מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244517
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18870 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244517
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18871 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18860 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18869 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18859 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18868 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18861 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18856 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18867 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18857 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18852 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18866 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18850 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18865 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18838 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18862 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18847 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18858 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18769 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18813 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18855 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18849 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18853 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18848 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18851 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18846 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18845 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18558 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18833 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18835 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18837 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18840 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18834 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18829 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18830 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18822 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18828 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18821 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18827 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18819 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18826 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18810 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18825 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244518
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
מתי המפגש של ברייטון ל15 ליולי?(לת)  
 10/6/12 14:35 נעמי
   ברייטון מחזור שני  
 10/6/12 14:58 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי נעמי.

מפגש ה- סאמר סקול של המחזור השני בברייטון יתקיים ב- 28.6, בשעה 18:45, ברמת אפעלSmileys


 
יש מגרש פוטבול ברויאל סקול?(לת)  
 9/6/12 14:03 איתי
   לאיתי  
 10/6/12 11:39 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי איתי.

ב- סאמר סקול ברויאל, יש המון מגרשים גדולים שחלקם מוסבים גם לפוטבולSmileys


 
יש לי כמה שאלות על הסמר סקול של קמפבריג′...  
 9/6/12 12:33 שקד בן ציון

מי בא למחזר ה 1?

צריך להביא בגדים ארוכים או קצרים ?

כמה אנשים יש בחדר?


 
   סאמר סקול בקיימברידג′  
 10/6/12 11:36 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שקד.

במפגש ה- סאמר סקול תקבלו רשימה של ביגוד מומלץ. באופן כללי יש להביא גם וגםSmileys

בקיימברידג′, החדרים הם זוגיים


 
     אני! יש לנו קבוצה (:  
 9/6/12 20:57 מאיה (:

תבקשי להצטרף, צירפתי קישור


 
לעמרי  
 9/6/12 10:10 הגרוש :)

מתי  המפגש של ליטל קנדה


 
   להגרוש  
 10/6/12 11:31 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי.

מפגש ה- סאמר סקול של לייטל קנדה יתקיים ב- 28.6, בשעה 18:45, ברמת אפעלSmileys


 
     זה ב-28 ליוני בשש ארבעים וחמש אני גם נוסעת יש לך סקייפ?(לת)  
 9/6/12 10:39 דולפין
PERLMAN כיתה ט′ נוסעים לSIXFLAGS?(לת)  
 8/6/12 19:46 איתי
   לאיתי  
 10/6/12 11:26 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי איתי.

הולכים לפארק מים מהמובילים לארה"ב.

בקרוב נדע לאיזהSmileys


 
מאילו מדינות באים לסאמר סקול בבאת׳? ומה הגילאים?(לת)  
 8/6/12 18:25 אבישג
   לאבישג  
 10/6/12 11:25 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אבישג.

מגיעים בעיקר חבר′ה מאיטליה, ספרד, פורטוגל, צרפת, סין יפן וברזיל ל- סאמר סקול בבאת′

טווח הגילאים הוא 16-18Smileys


 
לעומרי :P  
 7/6/12 19:54 שרוןןןןןןן

מתי המפגש של בידלס מחזור2?


 
   לשרון  
 10/6/12 10:57 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שרון.

מפגש ה- סאמר סקול של המחזור השני בבידלס יתקיים ב- 12.7, בשעה 18:45, אצלנו ברמת הפעלSmileys


 
לעומרי (:  
 8/6/12 15:45 tal

אני נוסעת לקיימברידג′ מחזור ראשון ורציתי לשאול איזה גילאים יהיו הילדים מחו"ל (ספרד, איטליה, צרפת .. )

(שנה שעברה נסעתי לשיפלייק שמישראל זה היה גילאים 14-16 אבל היו מלא ילדים קטנים מחו"ל ...)


 
   היי  
 9/6/12 11:31 שקד בן ציון

אני וחברה שלי טסות לשם גם בראשון ...


מה הפייס שלך שנדבר ?Smileys


 


הינה הפייס של חברה שלי http://www.facebook.com/sherry199


 
ליטל קנדה :.)  
 4/6/12 21:36 הגרוש :)

היוש אני נוסעת לליטל קנדה בתאריך 15 ליולי משנוסע גם שיחפש הגר המבורגר בפייסבוק בעיברית

תכתבו לי שאתם נוסעים לסאמר סקול Smileys


 
   יש לך סקייפ???(לת)  
 6/6/12 16:27 דולפין
     לא :( אבל יש לי פייסבוק(לת)  
 9/6/12 10:09 הגרוש :)
מאיזה מדינות באים לסאמר סקול בבאת׳? ומה הגילאים?(לת)  
 8/6/12 18:23 אבישג
   גילאים 16-18 :)(לת)  
 8/6/12 22:27 !@#
מי בבידלס מחזור ראשון ?  
 8/6/12 17:12 הילה

מתי המפגש של בידלס מחזור ראשון ?

ויש שם ויי פיי ? 


 
   בידלס  
 8/6/12 19:04 קרן

אני בבידלס, המפגש ב26.6 (:

הנה הפייסבוק שלי http://www.facebook.com/keren.levav.1


 
לעומרי (:  
 8/6/12 15:39 tal

אני נוסעת לקיימברידג′ מחזור ראשון ורציתי לשאול איזה גילאים יהיו הילדים מחו"ל (ספרד, איטליה, צרפת .. )

(שנה שעברה נסעתי לשיפלייק שמישראל זה היה גילאים 14-16 אבל היו מלא ילדים קטנים מחו"ל ...)


 
לעומרי  
 8/6/12 14:42 עדן

היי עומרי :)
יש השנה טיסה למחזור הראשון של YCC ?


 
YCC  
 15/5/12 23:20 רוני

מי כאן בא למחזור השני ? :)


 
מתי המפגש של שיפלייק לשלושה שבועות? ומאיזה עוד מדינות יבואו?(לת)  
 7/6/12 17:06 לין
   אם השבועיים והשלוש שבועות יחד...  
 7/6/12 17:44 יעל

גם אני לשיפלייק לשבועיים, נפגש שם! Smileys

ולפי מה שהבנתי זה שתי הקבוצות יחד אז ב26/6 


 
     את בקבוצה שלנו בפייסבוק? אם לא תביאי קישור ואני אוסיף אותך ^^(לת)  
 7/6/12 18:20 לין
       קישור הוספתיי  
 7/6/12 22:42 יעל(:

יכול להיות ששלחתי אליה הצעה כבר אבל בכל מקרה הוספתי פה קישור לפייסבוק שלי SmileysSmileys


 
     ללין  
 7/6/12 17:29 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי לין.

מפגש ה- סאמר סקול יתקיים ב- 26.6, בשעה 18:45, ברמת אפעלSmileys


 
מאיזה מדינות באים לרויאל סקול?(לת)  
 7/6/12 13:05 אייל
   לאייל  
 7/6/12 14:54 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אייל.

מגיעים בעיקר חבר′ה מסין, יפן, ברזיל, איטליה, ספרד, קזחסטן ואוקראינהSmileys


 
לעמרי  
 6/6/12 20:13 עדן

מית המפגש של איסטבורן וגם שעה אני יודעת שזה בפעם המליון אבל זה באמת חשוב!


 
   לעדן  
 7/6/12 09:49 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי עדן.

המפגש של ה- סאמר סקול באיסטבורן יתקיים ב-28.6, בשעה 18:45, ברמת אפעלSmileys


 
שאלה  
 6/6/12 19:31 יעל

אם צירפתי את הצילום דרכון ותמונת פספורט בטופס הרשמה, עדיין צריך לשלוח בדואר? Smileys


 
   ליעל  
 7/6/12 09:48 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יעל. 

אם כבר צירפת את זה לטופס הרישום, אין צורך גם לשלוח את זה בדוארSmileys


 
מתי המפגש של קיימברידג′ מחזור 3?(לת)  
 6/6/12 19:06 שירה :)
   לשירה  
 7/6/12 09:47 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שירה.

מפגש ה- סאמר סקול של המחזור השלישי היוצא לקיימברידג′ יתקיים ב-12.7, בשעה 18:45, ברמת אפעלSmileys


 
מי נוסעע לשיפלייק  
 6/6/12 16:14 יעל(:
   אניי :)  
 6/6/12 22:15 נווופר :)

יש קבוצה כזאת בפייסבוק, תביאי קישור פייסבוק ונוסיף אותך Smileys


 
עמוד קודם 105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה