מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15736 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15743 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15630 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15742 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15737 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15738 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15739 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15731 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15735 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15722 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15726 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15728 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15734 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15723 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15724 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15732 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15730 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15557 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15716 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15586 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15575 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15562 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15579 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15729 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15582 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244016
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15715 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15721 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15725 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15727 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15622 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15656 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15720 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15675 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15696 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15718 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15697 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15702 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15699 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15703 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15710 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15676 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15717 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15713 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15678 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15688 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15698 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15700 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15707 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15714 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15701 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15712 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15708 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15704 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15578 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15580 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15640 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15695 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15705 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15711 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15659 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15670 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15680 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15706 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15669 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15681 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15682 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15683 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15663 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15674 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15684 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15644 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15693 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15694 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15645 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15692 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15648 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15691 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15649 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15690 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15689 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15651 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15687 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15665 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15667 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15679 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15685 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244017
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
מי שנוסע לנורת′המפטון שיכתוב כאןן (לת)  
 12/5/11 13:21 ##
   או כאן ;-)(לת)  
 12/5/11 14:41 ##
קיימברידז′ מחזור 2  
 8/5/11 19:35 חן :))
כל מי שבקיימברידז′ מחזור שני לכתווב כתגובבה :))

להווסיף בפייסבוק: hen geller 
   אני באה  
 12/5/11 14:40 טל וייס
אני נוסעת לקיימברידג′ מחזור שני :)

 
שאלה לעמרי (:  
 12/5/11 13:39 שיר עסיס
מתי יהיה מפגש הקבוצה של ברייטון מחזור ראשון ?? 


 
   מפגש סאמר סקול  
 12/5/11 14:12 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שיר.

מפגש ה- סאמר סקול של המחזור הראשון בברייטון צפוי להיות ב- 23.6Smileys

זה עוד לא ב- 100%


 
     מפגש סאמר סקול  
 12/5/11 14:12 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שיר.

מפגש ה- סאמר סקול של המחזור הראשון בברייטון צפוי להיות ב- 23.6Smileys

זה עוד לא ב- 100%


 
עומרי ,  
 11/5/11 20:04 tal :)
1.יש בשיפלייק מחשבים עם אינטרנט שנוכל מדי פעם להיתחבר ?
   2. המחזור השני בשיפלייק יתחבר ולקבוצה של המחזור הראשון הוא יהיה קבוצה ניפרדת ?

 
   לטל - תשובות  
 12/5/11 10:16 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי טל.

1. יש חדרי מחשבים אך לא תהייה לנו גישהSmileys

2. הקבוצה של ה- סאמר סקול לשבועיים תצטרף לקבותה של השלושה שהיא תגיעSmileys


 
עומרי,  
 11/5/11 18:25 נועם (:

אמא שלי דיברה איתכם בטלפון,

ואמרתם לנו לבדוק מה בנוגע לסאמר קאמפ שלוש שבועות לאנגליה

נכנסתי לאתר ואני לא רואה שיש סאמר קאמפ לאנגליה אלא רק לקנדה וארה"ב

אולי יש ולא כתוב ?


 
   לנועם  
 11/5/11 19:04 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי נועם.

הכי טוב שנדבר ונמצא לך את האופציה הכי טובה לך מבחינת התאריכים.

את מוזמנת להתקשר  - 03-5354449


 
     כבר דיברתי איתכם  
 11/5/11 19:09 נועם (:

אני מסיימת כיתה ח′ ואני בת 13 וחצי,

והבנתי שגם לשיפלייק אני יכולה ללכת,

אני בהיתלבטות בין בידלס מחזור 2 לבין שיפלייק (שבועיים)

תוכל להגיד לי איפה יש יותר ילדים בגילי ?


 
       סאמר סקול למסיימי ח′  
 12/5/11 09:12 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי נועם.

האמת שמדובר בהתלבטות קשה. בשני מרכזי ה- סאמר סקול יש הרבה מסיימי ח′Smileys

קחי בחשבון שחוץ ממסיימי ח′ בשיפלייק יש גם הרבה מסיימי ט′ ובבידלס יש גם מסיימי ז′Smileys

בכל מקרה בשני המקומות אין עוד הרבה מקומות אז כדאי להזדרזSmileys


 
     הי נועם - אולי הייתה אי הבנה, יש סאמר סקול שבועיים או 3 שבעות באנגליה  
 11/5/11 18:39 עמרי מנהל סאמר סקול

יש גם סאמר קמפ בארה"ב או קנדה, אין סאמר קמפ באנגליה
אנחנו תמיד ממליצים לצאת בפעם הראשונה לאנגליה

עמרי Smileys

 


 
     אה טוב ..  
 11/5/11 18:51 נועם (:

אבל אני לא אוכל לצאת לסאמר סקול ל3 שבועות כי התאריכים לא מסתדרים לי..

אחזיר לכם תשובה כבר עוד כמה ימים ..Smileys


 
מי בא לליטל קנדה? (;  
 11/5/11 21:47 גיא
מי בא למרכז ליטל קנדה אקסטרייםבאנגליה (: ? Smileys

 
בקשר לבידלס (=  
 11/5/11 19:49 מיכל [=
מי נוסע לבידלס מחזור 1 ? (=SmileysSmileys

 
מי טס לנורתהמפטון? (:(לת)  
 4/5/11 16:37 טל (;
   אני!!!  
 11/5/11 17:04 עדן
הפייסבוק שלי הוא eden abt

 
     אני :]  
 6/5/11 15:33 אילנה :)
פייסבוק, אם בא לך להוסיף.. Ilana Lerman

 
       אני נוסעת לשבועיים :)  
 5/5/11 14:45 אנה =]
תוסיפי אותי בפייסבוק Anna Belozovsky

 
         אנייי לשלושה שבועות (לת)  
 4/5/11 17:53 נוי
     את בת דודה של שובל? תשאירי פייסבוק (:(לת)  
 5/5/11 17:39 טל (;
       חח גם אני נוסעת לשלושה שבועות (: (לת)  
 11/5/11 19:12 שי
             כן חחח  
 5/5/11 21:48 נוי
לעומרי  
 11/5/11 17:01 דני (:
אני טסה לשיפלייק ב17. 
יש לי כמה שאלות (:
- יש אתר לסאמר סקול? 
- מתי הקבוצה נפגשת? אנחנו נפגשים רק המחזור של השבועיים או גם עם השלושה שבועות?
-ובעניין זה, אנחנו נהיה ביחד עם השלוש שבועות בכלליות?
היו לי עוד כמה שאלות אבל שכחתי חחחחח.. (;

תודה רבה בכל מקרה (:

 
   לדני תשובות  
 11/5/11 18:00 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי דני.

1. תלחצי כאן ותוכלי לקרוא עוד על ה- סאמר סקול בשיפלייק

2. המחזור של השבועיים והשלושה יהיו באותו מפגש. הוא כרגע ב- 28.6 אך אולי עוד יזוז התאריךSmileys

3. בכלליות ולא בכלליות כןSmileys

שתיזכרי את תמיד מוזמנת להתקשר - 03-5354449


 
     כנס חחח  
 11/5/11 19:00 דני (:
התכוונתי עם יש עוד מידע באינטרנט? אתר רשמי של המקום או של הסאמר סקול?
ואת 3 בכלל לא הבנתי חחחחחח


 
       הי דני  
 11/5/11 19:06 עמרי - מנהל סאמר סקול

תתקשרי אלי ואתן לך את כל המידע - 03-5354449

 


 
מי נוסע לקיימברידג′?? (:(לת)  
 8/5/11 15:33 גילי
   לאיזה מחזור את הולכת?(לת)  
 10/5/11 11:56 עדן
     ^^  
 11/5/11 17:53 גילי
שאלה לעמרי  
 10/5/11 18:41 נוי
אני יוצאת לקיימבריג′ מחזור ראשון . 
אתה יודע אם יש שם אינטרנט אלחוטי ללפטופ ?
ומתי המפגש ?
תודה

 
   סאמר סקול בקיימרידג′  
 11/5/11 11:48 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי נוי.

אין חיבור אלחוטי ב- סאמר סקול בקיימברידג,′ אך יש חדר מחשביםSmileys


 
     .. :(  
 11/5/11 17:29 נוי
אוי איזה מבאס ... Smileys
לפחות נעשה פלאפון לחו"ל (:

 
         בנורת′המפטון יש רשת ?(לת)  
 11/5/11 13:12 (:
       דווקא יש במשרדים... לפחות לי היה וכמה חדרי מחשבים ענקיים!!(לת)  
 11/5/11 14:37 אחת שהייתה
             סאמר סקול בנורת′המפטון  
 11/5/11 13:17 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי.

אין wi fi אבל יש חדרי מחשבים ב- סאמר סקול בנורת′המפטוןSmileys

 


 
         אבל בחדרי מחשבים נוכל להשתמש באינטרנט בחינם ?(לת)  
 11/5/11 14:42 (:
           ברור(לת)  
 11/5/11 16:33 עמרי - מנהל סאמר סקול
     (:  
 10/5/11 19:09 דפנה (:
הי נוי , גם אני יוצאת בתאריך הזה  .. 
יש לך פייסבוק ? 

 
     לדפנה  
 11/5/11 17:22 נוי
כן , Noy Aharonson מה שלך ? (:

 
         (:  
 11/5/11 16:54 גילי

היי דפנה

גמאני יוצאת לקיימברידג′. מה הפייסבוק שלך ?: )


 
עמרי- דחוףף  
 10/5/11 20:08 הילה
עמרי, לא נשאר מקום לקיימברידג′ 15-17?!?!

 
   סאמר סקול בקיימברידג′  
 11/5/11 11:17 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי הילה.

נותרו 3 מקומות רק למסיימי י′ במחזור השני ב- סאמר סקול בקיימברידג′.

יש עוד מספר מקומות גם במחזור הראשוןSmileys


 
     באיזה מחזור?  
 11/5/11 13:13 הילה
אבל במחזור הראשון זה לבני 14-16 לא? אני מדברת רק על גילאים 15-17..במחזור הזה נשארו רק 3 מקומות?

 
       סאמר סקול בקיימברידג′  
 11/5/11 13:19 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי הילה.

יש גם  מסיימי י′ במחזור הראשון.

אם את רוצה את המחזור השני אז כדאי להירשם עוד היום. Smileys

יש שם מקום רק למסיימי י′Smileys


 
         שאלה  
 11/5/11 15:32 הילה
היי עמרי, תגיד, מאיזה קבוצת גילאים נרשמו הכי הרבה לקיימברידג′ מחזור שני? [15-17]
מסיימי ט′, מסיימי י′ או מסיימי יא′?

 
           סאמר סקול בקיימברידג′  
 11/5/11 16:57 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי הילה.

למידע על הרכב קבוצת ה- סאמר סקול, את מוזמנת ליצור איתי קשר - 03-5354449

עמרי

 


 
לעומרי - רויאל סקול  
 11/5/11 13:42 רותם
האם יהיו בחדרים ובמרכז wifi ?Smileys

 
   סאמר סקול ברויאל סקול  
 11/5/11 16:37 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי רותם.

יש אמנם חדר מחשבים ב- סאמר סקול ברויאל סקול אך לא תהייה לנו גישהSmileys

בית הספר ואנחנו מעדיפים שתהיו בפעילויות כל היוםSmileys


 
     הייי :) אני גם נוסעת לרויאל סקול תוסיפי אותי בפייסבוק naomi shimron(לת)  
 11/5/11 16:04 נעמי שמרון
       היי רותם (: גם אני נוסעת לרויאל סקול אשמח שנכיר בפייס (: roni kahila(לת)  
 11/5/11 14:51 רוני כחילה
מי נוסע לרויאל סקול? D:  
 5/5/11 15:24 אלמוג (:

מי נוסע לרויאל סקול ב10 לשביעי עד ה24 לשביעי?  וגם מישהו יודע אם יש איזשהי פגישת קבוצה?


 
   אלמוגי יש ב30.6 מפגש (:(לת)  
 5/5/11 19:35 רוני כחילה
     כבר יודעים איפה המפגש ובאיזה שעה?(לת)  
 9/5/11 14:54 אלמוג (:
       באיזו קבוצה?(לת)  
 11/5/11 11:41 עמרי - מנהל סאמר סקול
         עמריהיא מתכוונת לרויאל סקול (: אלמוג עמרי אמר שזה ב-30.6 (: ולגבי השעה סביבות 7 אם אני לא טועה (: נכון עמרי ? חח (לת)  
 11/5/11 14:54 רוני כחילה
           מפגש סאמר סקול  
 11/5/11 16:35 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי רוני.

כל מפגשי ה- סאמר סקול יתחילו ב-19:00Smileys


 
שיפלייק  
 10/5/11 13:43 מיכאל :)
מי יוצא בתאריך 2011\7\17 לשבועיים לשיפלייק? Smileys

 
   אני יוצאת בתאריך הזה D:(לת)  
 10/5/11 17:27 דני (:
     דני :)  
 10/5/11 22:14 מיכאל קוניק
יש לך פייסבוק ? :)

 
       בטח (:  
 11/5/11 15:19 דני (:
     אני יוצאת שבוע לפניך  
 10/5/11 17:20 tal :)
     אני בת חחח :)(לת)  
 10/5/11 22:17 מיכאל קוניק
       :S  
 10/5/11 22:18 tal :)
אה חחח ישלך פייסבוק ?

 
         כןן חח  
 10/5/11 22:34 מיכאל קוניק
Michael kunik.. תוסיפי

 
       אני נוסעת שבוע לפנייך לשיפלייק .  
 10/5/11 16:02 ריי :)
פייסבוק - Rachel Opher Orbach

 
     אני (:  
 10/5/11 18:30 רז
יוצאת שבוע לפני , פייסבוק - raz yaccoby 

 
       רז.. למה זה לא מוצא אותך?  
 10/5/11 22:36 מיכאל קוניק
תוסיפי אותי michael kunik

 
הי עומריי דחוף!  
 9/5/11 16:09 אורטל
אני נוסעת לבידלס מחזור שני ורציתי לדעת ...
א. מתי המפגש של הקבוצה ..
וב. אני מסיימת כיתה ו′ והמכרז הזה הוא למסיימי כיתה ז′ וח′ לא יהיה לי קשה מבחינת הלימודים שם?Smileys

 
   לאורטל  
 11/5/11 11:40 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אורטל.

אתקשר אליך ונדבר על זהSmileys


 
     לאורטל  
 11/5/11 11:40 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אורטל.

אתקשר אליך ונדבר על זהSmileys


 
מי הולך לפולמר גיינ′ג? מי שהולך יכול להגיד לי אם יש מכבסות?  
 9/5/11 16:21 עומר

אני לא יודעת אם יהיה שם מכבסה או להביא בגדים לשבועיים?

אשמח לתשובה בהקדם


 
   כביסה ב- סאמר סקול  
 11/5/11 11:39 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי עומר.

עושים פעם אחת כביסה במהלך ה- סאמר סקול לשבועיים. יש להביא ביגוד לשבועSmileys

נדבר גם על זה המפגשSmileys


 
סורי שאני חופרת אבל ראיתי רק איזה 2 ילדים מפולמר גריינג′ אז מי נרשם ומי שנרשם אפשר פייסבוק?.  
 9/5/11 17:00 עומר
סורי שאני חופרת אבל ראיתי רק איזה 2 ילדים מפולמר גריינג′ אז מי נרשם ומי שנרשם אפשר פייסבוק?.

 
   סאמר סקול בפולמר גריינג′  
 11/5/11 11:37 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי עומר.

הקבוצה ב- סאמר סקול בפולמר גריינג′ כבר כמעט מלאהSmileys

את מוזמנת ליצור איתי קשר ואתן לך פרטים של נרשמים נוספים - 03-5354449

עמרי


 
כמה  
 9/5/11 17:10 שקד
כמה כסף מומלץ להביא  פולמר גריינג′?

 
   דמי כיס ב- סאמר סקול  
 11/5/11 11:36 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שקד.

אנחנו מדרך כלל ממליצים להביא בין 150-200 ליש"ט לשבועיים.Smileys

יש לקחת בחשבון שהמחיר כולל כהל אז מדובר רק על כסף לשופינג, מרס בקפיטריה וכו..

נדבר על זה בהרחבה גם במפגש ה- סאמר סקול לפני הטיסה


 
     דמי כיס ב- סאמר סקול  
 11/5/11 11:35 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שקד.

אנחנו מדרך כלל ממליצים להביא בין 150-200 ליש"ט לשבועיים.Smileys

יש לקחת בחשבון שהמחיר כולל כהל אז מדובר רק על כסף לשופינג, מרס בקפיטריה וכו..

נדבר על זה בהרחבה גם במפגש ה- סאמר סקול לפני הטיסה


 
לנסוע לקיימברידג′ או לנורת′המפטון?  
 10/5/11 11:29 עדן
אני מסיימת י′. מה כדאי לי?

 
   סאמר סקול למסיימי י′  
 11/5/11 11:16 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי עדן.

למסיימי י′ יש 3 אופציות:

1. סאמר סקול בנורת′ המפטוןSmileys

2. סאמר סקול בקיימברידג′. התחילו להירשם מסיימי י′ למחזור הרשון ובמחזור השני, יש 3 מקומות אחרונים  רק למסיימי י′Smileys


 
     עדן  
 10/5/11 16:50 זיו
בואי לקיימברידג′ מחזור שני : ]   תוסיפי לפייסבוק ziv basher

 
     אין כבר מקום למחזור שני... :( אני הולכת לנורת′המפטון(לת)  
 10/5/11 16:52 עדן
       יש לך פייסבוק?(לת)  
 10/5/11 20:20 אנה =]
         :) כן eden abt... שמחה להכיר :)  
 10/5/11 23:23 עדן
את נוסעת לשבוע או שבועיים?

 
עמוד קודם 157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה