מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

חוזרים הביתה ! - 05/08/2019

חוזרים הביתה היום האחרון שלנו בסאמר סקול נגמר והגענו הביתה להורים ולמשפחות האהובות.💓   ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681097
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8091 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681097
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8102 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681097
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8092 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681097
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8100 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681097
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8096 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8099 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8089 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8090 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8081 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8084 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8079 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8080 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8077 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8078 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8070 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8075 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8068 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8074 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8069 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8073 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8071 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8072 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8046 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8067 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8049 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8066 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8047 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8065 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8050 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8054 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8064 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8051 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8041 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8045 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8037 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8044 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8026 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8031 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8027 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=8030 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775681098
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
בנוגע למרכז ברקשיר -  
 1/4/09 18:14 ליהיא הולצמן

האמ ... ישלי 2 שאלות בנוגע למרכז ברקשיר -

1 . הרי רוכבים שם על סוסים , האם יש חלוקה למתקדמים ומתחילים ?

2. כמה זה עולה ?

 

תווודה .

Oo לייייייילוש oO


 
   לליהיא - מרכז ברקשיר  
 2/4/09 10:26 יניב - צוות קמפוס

היי ליהיא,

השנה אנחנו לא נצא למרכז ברקשיר SmileysSmileys- מפני שהפעילות המרכזית שם היא רכיבה על סוסים וצריך להיות ממש "בעניין". לצערנו בארץ אין הרבה ילדים שזה מתאים להם .

אבל... יש לנו מרכזים אחרים טובים מאוד רק בלי הסוסים...., יש סאמר אקסטרים מדהים בליטל קנדה ומרכזי סאמר סקול מעולים.. רק נשאר להחליט..

את מוזמנת להתקשר אלינו כדי להתאים לך את התוכנית הטובה ביותר עבורך

03-5354449

SmileysSmileys

 
שאלה (:  
 1/4/09 18:37 סופיה(:

רציתי לשאול שוב,חח :D

אמ אני לא הבנתי מה צריך לעשות כדי להרשם, איך להעביר את הכסף וכו'.

 

תודה רבה,

 


 
   לסופיה - רישום  
 2/4/09 10:04 יניב - צוות קמפוס

היי סופיה.

כדי להירשם יש לשריין מקום (120 ליש"ט מקדמה). אז שההורים ייצרו איתנו קשר לטלפון 03-5354449

מחכה לשמוע ממך..

SmileysSmileysSmileys

 
שאלה.  
 2/4/09 00:36 ליהי
אפשר בבקשה לדעת כמה תעלה הההישתתפות בסאמר סקול(בערך)?

 
   לליהי- מחירים  
 2/4/09 10:01 יניב - צוות קמפוס

היי ליהי

המחיר של סאמר סקול לשבועיים משתנה ממרכז למרכז וגם תלוי בשער הליש"ט שמשתנה מדי יום.

מדובר בטווח המחירים של 2,150 - 2,170 ליש"ט (1 ליש"ט = 6.15 ש"ח)

את מוזמנת להתקשר אלינו כדי שנתאים לך את המרכז הטוב ביותר

 03-5354449Smileys


 
יניייייייייייייייייייייייייבוש ^^  
 1/4/09 14:54 נועה לורבר [:
נונונו מה קווווווווווווווווווווווווווורה ????????? :S:SD

 
   היי נועה  
 1/4/09 16:05 יניב - צוות קמפוס

שלחנו להם מייל נוסף וברגע שתהייה תשובה מהקנדים מבטיח לעדכן אותך ראשונה

לא שכחתי אתכם לרגע...

SmileysSmileysSmileys

 
:)  
 30/3/09 19:35 סופיה(:

הייתי רוצה להרשם לליטל קנדה באנגליה,

אני וחברה שלי רוצות לטוס ביחד אבל ,

אנחנו רוצות ממש בייחד כיאיול לשבת במטוס ביחד וכו'

איך אפשר לארגן את זה ?

 

סופיה (:


 
   לסופיה  
 31/3/09 10:20 יניב - צוות קמפוס

היי סופיה, מה שלומך?

ביום הטיסה , כל הקבוצה עושה צ'ק אין יחד. (המדריכים שלכם ילוו אתכם בכל התהליך) ואז תוכלו לבקש לשבת יחד במטוס.

תתקשרו ותשריינו מקום - 03-5354449 

Smileys

 
שאלה  
 30/3/09 17:22 נועה=)

היי...

סאמר סקול זה גם לימודים וגם טיולים לפי מה שהבנתי.

כמה זמן ביום לומדים וכמה זמן מטיילים ועושים פעילויות?

ועוד שאלה,

בערך מה העלויות? (אמא שאלה)חח

תודה!=)


 
   הי נועה, בנושא סאמר סקול באנגליה  
 30/3/09 19:34 עמרי - צוות קמפוס

הי נועה

 

סאמר סקול זה סבבה, עם חבר'ה מכל העולם, טיולים בילויים ועוד..

כדי לדבר עם אנשים מחו"ל צריך לדעת אנגלית

את זה מנסים לשפר בבוקר, 4 שעות כל יום

זה לא בית ספר ולא משטר ומבחנים, זה בסבבה ואת מאד תיהני גם מהחלק של לימוד האנגלית

אחרת סאמר סקול לא היה כל כך מבוקש

 

לגבי העלויות, תתקשרי אלינו בין 9 ל 6 בערב ונדבר

המחיר תלוי במרכז, מיקום, שער המטבע...

 

דברי איתנו ונסייע

 

יאללה מחכיה לטלפון

שיהיה בכיף

Smileys

 
שאלה:)  
 30/3/09 00:21 שקד
שלום!:) רציתי לשאול, אם אני משלמת בעצמי על הטיסה - בשביל סאמר סקול באנגליה (לא משנה איזה*) מה יהיה המחיר ללא הטיסה, חוצמזה יש אפשרות להנחה או לסבסוד ?? Smileys

 
   שקד - טיסות  
 30/3/09 10:25 יניב - צוות קמפוס

היי שקד.

למה שתרצי לשלם לבד על הטיסה? אצלנו בקמפוס המחיר כולל כבר כרטיס טיסה של אל על.

על הטיסה תהייה כל הקבוצה שלך.

אם תרצי להזמין טיסה בצורה עצמאית, רוב הסיכויים שלא נשאר מקום בטיסות הללו ואז לא תהייה עם הקבוצה שלך....

לגבי הנחות ומחירי הטיסות את מוזמנת ליצור איתנו קשר - 03-5354449 

 

Smileys

 
שאלה  
 29/3/09 15:27 ללוש

מיטל מירוצניק מדריכה השנה.?

אם כן לאיזה מרכז?


 
   לללוש  
 29/3/09 17:10 יניב - צוות קמפוס

מיטל עדיין לא החזירה לנו  תשובה אם היא יכולה לצאת השנה (לימודים, עבודה וכו') אבל גם השנה יש לנו מדריכות ומדריכים מעולים שנבחרו בפינצטה , הכל ע"מ שתהנו בסאמר סקול.

אם מיטל תצא השנה אנחנו נפרסם הודעה בפורום..

Smileys

 
קיימבריג'-שאלות נוספות  
 29/3/09 14:19 יעל

-אני כבר דוברת אנגלית וקוראת ספרות אנגלית ולכן  ואין לי צורך בלימודים של אנגלית. השאלה היא אם לומדים משהו חוץ מאנגלית?

ידוע לי על קורסים בסאמר סקולס אחרים כמו:

ספרות אנגלית

פילוסופיה

ביולוגיה

תאטרון

היסטוריה

וכו'

 

האם הלימודים כוללים נושאים דומים?

 

-בנוסף רציתי לדעת אם הפיעילויות אחרי זמן הלימודים הם רק עם ישראלים או עם אנשים אחרים גם?

-דבר אחרון, האם יש זמן של הסתובבות חופשית בקיימבריג'? לאן מותר לנו ללכת?


 
   ליעל  
 29/3/09 17:08 יניב - צוות קמפוס

שלום שוב יעל...Smileys

כל הכבוד על רמת האנגלית הגבוהה...

ביום הראשון של הסאמר סקול אתם תעברו מבדק קצר שבודק את הרמה שלכם באנגלית (סה"כ 6 רמות). השיעורים בסאמר סקול מתקיימים כמובן בשפה האנגלית ע"י מורים מאנגליה.

הלימודים כוללים את תרגול הדיבור , הרחבת אוצר המילים ושיפור יכולות הקריאה והכתיבה דרך שירים של אמנים אהובים, תיאטרון, הכנת עיתונים, משחקי תפקידים, יצירת פרסומות ועוד..

הכל בצורה מאוד אקטיבית ופעילה לטובת שיפור הבטחון העצמי בנוגע לשפה האנגלית.

 

בקשר לרמת האנגלית - האנגלית שלך היא ברמת שפת אם? כי אם כן ייתכן ותשובצי בכיתת דוברי אנגלית שבה התכנים הם שונים מעט ומותאמים למי שמדבר אנגלית בצורה שוטפת+.

 

הפעילויות בצהריים ובערב משותפות לכל הילדים שהגיעו מכל העולם.

זמן חופשי בקיימברידג' - אנחנו נשתדל לתת לכם זמן חופשי בקמפוס, הכל בתיאום מלא ובליווי של המדריכים הישראלים שלכם . אל תשכחי שיש לכם 5 ימי טיול מטורפים....

Smileys

מקווה שעזרתי..

03-5354449

Smileys

 
שאלה למנהל  
 29/3/09 14:41 דניאל

אני בת 14 וחושבת ללכת אולי לשיפלייק אבל אני לא יודעת עם הילדים שהיו איתי יותר גדולים ממני בסביבות ה-16

השאלה שלי היא עם אתה יכול להגיד לי לאן רוב הילדים שמסיימים כיתה ח' ונרשמו לאיזה מרכז הרוב נוסעים


 
   לדניאל - שיפלייק  
 29/3/09 16:51 יניב - צוות קמפוס

היי דניאל.

בקבוצת הגיל 14-16 ישנם 3 מרכזים שיכולים להתאים לך: ברייטון, שיפלייק, וקיימברידג'.

שלושת המרכזים מעולים ויש ביניהם הבדלים קטנים(תאריכים, כמות ילדים בחדר וכו') לכן כל אחד בוחר את המרכז על פי הצרכים שלו.. לכן החלוקה בין המרכזים מבחינת רישומים היא די שווה .

את מוזמנת להתקשר אלינו על מנת שנתאים לך את התוכנית הטובה ביותר עבורך..

03-5354449

 

 

Smileys

 
שלום שאלה בקשר לסאמר סקול  
 29/3/09 16:14 ספיר

שלום,אני וחברתי רוצות לנסוע לקיימבריידג' או לברייטון ,לקבוצה של 14-16 ואנחנו בנות 16 נהיה בקיץ,נסיים כיתה י'.

רצינו לשאול לאן רוב בני ה16 הולכים-לקבוצה של 14-16 או 16-18

וגם,לשאול האם בקיימבריידג' זה חדר זוגי או שלא תמיד,ואותו הדבר בברייטון,ובקשר לברייטון רשום באתר שזה 14-16 אבל בטבלת תאריכים אין ל14-16 שם אלא רק 13-15..זה לא תואם אחד את השני,מדוע?


 
   לספיר  
 29/3/09 16:36 יניב - צוות קמפוס

היי ספיר, מה נשמע?Smileys

אם השנה את וחברה שלך מסיימות כיתה י' אנחנו ממליצים על קבוצת הגילאים 16-18 שיוצאת לקיימברידג'. כמובן שזו החלטה שלכן - אם להיות הכי גדולות בקבוצה (14-16) או להיות הקטנות בקבוצה (16-18) 

 

קיימברידג' לגילאי 14-16 - חדרים זוגיים

קיימברידג' לגילאי 16-18 - חדרי יחיד

 

בטבלת תאריכים יש טעות שתתוקן בהקדם . ברייטון זה 14-16 (כל הכבוד על האבחנה...)

Smileys

קיימברידג' לגילאי 16-18 מתחיל להתמלא אז אנחנו מציעים להזדרז ולשריין מקום

03-5354449

 

Smileys

 
סאמר סקול באנגליה-שאלות  
 27/3/09 14:32 עדי

שלום, קוראים לי עדי ואני בת 14. רציתי לשאול כמה שאלות בקשר לסאמר סקול (אולי התשובות יעזרו לי לשכנע את ההורים לשלוח אותי...), אשמח אם תענו לי.

1. האם יש הנחות אם  אני מגיעה עם חברות/אחים וכו'? יש לי חברה (בגילי) ואחות בת 11 ששתיהן רוצות לנסוע. האם תתאפשר הנחה?

 

2. האם יש מלגות או הגרלות שאפשר לזכות בטיסה לסאמר סקול?

 

3. לאילו פרקי זמן אפשר לנסוע?

 

תודה, עדי.


 
   תשובות לעדי  
 29/3/09 10:01 יניב - צוות קמפוס

היי עדי, מה קורה??


1. בוודאי שיש הנחות לחבר מביא חבר/ אח מביא אחות וכו'...  אני ממליץ שבנושא זה נדבר בטלפון - 03-5354449.


2. מלגות לסאמר סקול אין.


    הגרלה יש - בתחתית העמוד של הסאמר סקול יש איזור להרשמה להגרלה - כל מי שמעוניין לצאת לסאמר סקול ויש לו עוד חברים שמעוניינים, יכול לרשום את פרטיו ואת פרטיהם של חבריו (כאלו שבאמת מעוניינים לצאת לסאמר סקול) ולהיכנס להגרלה שתוצאותיה יפורסמו ביולי - הפרס הגדול - מצלמה דיגיטלית !!


3.פרקי הזמן - משך הסאמר סקול הוא שבועיים. יש כאלה שיוצאים גם לשלושה שבועות (גילאי 16-18).


 
בקשר לקיימבריג'  
 27/3/09 17:21 יעל

קוראים לי יעל ואני בת 16 . כשחיפשתי סאמר סקול באנגליה מצאתי את זה שבקיימריג' דרך אתר אחר. אני רוצה לברר אם זה אותו הסאמר סקול או שיש יותר מאחד במקום?

האתר הוא של הסאמר סקול עצמו "reach cambridge" אם לא מה ההבדל בינו לבין זה שמוצג באתר הזה?


 
   תשובות ליעל- קיימברידג'  
 29/3/09 09:56 יניב - צוות קמפוס

היי יעל,

קיימברידג' זו עיר סטודנטיאלית גדולה ובה מגוון רב של קמפוסים/קולג'ים.

לגילאי 16-18 קמפוס לימודים מוציאה להומרטון קולג' אשר בקיימברידג' .

לינק - https://www.summerschool.co.il/siteFiles/1/19/1070.asp וללחוץ על גילאי 16-18

 

האתר שהגעת אליו לא קשור לקמפוס בכלל (ככל הנראה שהאתר שייך לחברה פרטית מחו"ל שמוציאה ילדים לסאמר סקול)

כל המרכזים שנצא אליהם השנה מוצגים אך ורק דרך אתר זה של קמפוס.

אנחנו החברה הוותיקה והגדולה ביותר בארץ שמפעילה סאמר סקול באנגליה ולכן גם יש לנו קשרים רבים עם המרכזים שם, דבר שמבטיח לילד הישראלי חוויה מדהימה שהוא לא ישכח כל החיים. וכמובן שהמחיר כולל את הכל. 

נשמח אם תתקשרי אם יש לך שאלות נוספות - 03-5354449

Smileys

 
שאלה דחופה  
 27/3/09 17:09 דנה

היי יש לי שאלה, לאחר סיום הלימודים מה הן הפעילויות הזמינות לנו?

וחברה שלי הייתה פעם בסאמר סקול ואמרה שקיבלה שיעורים אחרי כל יום האם זה נכון גם בקאמפ של גיל 16-18? ואיך אני וחברה שלי יכולות להיות באותה כיתת לימוד?


 
   תשובה לדנה  
 29/3/09 09:48 יניב - צוות קמפוס

היי דנה,


הפעילויות אחרי הלימודים - כל הפעילויות ספורט,  אומנויות, דרמה, יצירה


בערב כבר נהנה מפעילויות חברתיות - דיסקו, קריוקי, ערב כשרונות צעירים, ערבים בינ"ל ועוד.....


 


שיעורי בית - ישנם מורים שנותנים שיעורי בית אך זה תלוי בקבוצה, ברמת הלימוד ובמורה - אם המורה חושב שיש מקום לתת לכם שיעורי בית בגלל שהוא ראה שלא היתה התקדמות בכיתה אז הוא יתן לכם ש"ב... 


ביום הראשון שלכם במרכז ייערך מבדק קצר שבודק את הרמה שלכם באנגלית ועל פיו מחלקים אתכם לפי רמות ולכיתות הלימוד (יש סה"כ 6 רמות). ייתכן שאת וחברתך לא תהיו באותה הרמה ולכן לא באותה הכיתה אך לא לדאוג...בכל שאר היום, לילה והטיולים אתן תהיו יחד.


 


03-5354449


נשמח אם תתקשרו לפרטים נוספים


 

Smileys

 
     הכוונה שלי היא..  
 27/3/09 17:34 דנה

לסאמר סקול בקיימבריג'  

 

תודה מראש על העזרה


 
היי...!!  
 28/3/09 10:18 ירדן

היי

יש לי כמה שאלות

אני רוצה לטוס לאנגליה לסאמר סקול

השאלה שלי אם יש שם יהודים

ואיזה מחנה הכי קרוב ללסטר כי חשוב לי להיות שם ..!

כי ראיתי שכתבת שאין מחנה בלסטר

תודה.


 
   לירדן  
 29/3/09 09:40 יניב - צוות קמפוס

היי שוב ירדן,

לסאמר סקול באנגליה מגיעים ילדים מכל העולם .

הקבוצה היהודית היא הקבוצה מישראל כמובן.

לא רשמת בת כמה את ירדן, ולמה חשוב לך להיות ליד לייסטר...

המרכז שהכי קרוב לליסטר הוא קיימברידג'. (גילאי 16-18 ו/או 14-16)..

 

 

Smileys

 
יש מישהו שנוסע לליטל קנדה ?  
 27/3/09 17:49 סופיה(:

יש מישהו שנוסע לליטל קנדה ?

דברוו אייתתי :)


 
שאלות  
 26/3/09 20:57 יאנה

עד מתי בערך יסגרו ההרשמות?

ואני שנה הבאה עולה לתיכון וסביר להניח שאני הלך לקורסי קיץ בגלל זה אז אם נגיד הסאמר יוצא

לי על קורסי הקיץ, אני יכולה לעבור לתאריכים אחרים?


 
   ליאנה-תאריכים  
 27/3/09 11:00 עמרי-צוות קמפוס

היי יאנה.

ניתן לעבור לתאריכים אחרים במידה ויש מספיק זמן לפני הטיסה.

אני מציע שנדבר בטלפון ואוכל להבין את מגבלות התאריך שלך.

בכל מקרה ננסה למצוא לך תכנית.

 

המספר שלנו: 03-5354449

 

בברכה,

 

עמרי


 
שאלה לגבי הסאמר סקול..  
 26/3/09 17:53 אלון

היי

 

אני כנראה נרשם לסאמר סקול בקיימברידג'..אני בן 16

 

רק יש לי שאלה..איפה אני יכול לשים שם את הכסף במקום מאובטח?

אם אני לא נמצא בחדר ואני יהיה נגד בפעילות או משהו אז מה יהיה עם הכסף?איפה הוא יהיה?והאם במקום בטוח?חחח

 

תענו במהררה :)

 

אלון


 
   לאלון-יש כספת במקום!  
 27/3/09 10:57 עמרי-צוות קמפוס

היי אלון.

ביום הראשון אוספים את הכסף והדרכונים ושמים אותם בכספת של המרכז.

לפני הטיולים תוכל להוציא כסף מהכספת.

 

עמרי 

Smileys

 
Summer School 2009  
 25/3/09 17:03 שלי

שלום,

יש לי כמה שאלות בקשר לסאמר סקול באנגליה,

שמתי לב שבחוברת האחרונה של שנת 2008 הופיע סאמר סקול באנגליה בלייסטר,

כשעיינתי באתר במקומות באנגליה שבהם יש את הסאמר סקול לשנת 2009 לא הופיע סאמר סקול בלייסטר,

אז השאלה שלי היא ,

האם בלייסטר יש סאמר סקול או לא ?

ועוד שאלה,

במידה ויש סאמר סקול בלייסטר,כמה עולה לשבועיים ?

והאם יש יהודיים הבאים לשם ? 

בתודה,

שלי.


 
   תשובות לשלי  
 26/3/09 10:41 יניב - צוות קמפוס

היי שלי, מה קורה?

השנה קמפוס לא מוציאה קבוצה ללייסטר (עקב שיפוצים בקיץ) אולם יש לנו המון מרכזים מדהימים וטובים שנבחרו על ידינו בקפידה.

טבלת המרכזים המעודכנת ל 2009 - https://www.summerschool.co.il/siteFiles/1/58/1069.asp

 

המחירים נעים בין 2,170-2,150 ליש"ט .

למרכזי הסאמר סקול מגיעים ילדים מכל העולם :איטליה, ספרד, יפן, רוסיה ועוד....(לא יהודים).

בואי נדבר בטלפון ונוכל להתאים לך את תוכנית הסאמר סקול הטובה ביותר בשבילך

03-5354449

 

Smileys

 
שאלה דחופה!!  
 25/3/09 20:43 נועה

הייי אני רוצה לנסוע לסאמר סקול שנה ראשונה ויש לי שאלות דחופות:

1. האם נשארו מקומות בקיימברידג' מחזור ראשון?

2.כמה ילדים יש בחדר בקיימברידג'?

3.מאיזה ארצות באים לסאמר סקול בקיימברידג' והאם יהיו הרבה ילדים מהעולם?

תודה מראש!!

נועה   Smileys

 
   תשובות לנועה  
 26/3/09 10:31 יניב - צוות קמפוס

היי נועה,

1. המחזור הראשון הוא הכי מבוקש, אבל עדיין נשארו מקומות .

2. בקיימברידג' קלייר קולג' (לגילאי 14-16) - החדרים זוגיים עם שירותים ומקלחת בחדר.

    בקיימברידג' הומרטון (לגילאי 16-18) - חדרי יחיד עם שירותים ומקלחת בחדר.

3. לסאמר סקול מגיעים ילדים מכל העולם: איטליה,ספרד,יפן, רוסיה, קוריאה ועוד......

אתם תבלו איתם בלימודים ובפעילויות המשותפות..

 

אנחנו ממליצים לשריין מקום (120 ליש"ט)בהקדם ע"מ שישאר לך מקום..

 

Smileys

 
עמוד קודם 287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה