מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

חוזרים הביתה ! - 05/08/2019

חוזרים הביתה היום האחרון שלנו בסאמר סקול נגמר והגענו הביתה להורים ולמשפחות האהובות.💓   ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4893 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4899 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4892 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4916 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4911 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4918 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4939 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4898 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4890 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4901 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4897 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4889 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4902 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4891 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4888 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4887 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4886 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4885 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4909 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295143
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4884 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4882 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4903 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4883 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4881 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4904 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4880 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4879 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4905 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4871 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4906 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4912 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4873 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4868 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4907 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4867 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4877 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4865 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4876 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4864 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4878 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4870 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4872 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4859 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4858 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=4875 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3775295144
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
למנהל הפורום שאלות דחופות  
 29/5/08 20:36 דניאל

רציתי לדעת עם יש הנחות מסוימות כי ההורים שלי לא רוצים לשלם סכום כזה

ואני מאוד רוצה לנסוע ובבקשה אל תגידו לי להתקשר אשמח עם תחזירו תשובה לפורום

 

כמה יעלה לי לריקמנסוות' והאם נשאר עוד מקום


 
   הי דניאל - בעניין מחיר סאמר סקול  
 30/5/08 12:05 איתמר

תתקשר אלינוונראה איך נוכל לעזור לך 03-5354449

מבטיחים להתאמץ

אולי גם נוכל לדבר עם הורים ונראה אם נסייע להם 


 
עצות ><  
 29/5/08 20:29 סיגל

לאן אתם טסים?

אם יש מישהו שהיה איפה שהוא והוא ממליץ על משהו, אני אשמח לשמוע :)


 
   לסיגל.  
 31/5/08 09:42 נועמיקקקוו (:

שנה שעברה היתי בסמאר סקול ריקמנסוורת והיה מדהייייייייייים !

ואני ממש ממליצה.

השנה אני נוסעת למחנה קיץ  Edward Isaacs  בארצות הברית ולפי מה שהבנתי זה ממש כיף !


 
     אני טסה לשיפליק(לת)  
 30/5/08 17:23 שירה חיון
     כיייף לך! D:  
 31/5/08 12:38 גילייי (:
אני טסתי לשם שנה שעברה והיה אחד הכייפיים (:

 
       בסופו של דבר אני טסה לקיימברידג' מחזור ראשון, סליחה על הבלבול =](לת)  
 1/6/08 15:23 שירה חיון
       ממליצה על ריקמנסוורת'(:(לת)  
 29/5/08 22:11 מעין
לאיתמממממר !  
 29/5/08 19:42 דנה וינר (:

שלום קוראים לי דנה וינר ,

אני נוסעת למחזור הראשון בריקמנסוורת' !

 

יש לי כמה שאלללות לאיתמר :

1. יש מקלחת ושירותים לכל חדרר בריקמנסוורת' ?

2. מתי יש פגישה לפני הטיסה ?

3. האם יש באתר רשימת דברים שצריך להביא ?

אם לא אז אתה יכול לשלוח לי לאיימייל ?

[email protected]

 

ולכל מי שנוסססע לריקמנסוורת' ?
דברררו איתי (:

מסנג'ר : [email protected]

אייסי : 460197628


 
   הי דנה  
 30/5/08 12:08 איתמר

קודם נתחיל בזה שריקמנסוורס הוא מקום מדהים

פנימיה יפה, גדולה, עם בריכת שחיה מחוממת ועוד ועוד...

הפנימייה משמשת ילדי עשירים (מעשירי אנגליה) כל השנה ובקיץ - סאמר סקול

 

1. יש מקלחות ושירותים לכל כמה חדרים אבל לא בכל חדר

2. הפגישה תהיה כ 10 ימים לפני הטיסה ונודיע לכם לפני

3. ברור שתקבלו רשימת דברים (במפגש)

 

יאללה ביי


 
     לגביי ריקמנסוורת'  
 29/5/08 22:10 מעין

הייתי שנה שעברה, והמקלחות והשירותים זה לא לכל חדר.

זה משותף לכל כמה חדרים אבל זה ממש קרוב לחדרים.

 

ואין לך מה לדאוג לגביי זה שזה משותף, בגלל שמאוד נקי וכל הזמן מנקים שם.

ויש פרטיות והכל(:

 

ושנה שעברה במפגש שהיה הביאו לנו רשימה של דברים להביא(:


 
לאיתמר =]  
 29/5/08 19:10 ענבר (:

הגיע לי דואר על המפגש של קיימבריג' [2/7 דרך אגב] אבל לא צויין במכתב אם צריך לבוא עם הורים או לא..

אז..צריך לבוא עם הורים? או לא? :P


 
   הי ענבר  
 30/5/08 12:09 איתמר
כן באים עם חד ההורים לפחות, אפשר עם שניהם ואם אין ברירה אז אפשר להביא גם את סבתא

 
     ענבר-  
 29/5/08 19:52 אני
כל מי שנוסע לYCC  
 29/5/08 18:35 פז

תוסיפו אותי מסנג'ר: [email protected]

ותרשמו גם אתם את המסנ שלכם!!!!!!


 
גריניץ'  
 29/5/08 17:51 מירב

האם השירותים והאמבטיה צמודים לחדר פרטי?


 
ריקמנסוורת' - מחזור ראשון !  
 29/5/08 16:58 דנה וינר (:

אני נוווווסעת למחזור ראשששון בריקמנסוורת' ! ! @

דבררו איתי (:

[email protected] - מסנג'ר !

[email protected] - איממייל !

460197628 - אייסיי !

ביוווש

  
טייקיוווווווווווווו =]  
 29/5/08 16:12 נועהההההההההההה :]

הייייייייייי ,

 

מישוווווו היה בטייקיו ויכול לספר ???
         זה חשובבב !

 

 

ומייי שנוסעע לטייקיוו מחזור 1 שיחזיר תשווובה !

 

 

 

                

                            תודההההה,

 

                                נועה =]


 
   אני נוסעת לטייקיו מחזור ראשון!!!!  
 30/5/08 14:56 מאיה

היי, אני מאיה וגם אני נוסעת לטייקיו מחזור ראשון, אני נוסעת לבד , ואם גם את נוסעת לבד , או סתם תרצי להכיר מישהו אחר מישראל  לפני הטיסה, את יכולה לשלוח לי מייל בכתובת: [email protected] או לכתוב לי משהו באיי סי קיו(אם יש לך) במספר: 427032820.

 

ממאיה


 
כל מי שטס לריקמנסוורת' מחזור ראשוןן =)  
 29/5/08 16:08 שרון =]

שאלום!! :)

אני טסה לריק' למחזור הראשון!!!

אם אתם רוצים לשמור על קשר -

מסן: [email protected]

אייסי: 263118318

מייל?: [email protected]

 

אז...

בייייי!!!

333>


 
מלאא זמן לא כתבתי.. =)  
 29/5/08 14:49 קורל

היי איתמר.. זאת שוב קורל שנוסעת לקיימ מחזור 2

 

רציתי לדעת כמה ילדים יש בקבוצה שלנו

וגם את מספר הבנים ומספר הבנות.

 

ובבקשה אל תגיד לי  "תתקשרי למרכז שלנו ונברר לך"

 

טוביק??!!?? תוקה.. =)

Smileys

 

מישהו נוסע לקיימבריג' מחזור 2???

צרו קשר...

 


 
   אבל קורל - עוד אין לנו תשובות מלאות  
 30/5/08 12:10 איתמר
     חח אני , אבל את כבר יודעת מי אני :P(לת)  
 29/5/08 15:23 אני
לאיתמר : P  
 29/5/08 14:19 יערולית : ]

היי אני יודעת שאני קצת חופרתת לךך....

 

אבלל זה רקק בגלל שאני מאוד מתרגשת וכל פעםם צצות לי שאלותת אחרותת : P

 

אזז הפעםם רציתי לשאולל מתי המפגשש של ריקמנסוורת' מחזור ראשוןןן ..

 

כי ראיתי שילדה אחת כתבה שהיא קיבלה מכתבב ואני לא קיבלתתי אזז אם אתה יכולל לבדוקק זה יהייה ממשממש נחמדד !!!

 

 

 

 

תודדה מראשש יעררה : ]

 

 

 

 

Smileys

 
   הי יערולית  
 30/5/08 12:11 איתמר

כולם יקבלו מכתב לגבי מפגש הקבוצה

אנחנו שולחים מכתבים רק כשהקבוצה די מגובשת, בכל מקרה נא לא לדאוג


 
ריקמנסוורת' : ]  
 29/5/08 13:40 יערולית : ]

לכלל מי שטס לריקמנסוורת' מחזור ראשוןןן ..

 

פליזז צרו איתי קשרר !!!!

 

מייל:

[email protected]

 

אייסי:

416415084

 

מסןן :

[email protected]

 

 

וגם ילדים שהיו שנה שעבררה דבררו איתי !!!

ואםם אפששר תשלחו גם תמונותת ... : P

 

תודדה (מראש- חחחחחחחחח)

 

יערה לפיד


 
היי איתמר! :)  
 29/5/08 13:38 =]

היי

קיבלנו לבית שלנו את הזזמנה למפגש אבל על המעטפה היה כתור רק את השמות של ההורים

 שלי. זה גם בשבילי, גם אני צריכה, יכולה לבוא?

 


 
   ואללה - סליחה, ברור שאת באה, את יותר חשובה מההורים, את יוצאת !!(לת)  
 30/5/08 12:12 איתמר
לאיתמר : P  
 29/5/08 08:11 יערולית : ]

קודםם כל לאאא עניתת על השאללה שלי למטה : (

אזז ..

אני אשאל שובב : P

הרשימה כבר בגורה לריקמנסוורת' מחזור ראשוןן ??

אם כן ואםם ללא ...

בינתיים יש יותר בנים או בנותת ? >

תודדדה  : ]


 
   יערולית - תשובה  
 30/5/08 12:15 איתמר

יש בקיימברידג' 1 מקום אחד פנוי שנשאר (אחרי שמישהי עברה למחזור שני)

כמו כן נא לא לדאוג בעניין בנים בנות כי את תכירי הרבה בנים באנגליה שבאים ממדינות אחרות

בכל מחזור שלנו יש יחש שונה בנים בנות

לפענים הרבה יותר בנות ולפעמים מספר דומה

הכל יהיה טוב - תקראי הודעות משנים קודמות


 
     אני עברתי ממחזור ראשון לשני חחח XD  
 30/5/08 20:30 אני עברתי
עצוב עצוב חחח... רציתי להיות בחזור ראשון ... אחח אחח חחח

 
     טעותת שללי : P  
 29/5/08 08:16 יערולית : ]

*סגוררה

חחחחחחחחחחחחחחחחחחח = )


 
מתנהה  
 28/5/08 22:14 אלון
תגיד איתמר שמעתי שבשנה שערבה מי שנרשם קיבל MP4 מה איתנו?????????

 
   השנה לא !(לת)  
 30/5/08 12:15 איתמר
שאלה.....  
 28/5/08 21:49 ליאור
היי... אני יוצאת למחנה הגריניץ , אתה יודע באיזה שעה בערך הטיסה שלנו ?

 
   הי ליאור  
 29/5/08 12:38 איתמר - צוות קמפוס

הי ליאור,

 

תתקשרי אלינו וניתן לך את הפרטים

 

איתמר


 
לכל הנוסעים לסאמר סקול השנה..  
 28/5/08 21:44 Maor

טוב יש לי שאלות ..

אני פעם ראשונה בסאמר סקול ומקווה להישתלב איתכם ..

קודם כל שמי וסים (השם הנעורים הקודם שלי הוא מאור).. חח אני מעדיף שתקראו לי מאור ..

אני יודע לדבר איטלקית ואנגלית מצויין ...

אני פעם ראשונה יוצא לחופש לבד !

השאלות שלי :

1. נכון שסאמר סקול מתחיל ב 26/7/08 ונגמר ב 3/8/08 נכון ? ...

2. מזה מחזור א' ומחזור ב' ?

3. מתי צריכים  להירשם ?

4. יש מפגשים לפני הטיסה והאם נשארים הישראלים ביחד או שיש קבוצות !?

 

טוב אז תודה למי שעוזר ומקווה להישתלב ולהינות איתכם ...

 


 
   אהלן מאור  
 29/5/08 12:37 איתמר - צוות קמפוס

הי מאור,

 

תשובות לשאלותיך:

 

1. ישנם כמה תאריכים ליציאה לסאמר סקול כאשר כולם ביולי וחלק מהקבוצות חוזרות באוגוסט.

כל התקופות הן שבועיים או שלושה.

 

2. כמעט לכל מרכז יש שני מחזורים.אנחנו צריכים לדעת בן כמה אתה ואיזו כיתה אתה מסיים וכך אוכל להיות יותר ממוקד

 

3. אנחנו בלקראת סיום הרישום, לא נשארו הרבה מקומות וברגע שמחליטים לאיזה מרכז רוצים לצאת כדאי מאוד מאוד לשריין את המקום כדי לא להתאכזב מאוחר יותר

 

4. כמובן שיש מפגשים לפני היציאה בה החבר'יה מכירים אחד את השני וכמובן גם את המדריכים.

הישראלים יוצאים כקבוצה אחת מגובשת מהארץ וכשהם מגיעים לאנגליה מתחלקים לקבוצות לימוד עם שאר חבר'ה ממדינות אחרות

 

איתמר


 
ליערה , או כל מי שנוסע לריקמסאוורדדדד D = - קצת על המקום והכל .  
 28/5/08 21:38 לוווורבר _

יש כל כך הרבה דברים שאני יכולה לספר לך על ריייק ...

קודם כל ?

זה מקום מדהים , הוא ענק מלא מידשאות מגרשים של טניס כדורגל כדורסל וכ'ו .

המדריכים שם כל כך מקסימים ונחמדים אלייך כל מה שאת\ה רוצה הם רצים לעזור

בכל בעיה , .

את מכירה ילדים מכל מני ארצות כמו : רוסיה , פורטוגל , איטליה , טורכיה , .....

ואחר כך אני בטוחה שאני תישמרי איתם על קשר !

החדרים ?

בנים \ בנות לחווווווד כמובן , אבל החדרים קרובים אבל יש הרבה ללכת חחחח .  ^ ^

אבל החדר די גדול תלוי איך תישנו ,

יש חדרים לשתי בנות ויש חדר לבת אחת , לאומת זאת לבנים יש חדרים של שלוש בנים ! >_<

דרך הגב עצה** תיתעקשי שאת תיהיה עם חברה בחדר כי זה לא בטוח כי לא כולם מקבלים חדרים של שתי בנות  !  אבל לא נורא אני בטוחה שתיסתדרו ....

גם שלומדים שם זה לא כזה נורא בדוגרי זה לא כזה לימודים , מלמדים אותכם והכל אבל הרוב עושים צחוקים והכל כי הרי המורים לא מבינים עברית רק המדריכים שבאים איתכם והקבוצה הישראלית , המורים לא מבינים ! ( וזה הכי כיייף , כי אפשר להגיד להם מה שאתם רוצים והם לא מבינים חחחחח ) .

גם הטיולים נורא כיפים ותביאו הרבה כסף לקניות כי יש דברים כל כך יפייייייים שאחר כך מתרחטים שלא קונים !

עוווד על המקום ?

אמממממ ...

החדר אוכל עעעעעענק , ( כולם אמרו שזה הייה נירא כמו החדר של ארי פוטר , לא יודעת .. )

כל לילה עושים לכם פגישה קבוצתית של הישראלים , ויש לכם גם לפעמים זמן סתם להיסתובב וזה אבל בוא נגיד לכם משששששו ! ?

זה חוווווויה , אין דברים כאלה ורק שתדעו שמי שנוסע לרי'ק ?

כל כך יהננננה כי אין מקום יותר מדהים מישם !

וכולם כל כך נחמדים !

אין אין

זאת חוויה שלא תישכחו בחיים .....

קיצר ? כל מי שנוסע לשם תהנוווו ותעשו חיים

כמה טיפים ***

1 . עם אתם מתנגנבים \ ות לחדר של הבנים \ הבנות בלילה ( שזה אסור ) תיזהרו שהמדירכים האנגלים לא יראו אותם ואם במקרה הם רואים אותכם תגידו שחיפשתם מים זה עווובד תאמינו לי .

2. על תעשו חשבון לקניות שלכם אם אתם רואים משו יפה תיקנו כי אחר כך אתם כל כך תיתחרטו !

3. אל תישכחו לקחת מסנג'רים מחברים שלא מישראל חחחחח חוווובה !

4. תהננננננננננננננננננננננננננננננננננו ..............

 

אוהבת אותכככם ..

נועה לורבר

3 >

 

 

 

 


 
   מסכימה עם נועה[:  
 29/5/08 12:57 מעין

היינו ביחד בריקמנסוורת' וזה באמת מקום מדהים!

חדרים מאוד נוחים, שירותים ומקלחות קרוב לשירותים(זה לא אישי לכל חדר אלא משותף לכמה בנות אבל אין מה לדאוג, יש פרטיות ומאוד נקי שם)

כמו שנועה אמרה זה לא באמת לימודים כמו בבי"ס, זה יותר מצחיק וזה גם עם חברים מכל העולם ומכירים אנשים חדשים[:

 

זה ממש חוויה..

מי שרוצה, מוזמן לשאול אותי עוד שאלות לגביי המקום;

מייל: [email protected]

מסן: [email protected]


 
     תודדדדה !!!!! :-**  
 29/5/08 07:55 יערולית : ]

חחחחחחחחחחחחחחח : ]

מלאמלאמלאמלאמללללא תודדדה : P

אם את רוצה אפשר לשמור על קשררר ..

ישש אייסי מסן ?<


 
     הווווי שכחתי להגיד לך מששו : P  
 29/5/08 08:12 יערולית : ]

זה האימייל שלי:

[email protected]

ואם את יכוללה אזז ..

פליזזזזזזזז!!

שלחי לי תמונות : ]


 
מי נוסע לטייקיו מחזור ראשון? (:  
 28/5/08 21:01 מאיה
תוסיפו אותי לאייסיקיו (427032820) או תשלחו לי אימייל ל - [email protected] ^_^

 
לאיתמר-משהו בנוגע לטיייקיו  
 28/5/08 19:06 איתמר

היי איתמר!

אני שוקל האם להביא מחשב נייד או עוד איזה אמצעי תקשורת מלבד טלפון.......

1)האם יש חדר תקשרות עם מחשבים או דברים אחרים כדי לשמור על קשר?

2)אם לא כדאי להביא לי מחשב??

 

תודה רבה....

איתמר


 
   היי איתמר  
 29/5/08 12:27 איתמר - צוות קמפוס

היי,

 

עד כמה שידוע לי אין חדר מחשבים בטייקיו

אני לא ממליץ להביא מחשב נייד כי במקרה ויקרה לו משהו למשל יילך לאיבוד או יתקלקל

ההרגשה לא תהיה כ"F טובה וחוץ מזה יש ניידים כדי להתקשר להורים

 

איתמר


 
עמוד קודם 352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה