אתה נוסע ובן כמה אתה? אני לפולמר גריינג' מחזור 1 ואני עולה לז'


 
לעמרי\יניב  
 15/6/09 17:04 שחר
אם נשאר מקום בפולמר גריינג' מחזור 1 כי אני כבר נרשמתי אבל אני רוצה שחברה תבוא איתי אז אם נשאר מקום תענה לי.

 
   לשחר  
 15/6/09 18:11 יניב - צוות קמפוס

היי שחר מה המצב?

למרות שהקבוצה מלאה כבר , אפשר עדיין להירשם למחזור הראשון בפולמר גריינג' אך תבקשי מההורים של החברה להתקשר אלינו בהקדם האפשרי - 03-5354449 ונשמח לדבר איתם.


 
שאלה...  
 15/6/09 17:36 מיכל
איך אני יכולה לדעת מה המחירים ?

 
   למיכל  
 15/6/09 17:42 יניב - צוות קמפוס

היי מיכל,

המחירים משתנים ממרכז למרכז ותלויים גם בשער הלירה שטרלינג שמשתנה מדי יום...

בשקלים זה בערך 13,500 ש"ח.

תתקשרי אלינו - 03-5354449 ונשמח לעזור

Smileys

 
למנהלים  
 15/6/09 17:39 גל
אפשר עוד תמונות של קיימברידג' [ של המקום עצמו.. חדדרים , הבחוץ וכאלה.. ] ?

 
הייי =]  
 14/6/09 18:32 שובל

מי נוסע לקיימבריג' גילאים 14-16 מחזור ראשון??

מי שנוסע תשאירו אייסי או אימייל :)


 
   אני נוסעת D:  
 15/6/09 16:47 יובל (:

היי, אני נוסעת לקיימברידג' מחזור ראשון - 14-16(:

מסן: yuval_zvulun@hotmaul.com


 
     אני נוסעת D:  
 15/6/09 16:47 יובל (:

היי, אני נוסעת לקיימברידג' מחזור ראשון - 14-16(:

מסן: yuval_zvulun@hotmail.com


 
       אני נוסעת D:  
 15/6/09 15:05 דניאל :]
         אני :)  
 14/6/09 23:07 אופיר :)

 

אני נוסעת לקיימברידג' קלייר קולג' מחזור ראשון.... אין לי אייסי אבל יש לי מסן אז אם באלך:

 

ofir_fl@hotmail.co.il


 
           היי תשאירי לי את האייסי שלך ואני אוסיף אותך.. אני נוסעת (:(לת)  
 14/6/09 20:26 הדר (:
     להדר =]  
 14/6/09 21:43 שובל

אני חושבת שהכרת פה את בת דודה שלי.. נוי

היא גם הולכת לקיימבריג' והיא נתנה לי את האיסי שלך אז תאשרי אותי :)

 

אם זה לא את והתבלבלתי אז הנה האיסי שלי: 224704217


 
       כן דיברתי איתה  
 15/6/09 10:59 הדר (:
מעולה אז אני יאשר:)

 
             היי תשאירי לי את האייסי שלך ואני אוסיף אותך.. אני נוסעת (:(לת)  
 14/6/09 20:25 הדר (:
שופינג  
 15/6/09 16:46 נומושD:
Smileysבליטל קנדה נצא יום אחד לשופינג?

 
כמה שאלות...  
 15/6/09 15:44 עומר

היי אני עולה לכתה ט' ורציתי לדעת כמה דברים:

1. יש סאמר סקול שהמגורים בלונדון או ממש קרוב ללונדון למשל אונ' אוקספורד?

2. יש סאמר סקול שיש בו יותר מיום טיול אחד ללונדון?

 

אני יודע שהקטע בסאמר סקול זה לא רק הטיולים ללונדון אבל בכל זאת..... אני מעדיף...


 
   לעומר  
 15/6/09 16:42 יניב - צוות קמפוס

היי עומר, מה המצב?

1. כל המרכזים שלנו נמצאים מרחק נסיעה של חצי שעה עד שעה מלונדון.

2. כחלק ממסגרת הטיולים שלנו (5 ימי טיול) אנו נהייה בלונדון ליום שלם שכולל ביג בן, ארמון המלכה , מוזיאון השעווה, שופינג , שייט על התמזה אם המזג אוויר יאפשר ועוד ועוד.... 

 

תקשר אלינו ונסביר לך יותר בפירוט על התוכנית - 03-5354449

(09:00-21:00 כל יום)

Smileys

 
יש לי שאלה לאלה שמתכוונים לנסוע..  
 14/6/09 19:12 ממ נישאר בעילום שם בינתיים...

אני מאוד רוצה לנסוע השנה וכנראה שאני גם יסע עם חברה ..

לחברה שלי אין בעיה עם המחיר אבל ההורים שלי אומרים שזה קצת יקר מדי ..

 

מישו מאלה שנרשמו יכול לעזור לי קצת עם זה בטוח יש מישו שההורים שלו/ה גם חשבו ככה ..

 

פליז פליז פליז ..אני מכירה אותם הם בסוף יסכימו לי אבל איך אני מגיעה לסוף הזהה ?? ואין לי הרבה זמממן !!!

Smileys

 
   לילדה בעילום שם  
 15/6/09 15:58 יניב - צוות קמפוס

היי,

את צודקת שהמחיר לא זול, אבל.... זה כולל שבועיים באנגליה (אחת הערים היקרות באירופה), טיסות עם אל על, הלימודים, הפעילויות, הטיולים ועוד.......

אני מציע שתתני להורים שלך את הטלפון שלנו, נדבר איתם ונשמח לעזור - 03-5354449

 

Smileys

 
     ^  
 14/6/09 19:18 הילה
את יכולה לבקש מהסאמר סקול לדבר איתה זה עוזר (:

 
     ....  
 14/6/09 19:44 ממ נישאר בעילום שם בינתיים...

אם היית בבעיה הזאת  גם .?!?!

 

הם עשו הנחה או משהו כהזה..??


 
       ^  
 15/6/09 10:18 הילה

הייתי בבעיה הזאת והיום אני כבר רשומה חח .

תתקשרי אליהם ותבקשי שהם יתקשרו להורים שלך הם ידברו איתם

אני בטוחה שהם ימצאו משו יש הנחות פה ושם דברים איתם .


 
זה לא פייר Smileys להודה שלי לא החזרתם הודעה ו ..  
 15/6/09 09:44 דניאלי (:

אני כל שניה נכנסת , וזה ממש חשוב לי .

 


 
   אויש .. אל תתיחסו לזה.כ(לת)  
 15/6/09 09:48 דניאלי (:
זמני טיסות  
 14/6/09 22:15 אופיר :)

 

ראיתי כמה תגובות למטה שרשמתם יניב/עומרי אני לא זוכרת מי זה היה את פרטי הטיסה לקיימברידג' קלייר קולג' מחזור ראשון אבל לא רשמתם את השעות אם אני לא טועה...

אז

א' מה השעה שצריך להיות בשדה התעופה?

ב' באיזה נמל תעופה באנגליה ננחת??

 

תודה מראש :) Smileys


 
   לאופיר וכולם- זמני טיסות  
 15/6/09 09:29 יניב - צוות קמפוס

היי אופיר,

במפגש קבוצה נמסור לכם את כל הפרטים, כולל שעות הטיסה ומתי צריך להיות בשדה תעופה.

 

Smileys

 
חשוב מאד - לכולם - בעניין מידע על טיסות סאמר סקול, ועוד...  
 14/6/09 23:53 עמרי - צוות קמפוס

בימים אלה אנו מוציאים הודעה לכולם על מפגשי סאמר סקול שאנחנו מארגנים לכל מי שכבר נרשם


המפגשים בדרך כלל יהיו כ 10 - 14 יום לפני היציאה לתכנית הסאמר סקול


 


במפגש:


1. נקבל כרטיסי טיסה,


2. נכיר את הילדים שיוצאים איתנו


3. נקבל הדרכה מקיפה על כל התהליך לקראת היציאה


כל אלה ועוד


 


4. מי שלא שלח טופס הרשמה חייב לשלוח - אחרת לא נוכל לארגן לכם כרטיס טיסה


5. נא לבקש מההורים לסגור את נושא התשלומים עד שבוע לפני מפגש הקבוצה, אם לא נעביר את 
       הכסף לחברת התעופה לא נוכל להנפיק את כרטיס הטיסה


 


להתראות


 
שאלה  
 14/6/09 23:32 שלומי

סתם שלאה אפשר להרשם למרכז ונדימיל.?

ומתי השעות של הטיסה של סאמר סקול ליטל קנדה?


 
   הי שלומי - אפשר להירשם למרגזי סאמר סקול שונים, התקשר לקמפוס 03-5354449 ונדבר(לת)  
 14/6/09 23:47 עמרי - צוות קמפוס
למי שנוסע לקימברדג 16-18 מחזור ראשון (19.7-2.8)  
 14/6/09 22:20 לרה
יש מחזור שני לברייטון ?  
 14/6/09 17:15 ענבל :]

ואם כן , יש אנשים בכלל ? P:

 

זה דחוף


 
   הי ענבל - תתקשרי לקמפוס ונתאים לך מרכז סאמר סקול ומחזור 03-5354449 Smileys(לת)  
 14/6/09 18:33 עמרי צוות קמפוס
     אני כבר נירשמתי למרכז אצלכם שאלתי בשביל חברה שלי :P  
 14/6/09 22:12 ענבל :]
יש לי שאלה לאלה שמתכוונים לנסוע..  
 14/6/09 19:12 ממ נישאר בעילום שם בינתיים...

אני מאוד רוצה לנסוע השנה וכנראה שאני גם יסע עם חברה ..

לחברה שלי אין בעיה עם המחיר אבל ההורים שלי אומרים שזה קצת יקר מדי ..

 

מישו מאלה שנרשמו יכול לעזור לי קצת עם זה בטוח יש מישו שההורים שלו/ה גם חשבו ככה ..

 

פליז פליז פליז ..אני מכירה אותם הם בסוף יסכימו לי אבל איך אני מגיעה לסוף הזהה ?? ואין לי הרבה זמממן !!!

Smileys

 
אוף ... אני לא יודעת מה לעשות .  
 14/6/09 19:06 דניאלי \ [:

היי ....
תראו  , החלום שלי זה לטוס לסאמר סקול .

אבל הבעיה זה התקציב .
ההורים שלי לא מוכנים לשלם מחיר כזה

ואפילו לא בכיוון .

המצב הכלכלי שלנו לא ממש טוב .

ואני לא יודעת אם יש משהו לעשות ?
בבקשה תגידו לי שיש הנחות או מבצעים

 


 
לעומרי... בקשר לבידלס מחזור2  
 14/6/09 17:50 עוז
יש לך מושג באיזה שעה הטיסה שלנו ובאיזה שדה תעופה אנחנו נוחתים באנגליה?!

 
   יש מושג ! !Smileys ונוחתים בהיתרו  
 14/6/09 18:31 עמרי - צוות קמפוס

פרטי טיסות

יציאה
LY 315 V 20JUL 7 TLVLHR 1015 1355

חזרה    
LY 316 V 03AUG 7 LHRTLV 1535 2215

 


 
     לא הבנתי  
 14/6/09 18:35 עוז
לא הבנתי את השעות!

 
הסרטונים לא עובדים  
 14/6/09 18:16 שלומי
הסרטונים של סאמר סקול ליטל קנדה לא עובדים לי!!!!Smileys

 
אף אחד לא נוסע לברייטון 0_O?  
 10/6/09 16:18 מישהי D:

אני מחפשת בפורום בעמודים אנשים שנוסעים לברייטון ואני לא מוצאת

כמה אנשים יש בברייטון ?

 

אם בכל זאת מישו נוסע לברייטון והוא רואה את זה ,

שישאיר מסינג'ר


 
   אניייי  
 14/6/09 16:26 מישהי XD
     אני ..  
 14/6/09 16:20 מישהי XD
מסן- shaig101_@hotmail.com

 
       gabi995@walla.com אני נוסעת במחזור הראשון :)(לת)  
 13/6/09 15:51 גבריאלה
         מסנגר  
 13/6/09 15:47 יעל
זה המסנגר שלי ואני טסה לברייטון מחזור ראשון avshalom.yael@gmail.com

 
     היי גם אני נוסעת לברייטון D:  
 13/6/09 16:29 ענבל :]

inbalf1@hotmail.com

 

תווסיפו כל מי שנוסע לברייטון

Smileys

 
           הי מישהי Smileys בעניין סאמר סקול בברייטון  
 10/6/09 17:00 עמרי - צוות קמפוס

הי מישהי

 

יש ויש נרשמים לברייטון

תתקשרי אלינו וננסה לחבר אותך לכאלה שנרשמו 03-5354449


 
כמה מחזורים יש לברייטון ?  
 14/6/09 15:08 ענבל פלנטר
עמוד קודם 261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה