מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11691 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11682 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11683 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11687 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11690 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11603 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11633 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11678 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11629 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11630 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11635 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11623 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11684 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11688 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11680 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11677 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11634 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11675 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11641 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11674 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11644 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11673 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11647 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11672 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11648 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11424 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11429 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11465 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11427 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11669 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11569 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11668 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244317
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11654 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11667 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11659 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11622 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11665 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11664 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11341 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11638 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11591 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11660 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11597 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11601 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11653 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11642 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11643 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11649 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11652 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11640 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11639 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=11636 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244318
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
תמונות של ברייטון...  
 12/4/10 16:29 אופיר

 

עומרי, למה אין תמונות של ברייטון בכלל באתר??


 
שאלה דחופההה  
 12/4/10 13:46 loli
בברייטון יש בניין בנות ובניין בנים ?
אם כן הבנות יוכלו להיות בבניין של הבנים והבנים של הבנות ? עד איזו שעה והאם הבניינים רחוקים אחד מן השני ?
יש common room בברייטון בכל בניין ?

 
   ללולי  
 12/4/10 13:51 עמרי - מנהל סמר סקול

הי לולי.

 

בתכנית סאמר סקול בברייטון יש בניינים של בנים ובניינים של בנות.

 

יכול להיות שבאחד מהבניינים יהיה גם וגם ואז זנ יהיה במזדרונות שונים.

 

בכל מקרה הבנים ב- סאמר סקול לא מורשים להיכנס לחדרי הבנות וההיפך.

 

בברכה,

 

עמרי

Smileys

 
     לעומריי  
 12/4/10 15:40 אורוששש
לא מורשים בכלל? כאילו גם בערב וגם וביוםם ולבנינים בכללי כן אפשר להכנס??

 
       לאחשוורוש  
 12/4/10 16:25 עמרי - מנהל סמר סקול

הי.

 

כמובן שאפשר להתראות רק לא בחדריםSmileys

 

עמרי


 
מי נוסע לקיימברידג' 2? ולברייטון 2? D:  
 8/4/10 15:14 אילת :)
היי אני אילת Smileys ואני בת 15
שנה שעברה הייתי בקיימברידג', אז אני עדיין מתלבטת אם לנסוע לשם ולפגוש חברים שחוזרים לשם, או לברייטון שנשמע אחלה :)
תוסיפו אותי בכל מקרה, כנראה שאני אסע בסוף לקיימברידג' (:
מסן: ayelet_avr@walla.co.il

Smileys

 
   אני גם נוסעת  
 9/4/10 14:34 לורן

 

היי

אני גם נוסעת לימבר'דג מחזור שני!!!

Smileys

 
     היי לורן! :) יש לך מסן?  
 11/4/10 20:48 אילת :)
אם כן תוסיפי אותי ונדבר - ayelet_avr@walla.co.il
D:

 
     איילת בואי איתנו לברייטון ל3 שבועות, או למחזור הראשון זה גם יוצא איתנו :) (לת)  
 8/4/10 21:22 נוי
     אופיר ונוי אני מתגעגעת! ♥  
 8/4/10 22:30 אילת :)
אני כנראה לא יכולה למחזור הראשון כי יש לי מבחן Smileys
אתן תהיו עוד במחזור השני? (:

 
       לא :| אנחנו חוזרות ביחד עם המחזור ה1 (לת)  
 9/4/10 16:08 נוי
       בואי לברייטון  
 8/4/10 19:51 אופיר
איילתת בואי לברייטון:)

 
     איילת מה זה אופיר ונוי מה אני עז ???  
 12/4/10 15:38 אורוששש
במה יש לך מבחן חחח??? ישלי האמת בגרות מועד ב' במתמ אני רק מקווה שאני יקבל צייון טוב בראשוןן

 
       סורייי לא ראיתי את התגובה שלך :(  
 12/4/10 16:09 אילת :)
ברור שאני מתגעגעת גם אלייך !!! ♥
ויש לי מבחן מעבר, אני רוצה לגשת שנה הבאה ל5 יחידות במתמטיקה ויכול להיות שיגישו אותי ל-4.. זה תלוי במבחן שיהיה לי במאי, אז ליתר בטחון והכל...

 
מי נוסע לסאמר קמפ בקנדה??(לת)  
 11/4/10 21:44 ליאל
לעומרי !!  
 11/4/10 20:41 loli
בברייטון יש בניין בנות ובניין בנים ?
אם כן הבנות יוכלו להיות בבניין של הבנים והבנים של הבנות ? עד איזו שעה והאם הבניינים רחוקים אחד מן השני ?
יש common room בברייטון בכל בניין ?

 
??  
 9/4/10 15:45 דניאל
נרשמתי לפני כמה ימים לברייטון מחזור שני איך אפשר לדעת איפה נהיה בתאריכים מדוייקים כאילו התוכנית

 
   הי דניאל - וואאו - סליחה שלא עניתי מייד , קיבלנו איזה מיליון הודעות וחמישים מיליון טלפונים  
 11/4/10 19:02 עומרי מנהל סאמר סקול

הי דניאל

 

אני יכול לספר לך בדיוק מה היה בשנה שעברה - צרפתי לינק

אבל כל זנה זה אחרת ואפילו אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה

 

מה שבטוח - יהיה מעולה

 

http://www.campus-studies.co.il/siteFiles/1/589/2261.asp?r_info_id=2251&info_type=593&info_date=2009

 

או

 

http://www.campus-studies.co.il/siteFiles/1/589/2261.asp?r_info_id=2335&info_type=635&info_date=2009


 
עוד שאלה בקשר לברייטון  
 9/4/10 21:54 שאלה
נוכל להכנס לבריכה שבמרכז גם בלילה ? 

 
   הי שאלה - בעניין השאלה ששאלת Smileys  
 11/4/10 18:59 עומרי מנהל סאמר סקול

הי

 

לא !! Smileys

אי אפשר כי זה מסוכן והם לא מרשים, אבל אם את רוצה לדעת מה עושים בסאמר סקול בערב

תקראי קצת סיפורי סאמר סקול בלינק שהוספתי

 

משום מה לא נראה לי שתשתעממי

 

http://www.campus-studies.co.il/siteFiles/1/364/1569.asp

 

עומרי

Smileys

 
כמה עולה ?  
 10/4/10 13:38 טל
כמה עולה הסאמר סקול?

 
   הי טל - כדי לדעת כמה עולה סאמר סקול אנחנו חייבים להחליט איזה סאמר סקול  
 11/4/10 18:56 עומרי מנהל סאמר סקול

המחירים שונ ים מתכנית לתכנית

תתקשרי אלינו ונוכל לברר מה הכי מתאים לך 03-5354449


 
ליטל קנדה  
 10/4/10 15:03 עמית
נשארו עוד מקומות בליטל קנדה?

 
   הי עמית - יש עדיין מקומות בליטל קנדה\ תתקשרי לקמפוס 03-5354449  
 11/4/10 18:54 עומרי מנהל סאמר סקול

הי עמית

 

תתקשרי אלינו ונדבר על הסאמר סקול של ליטל קנדה


 
     100% נשאר  
 10/4/10 15:32 שחר(בן)
אני נוסע לשם ואני יודע שיש עוד מקום דברי איתי אם את נוסעת!!

אייסי:211573502

מסנג'ר: shahahr96@gmail.com

 
לעומרי  
 27/3/10 21:57 גבריאלוש:)

יש לי שאלה בנוגעה לטיסה בתאריך 18.7.10 תוכל לכתוב בבקשה את הטיסות


 
   לגבריאלוש  
 28/3/10 10:36 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי גבריאלוש.

 

יש לנו יותר מטיסה אחת ב-18.7.

 

תכתבי לי למייל לאיזו קבוצה את יוצאת ואתן לך את פרטי הטיסה.

 

omri@campus-studies.co.il

 

בכל מקרה כל הטיסות הן טיסות בוקר.

 

עמרי

Smileys

 
     לעומרני  
 31/3/10 22:56 גבריאלוש:)

Smileysאני טסה עם אחותי למחזור 2 של ברייטון

   שיהיה לך חג פסח שמח

SmileysSmileysSmileysSmileysSmileysSmileysSmileysSmileysSmileys

 
     לאיפה את נוסעת? אני ביום הזה טסה......  
 28/3/10 09:36 מישיהי:]
     ברייטון  
 11/4/10 18:42 ג'ני
אני נוסעת לברייטון מחזור 2 ואת?

 
אני נוסעת לברייטון  
 7/4/10 12:40 שחר

ב18.7 אבל לשבועיים

 


 
   גם אני  
 11/4/10 18:39 ג'ני
גם אני נוסעת לברייטון לשבועיים באותו תאריך אני מסיימת ט בת 14 בת כמה את?

 
אני בן 13 אני יכול ללכת לקיימבריג?(לת)  
 10/4/10 19:12 משה
   הי משה - חשוב שלפני שתחליט לאיזה סאמר סקול אתה יוצא, נדבר  
 11/4/10 18:30 עומרי - מנהל סאמר סקול

יש לנו המון תכניות סאמר סקול בהרבה מאד מקומות

השנה סאמר סקול 2010 הוספנו מרכזים מיוחדים נוספים

 

תתקשר לקמפוס 03-5354449 ונתייעץ יחד

 

עומרי 

Smileys

 
     עד כמה שאני יודעת זה 14-16.......(לת)  
 11/4/10 16:26 S
ברייטון מחזור שני!  
 8/4/10 19:14 דניאל

סוף סוף נרשמתי!Smileys

מי נוסע לברייטןן מחזור שני ומסיים כיתה ט'


 
   אני נרשמתי לברייטון  
 11/4/10 18:23 ג'ני
Smileys אני נרשמתי לברייטון מחזור 2 אני מסיימת כיתה ט ובת 14 

 
מי נוסע לברייטון מחזור 2  
 11/4/10 18:08 ג'ני
לכל מי שנוסע לקיימברידג′ מחזור 1  
 21/3/10 21:31 נעמה

היי, קוראים לי נעמה.

 

אני נוסעת עם חברה שלי-סוניה.

 

 

בבקשה מי שנוסע שירשום מי שנוסע, נתחיל להיתחבר ((:

 

נעמה D:

 

 

 

SmileysSmileysSmileys

 
   גמאני נוסעת לקיימברידג' 1!!!(לת)  
 9/4/10 18:19 יעל
     אני נוסעת!!(לת)  
 7/4/10 18:19 ליאור סטולרו
     לליאור- אני נוסעת לקיימבריג' 1  
 11/4/10 16:28 סוניה ברקן

היי,

תוסיפי למסן או לאימייל e7em@walla.com

בת כמה את? 


 
         הייי (:  
 7/4/10 20:39 שחר לוי

ליאור , גם אני במחזור 1 של קימברדג' =)

יש לך מסן ? אם כן אז תוסיפי : shacharlevi2@gmail.com  ונדבר (: (:

עם נעמה אני כבר מדברת במסן  XDD


 
       למה זה רשם את זה שוב ? XD(לת)  
 8/4/10 15:08 נעמה
מי נוסע לקימבריד'ג מחזור 2 ??  
 10/4/10 18:29 לורן :)

 

הייי...

מי נוסע לקימבריד'ג מחזור 2 ???

Smileys

 
מי נוסע לאוקספורד???(לת)  
 10/4/10 02:06 רובי
   יש סיכוי גדול שאני, אני רק צריכה להראות לאמא ולאבא ש"אני ילדה טובה".  
 10/4/10 09:56 ספיר
     ***לכי תביני... אני בת חח(לת)  
 10/4/10 16:47 רובי
       חחח... אוקיי. יש לך מסן?(לת)  
 10/4/10 18:21 ספיר
לעומרי שאלה על ברייטון  
 9/4/10 21:40 שאלה
בברייטון יש בניין בנות ובניין בנים ?
אם כן הבנות יוכלו להיות בבניין של הבנים והבנים של הבנות ? עד איזו שעה והאם הבניינים רחוקים אחד מן השני ?
יש common room בברייטון בכל בניין ?

 
אנשים מי נוסע לליטל קנדה!!!  
 9/4/10 19:17 שחר(בן)
אייסי:211573502
מסנג'ר:shahahr96@gmail.com


דברו איתי

 
תמונות של ברייטון...  
 9/4/10 17:32 אופיר

 

למה אין תמונות של ברייטון באתר???


 
עמוד קודם 222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה