מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

חוזרים הביתה ! - 05/08/2019

חוזרים הביתה היום האחרון שלנו בסאמר סקול נגמר והגענו הביתה להורים ולמשפחות האהובות.💓   ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18981 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18982 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18983 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18961 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18978 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18973 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18975 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18976 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18977 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18806 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18854 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18842 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18836 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18971 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18329 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18331 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18365 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18970 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18332 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18371 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18335 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18372 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18969 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18449 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18968 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18452 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18486 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18967 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18567 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18613 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18616 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681082
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18966 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18619 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18963 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18964 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18959 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18962 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18898 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18960 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18905 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18899 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18958 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18955 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18957 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18948 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18954 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18947 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18953 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18945 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18952 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18941 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18951 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18943 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18939 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=18950 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681083
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
לעומרי (:  
 19/6/12 21:21 ליר (:

עדיין לא הגיע אליי המכתב של המפגש .. שלחו אותו כבר? 


 
   לליר  
 20/6/12 09:26 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ליר.

לאיזו קבוצה את רשומה?

למפגש של ה-12.7 עוד לא יצאו הזמנות


 
     אהה המפגש שלי ב12.7 תודה בכל מקרה (לת)  
 20/6/12 11:43 ליר (:
מי יוצא לרואייל סקול? :)(לת)  
 17/6/12 19:38 יעל (:
   אנייייי:)(לת)  
 19/6/12 18:18 ירדן שגיב
נשאר מקום הרשמה ב bath ? ואם כן עד מתי אפשר להירשם ? (17)(לת)  
 18/6/12 21:15 בן
   לבן  
 19/6/12 10:40 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי בן.

נותר עוד מקום אחד ב- סאמר סקול בבאת′

אם אתה רוצה את הקבוצה הזו ספציפית, אז היוםSmileys


 
     כן אני רוצה את הקבוצה הזאת ספציפית,דיברתי עם אמא שלי היא אמרה שנוכל לסגור את זה עד סוף השבוע (לת)  
 19/6/12 14:57 בן
       לבן  
 19/6/12 15:15 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי בן.

לא בטוח שישאר מקום עד סופ"שSmileys

מקסימום יש מחזור מאוחר יותר ב- סאמר סקול בבידלס


 
מי נוסע לרויאל סקול??????????(לת)  
 6/6/12 12:40 רועי
   אני :D(לת)  
 8/6/12 23:12 מיכל
     אני:)(לת)  
 8/6/12 14:12 ירדן שגיב
       אני (:(לת)  
 7/6/12 18:10 שיא נהון
ברייטון מחזור שנייייייייייי !!! :)  
 18/6/12 19:07 תאיר מזרחי

כול מי שבברייטון מחזור 2 :)

הבנתי שיש לכם קבוצה בפייסבוק ונפגשתם וזה אז תוסיפו אותי כזה שאני יוכל להכיר אותכם כזה :) תיזהרו לנדות אותי חחחחחחSmileys


 
ברייטון  
 30/4/12 15:33 הארי

יש אפשרות לדעת מחירים על ברייטוון ?

ונשאר עוד מקומות במחזור השני ?


 
   סאמר סקול בברייטון  
 30/4/12 15:37 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי הרי.

המחיר עומד על כ- 15,000 ש"ח

לגבי המחזור השני, המקומות אולי יסגרו היום או עד סוף השבוע.

כדאי ממש להזדרזSmileys


 
     לשחר והארי (:  
 2/5/12 23:52 אביה (:

אני נוסעת לברייטון מחזור שני ...
וממש כדאי לכם לנסוע לשם אני כבר מכירה חצי קבוצה ויש לנו קבוצה בפייסבוק וגם נפגשנו פעם אחת וכולם ילדים ממש נחמדים וכיפים (:
אז מומלץ בחום Smileys


 
       .  
 18/6/12 19:00 תאיר מזרחי

אביה תוסיפי אותי לקבוצה >:

אוף אתם בטח כבר מגובשים ועכשיו תנדו אותי חחחח


 
         עמרי  
 30/4/12 15:41 הארי

אנחנו קבוצה של 4 אנשים לפחות 

יש עוד מקום ? Smileys

דרך אגב זה הארי (;


 
       הארי תשים קישור לפייס שלך כדי שניצור קשר ;)(לת)  
 3/5/12 00:19 אור וילף
             להרי  
 1/5/12 09:25 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי הרי.

תיצור איתנו קשר עוד היום כדי לשריין מקום

עם קבוצה כזו לא הייתי מחכהSmileys

 


 
ברייטון מחזור שניייייי!  
 3/5/12 07:04 יעל(:

אוקייי , מי שנרשם לברייטון מחזווווור שניייייי שימשיך לקרוא Smileys 

ישלנו קבוצה בפייסבוק שפתחתי כדי שנכירSmileys
ואנחנו 17 ילדים אז כמובן שחסרים לנו עוד ילדים  Smileys
מי שנרשם יש פה קישור לפייסבוק שליייי, תציעו חברות (תכתבו שאתם מפה כדי שאני אזהה)
אני אאשר ואכניס אתכם לקבוצה Smileys
מי שמתלבט? תרשמו לברייטון! Smileys


 
   מה כותרת מה  
 18/6/12 18:58 תאיר מזרחי

יעללללל תוסיפי אותי לקבוצה ! D: 


 
ברייטון מחזור שני  
 10/5/12 01:41 אור וילף

לעמרי, ולכל מי שקורא את זה וטס לסאמר סקול בברייטון מחזור שני.

אני, ועוד ילדים שהכרתי שטסים לברייטון היינו שמחים אם היינו מקבלים עוד שמות של ילדיםSmileys

אז אם יש עוד שמות שתוכלו לתת לנו נשמח! :) 

אגב יש לנו קבוצה בפייסבוק ואנחנו מאוד פעילים בה, והיה לנו מפגש מוצלח שמאוד נהנו בו ויש תאריך למפגש נוסף. אז כדי שנכיר את כל הילדים שטסים איתנו אנחנו צריכים שמות.... אבל, נשמח לקבל משהו.... 

תודה, 

      אור! :)


 
   אוף >:  
 18/6/12 18:55 תאיר מזרחי

אוף לא ידעתי שיש לכם קבוצה ועכשיו אתם בטח מגובשים ואתם תנדו אותי חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח Smileys

תוסיף אותי לקבוצה ): 


 
     סאמר סקול בברייטון  
 10/5/12 09:33 עומרי - מנהל סאמר סקול

הי אור.

אנחנו ממשיכים להפנות לפייסבוק כל מי שאנחנו מדברים איתו.

מאמין שהשאר יצטרפו בקרובSmileys


 
בריייטוןןן מחזור שני!  
 11/5/12 19:15 יעל (:

באאנה ?! מזה אפאחד לא נרשם לברייטון מחזור שני ?! חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח מי שנרשםםם אני יביא לכם ת′פייסבוק שליייי ונוסיף אתכם לקבוצה:D


 
   אני גם בברייטון מחזור 2 ווהווווווו תוסיפי אותייייייי !!!  
 18/6/12 18:52 תאיר מזרחי

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אין פה אפחד מברייטון מחזור 2 נו חחח תוסיפי אותי Smileys


 
מי נרשם לברייטון מחזור שני?(לת)  
 17/5/12 23:24 אור וילף
   :-)  
 24/5/12 19:54 עדי ורותם
     D:  
 25/5/12 15:19 ברייטון מחזור 2

מגניבולות, תוסיפו אותי לפייסבוק ואני יוסיף אתכן לקבוצה שפתחנו :-) (אם מתחשק לכן כמובן) 


 
       אני גם בברייטון מחזור 2 ווהווווווו  
 18/6/12 18:49 תאיר מזרחי
             (:  
 25/5/12 20:20 עדי ורותם (:

איך קוראים לך (:


 
מי מגיע לשיפלייק לשבועיים?  
 17/6/12 22:32 ספיר

היי מי מגיע לשיפלייק לשבועיים? :) 

תוסיפו אותי בפייסבוק


 
   אני  
 18/6/12 16:53 יעל

יש לנו קבוצה בפייסבוק!! 
 תכנסי זה בקישור לדף הפייסבוק Smileys


 
באת 15.7  
 17/6/12 18:55 עדי

היייי מי נוסע לבאת′ ל3 שבועוות ב15.7 ? (: 


 
   אני תוסיפי אותי :)  
 17/6/12 22:29 maorsexy
מי נוסע לסאמר סקול ברידינג ב-23.7? (:(לת)  
 12/6/12 00:15 ניצן
   אני גם נוסעת לרידינג..:)(לת)  
 17/6/12 19:31 inbal
     אני :P(לת)  
 12/6/12 14:41 אמילי
       אני D: (לת)  
 12/6/12 08:13 רוני
עמרי (:  
 17/6/12 14:33 ארינה

יש בנים שנוסעים לסאמר סקול בשפלייק ? Smileys


 
באת′  
 17/6/12 12:30 אמל

מי הולך לבת′ 3 שבועות?!Smileys


 
   אנייייייייייייייי  
 17/6/12 13:36 :))))

תוסיפי אותי בפייסבוק ותירשמי לי שזאת את שבאה לבאת′(:
http://www.facebook.com/yuval.beker 


 
עוומרי אם נרשמתי לשבועיים לשיפלייק ועכשיו ברגע האחרון אני רוצה להצטרף לשלושה שבועות אני יכוולה?(לת)  
 16/6/12 18:07 רותם (:
   לרותם  
 17/6/12 10:54 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי רותם.

הרגע דיברתי עם אמא. זו החלטה שלכןSmileys


 
דחוף לעומרי  
 16/6/12 13:34 לינוי : )

היי אני יודעת שזה ממש באיחור אבל נשארו מקומות במחזור הראשון של פולמר ?


 
   ללינוי  
 17/6/12 10:53 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ליוני.

לצערי לא נותרו מקומות ב- סאמר סקול בפולמרSmileys

אולי במהלך הים מישהו יעבור קבוצה ויודיע לנו


 
כמה שאלות בקשר לבאת′  
 15/6/12 22:58 maorsexy

החדרים שם הם ליחידים? זוגות?
יגיעו גם ילדים ממדינות אחרות? כמה ילדים יהיו בערך מכל מדינה? ומאיזה מדינות מגיעים?

אני יוצא ב22.7 לצורך העניין, יש כבר את פרטי הטיסה?

שבת שלום:)


 
   סאמר סקול בבאת′  
 17/6/12 10:49 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי.

ב- סאמר סקול בבאת′ כל אחד מקבל חדר משלו 

יש חבר′ה מהמון מדינות. את כרטיסי הטיסה תקבלו במפגשSmileys


 
ליטל קנדה ילדים  
 15/6/12 18:08 אורן

מאיזה ארצות מגיעים לליטל קנדה ? יש מצב שיהיו שם מאמריקה ? 

למי שעדיין אין אותי בפייסבוק - שיוסיף :) ולא אין לי סקייפ ._.


 
   סאמר סקול בליטל קנדה  
 17/6/12 10:46 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אורן.

מגיעים בעיקר חבר′ה מאירופה

לא מגיעים לשם חבר′ה מאמריקה כי הם לא צריכים ללמוד אנגליתSmileys


 
     חחחחחחחח  
 15/6/12 18:41 אורן

ספיר יא מצחיקההה ><

יש לי אותך כבר >< זאת אורןן >< חח יא מצחיקה


 
איך זה שעוד לא קיבלתי הזמנה למפגש?(לת)  
 15/6/12 13:34 נוי
   לנוי  
 17/6/12 10:44 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי נוי.

שלחנו הזמנות בסוף השבוע שעבר. אני מניח שזה יגיע בתחילת השבוע Smileys


 
עמוד קודם 105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה