מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9450 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9443 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9446 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9449 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9444 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9333 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9441 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9440 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9415 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9413 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9419 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9334 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9439 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9434 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9437 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9438 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9435 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9436 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9433 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9429 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9432 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9425 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9428 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9431 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9430 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244342
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9417 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9427 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9424 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9426 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9383 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9387 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9407 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9423 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9422 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9421 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9382 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9391 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9418 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9403 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9416 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9414 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9408 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9412 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9394 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9411 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9395 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=9410 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244343
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
אוף ... אני לא יודעת מה לעשות .  
 14/6/09 19:06 דניאלי \ [:

היי ....
תראו  , החלום שלי זה לטוס לסאמר סקול .

אבל הבעיה זה התקציב .
ההורים שלי לא מוכנים לשלם מחיר כזה

ואפילו לא בכיוון .

המצב הכלכלי שלנו לא ממש טוב .

ואני לא יודעת אם יש משהו לעשות ?
בבקשה תגידו לי שיש הנחות או מבצעים

 


 
לעומרי... בקשר לבידלס מחזור2  
 14/6/09 17:50 עוז
יש לך מושג באיזה שעה הטיסה שלנו ובאיזה שדה תעופה אנחנו נוחתים באנגליה?!

 
   יש מושג ! !Smileys ונוחתים בהיתרו  
 14/6/09 18:31 עמרי - צוות קמפוס

פרטי טיסות

יציאה
LY 315 V 20JUL 7 TLVLHR 1015 1355

חזרה    
LY 316 V 03AUG 7 LHRTLV 1535 2215

 


 
     לא הבנתי  
 14/6/09 18:35 עוז
לא הבנתי את השעות!

 
הסרטונים לא עובדים  
 14/6/09 18:16 שלומי
הסרטונים של סאמר סקול ליטל קנדה לא עובדים לי!!!!Smileys

 
אף אחד לא נוסע לברייטון 0_O?  
 10/6/09 16:18 מישהי D:

אני מחפשת בפורום בעמודים אנשים שנוסעים לברייטון ואני לא מוצאת

כמה אנשים יש בברייטון ?

 

אם בכל זאת מישו נוסע לברייטון והוא רואה את זה ,

שישאיר מסינג'ר


 
   אניייי  
 14/6/09 16:26 מישהי XD
     אני ..  
 14/6/09 16:20 מישהי XD
מסן- shaig101_@hotmail.com

 
       gabi995@walla.com אני נוסעת במחזור הראשון :)(לת)  
 13/6/09 15:51 גבריאלה
         מסנגר  
 13/6/09 15:47 יעל
זה המסנגר שלי ואני טסה לברייטון מחזור ראשון avshalom.yael@gmail.com

 
     היי גם אני נוסעת לברייטון D:  
 13/6/09 16:29 ענבל :]

inbalf1@hotmail.com

 

תווסיפו כל מי שנוסע לברייטון

Smileys

 
           הי מישהי Smileys בעניין סאמר סקול בברייטון  
 10/6/09 17:00 עמרי - צוות קמפוס

הי מישהי

 

יש ויש נרשמים לברייטון

תתקשרי אלינו וננסה לחבר אותך לכאלה שנרשמו 03-5354449


 
כמה מחזורים יש לברייטון ?  
 14/6/09 15:08 ענבל פלנטר
לעמרי .. דיי דחוף  
 14/6/09 14:22 שחר שוהם (=

שאלתי את אבא שלי אם הוא מסכים לי לטוס לסאמר סקול והוא אמר לי שהוא מסכים אבל הוא עדיין קצת מהסס....  אם תוכלו לתת לי טלפון שיוכלו לשכנע אותו לשלוח אותי לסאמר סקול , אני רוצה לטוס לברייטון מחזור ראשון כי יש לי שם חברה שאמרה לי שזה מקום מדהים.


 
   הי שחר - אין שום בעייה שנדבר עם אבא שלך, נתקשר אליו היום(לת)  
 14/6/09 14:53 עמרי - צוות קמפוס
     חחח איך תתקשרו אם אין לכם את המספר... XD  
 14/6/09 15:04 שחר שוהם (=
אבא שלי התקשר ולקח את כל הפרטים היום....

 
לעומרי או יניב ..Smileys  
 14/6/09 14:43 סוופיק (:

*רציתי לדעת אם יש כבר שעות לטיסה של ליטל קנדה ..

(מחזור ראשון )

ואם יש אם אפשר לקבל אותם Smileys

*חברה שלי מאוד מאוד רוצה להרשם האם נישארו עוד מקומות בליטל קנדה מחזור ראשון ?

מחכה לתשובה 333333333333>


 
   הי סוופיק (: בעניין סאמר סקול - ליטל קנדה  
 14/6/09 14:51 עמרי - צוות קמפוס

הי

 

קודם כל - יש עדיין מקומות, תגידי לה להתקשר אלינו בהקדם 03-5354449

 

פרטי טיסות  - ליטל קנדה

יציאה
LY 317 V 12JUL 7 TLVLHR 1725 2050

חזרה    
LY 318 V 27JUL 7 LHRTLV 2230 0520


 
אהלן  
 14/6/09 12:56 ציון

שנה שעברה הייתי בקיימברידג' ואני חושב על לטוס לאנגליה שוב.

מכיוון שבכל המקומות שטיילנו כבר הייתי, אני תוהה אם תאפשרו לי לבחור אם ללכת או לא לסיורים... ושאשאר באכסניה או משהו דומה.

 

תודה


 
ליניב או עמרי  
 14/6/09 00:10 דניתי
יש עדיין מקום בקימברידג' מחזור שני 16- 18 ?

 
   הי דניתי - יש עדיין מקום בתכנית סאמר סקול - קיימברידג' 2  
 14/6/09 11:37 עמרי - צוות קמפוס
תתקשרי אלינו 03-5354449 ונוכל לדבר

 
בעיניין הטיסות  
 13/6/09 21:15 לרה
רציתי לשאול אם אתם כבר יודעים את שעת הטיסה לקיימברידג  מחזור ראשון 16-18 (19.7-2.8)

 
   הי לרה - שיניתי את המועדים לתאריכים שביקשת  
 13/6/09 23:18 עמרי - צוות קמפוס

הי לרה


 


בדיוק היום עניתי על השאלה הזו למטה


בכל מקרה אני עונה שוב


 


פרטי טיסות


יציאה
LY 213 V 19JUL 7 TLVLTN 0730 1050


חזרה    
LY 214 V 02AUG 7 LTNTLV 1215 1905 
     הנתונים שננת זה לגבי הטיסות של מחזור 14-16.. אני רוצה של 16-18 מחזור ראשון (19.7-2.8).. תודה. =] (לת)  
 14/6/09 08:17 לרה
         כן ראיתי שענית למטה.. אבל זה היה ל 14-16 ולא ידעתי עם זה אותו הדבר.. תודה.(לת)  
 14/6/09 08:14 לרה
ליניב / עמרי  
 13/6/09 16:15 דלפי

אני נוסעת לפולמר גריינג' וראיתי שכבר שאלו את האלה "אם אפשר להזמין את המקומות בטיסה?"

אבל לא עניתם ואני גם רוצה לדעת

תודה!

Smileys

 
   הי דלפי בעניין ממקום בטיסה ל- סאמר סקול  
 13/6/09 23:15 עמרי - צוות קמפוס

הי דלפי

 

סליחה שלא עניניו - לא ראיתי את השאלה

אנחנו בדרך כלל מארגנים שכל הילדים ישבו בטיסה יחד

ואז במטוס מארגנים כבר מי יושב ליד מי

 

לא תמיד זה מצליח, לפעמים חברת התעופה לא מאפשרת שמירת מקומות

בכל מקרה נשתדל


 
מי נוסע לשיפלייק 14-16 ב-12 ליולי?(לת)  
 13/6/09 21:06 נעמה
   לנעמה :)  
 13/6/09 22:44 רוני :)

היי.. אני נוסעת!

אני אשמח להכיר אותך! :)

אימייל - 24121994@walla.com

מסנג'ר - roni.hilu@gmail.com

פייסבוק - roni hilu

יש לי גם אייסיקיו, אבל אני לא זוכרת אותו כרגע..

אגב, אני בת 14.5 מהוד השרון..

תשמרי על קשר, וגם כל מי שנירשם לקבוצה!! :)


 
מי נוסע לקיימברידג' מחזור 4, גילאים 14-17 ??(לת)  
 12/6/09 18:35 מיכל
   אני [:  
 12/6/09 20:16 הדר[[:
     גם אני!! מה המסן שלך ??(לת)  
 13/6/09 13:28 מיכל
       '  
 13/6/09 20:04 הדר[[:
סאמר סקול בהודעה של ראש1  
 13/6/09 19:12 יונת
אני ראיתי בעיתון ראש 1 הודעה של סאמר סקול אז זה הסאמר סקול שהתכוונו אליו או שזה משהו אחר ?

 
מי שהיה בסאמר קמפ ויכול לענות לי על שאלות שיפתח!!!!!!!  
 13/6/09 19:11 רובי

אני מתכננת לטוס לסאמר קמפ בחופש הגדול הבא... וכן אני יודעת שזה מאוד מוקדם לשאול, אבל אני ממש סקרנית ואני ממש רוצה שיענו לי על משהו... ובחופש הגדול הבא אני אהייה בת 16. קראתי ממש את כל האתר כמה פעמים..

אז יש לי כמה שאלות:

 

1. איך אני אמורה להסתדר בלי פלאפון ?!?! יהייה לי ממש חשוב לדבר עם ההורים שלי ועם המשפחה...כי אני ממש קשורה אליהם... ואני יודעת שתהייה לי בעיה קטנה של געגועים.. הייתי גם בסאמר סקול, ואני יודעת שאם הפלאפון שלי לא היה איתי אני יודעת שהיה יכול להיות לי ממש קשה :/ ואני ממש לא רוצה לקנות את הכרטיס חיוג הזה ><

 

2.בקשר למקלחות והשירותים... הבנתי שיש שירותים ומקלחת בנפרד בשביל בנות ובנים.. אבל השרותים והמקלחת הם לכל הבנות במחנה!?

 

3.כמה ילדים יש בערך במחנה?

 

4. אפשר גם לטוס ל3 שבועות ולא ל4 נכון?

 

מקווה שתענו לי על כל השאלות

תווודה(:


 
יהיה לנו מקלחות ושירותים בחדר ?  
 12/6/09 16:21 ענבל פלנטר

או שזה יהיה מקלחת ושירותים לכמה חדרים ביחד ?

 

ענבל [:


 
   הי ענבל - בעניין מקלחות ושירותים  
 12/6/09 22:12 עמרי - צוות קמפוס

הי ענבל

 

בכל מרכז המצב שונה

לא יודע לענות לך

 

תתקשרי אלינו ביום ראשון ונבדוק עבורך 03-5354449


 
     בברייטון [:(לת)  
 13/6/09 16:27 ענבל :]
כל מי שחולם על סאמר אקסטרים Smileys או כבר נרשם לליטל קנדה באי וויט Smileys - הוספנו 2 סירטי וידאו באתר ומפה של המרכז  
 13/6/09 11:13 עמרי - צוות קמפוס

רוצים לראות ?


 


ליחצו כאן:


http://www.campus-studies.co.il/siteFiles/1/732/1924.asp


 רדו לתחתית העמוד - הקישור לסרטים ולמפת המרכז  שם !!! 


 תיהנו


 Smileys


 


 
   הי עומרי Smileys  
 13/6/09 16:04 סוופיק (:

לא הצלחתי לפתוח את הסרטונים על ליטל קנדה ..Smileys

מקווה שתפתרו את הבעיה

Smileys

 
כל מי שנוסע לברייטון מחזור 1 הנה המסן gabi995@walla.com(לת)  
 13/6/09 15:50 גבריאלה
מי נוסע לקיימבריג' גילאי 14-16 מחזור שני ?? (לת)  
 13/6/09 14:11 ניצן : )
   אני D:  
 13/6/09 15:41 מיכל =]

מסן: michalnis2000@hotmail.com

אייסי: 383334212

דבריתי 3>


 
עזרה ..מישו  
 12/6/09 23:23 קרן (:

היי אם מישו יכול להמליץ לי לאיזה מחזור כדאי להירשם...

 

מסן: 27keren@walla.com


 
   תרשמי לקיימברידג' מחזור ראשון 14-16 D:(לת)  
 13/6/09 15:15 דניאל :]
     תבואי ל..  
 12/6/09 23:57 גל

 

תבואי למחזור שני בבידלס !! אני נראה לי הולכת להירשם יהיה ממש כיף

Smileys

 
     אני נרשמתי בידלס  
 13/6/09 14:24 עדן
למחזור שני בבידלס !!=]Smileys

 
עמוד קודם 261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה