מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

היום החמישי - 07/11/2019

שלום לכולם! הנה עבר יום חמישי, יום נוסף ותכף נגיע לסוף השבוע ואנחנו לא מאמינים כמה מהר הדברים קורים! ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

תנאי רישום והשתתפות

תנאי השתתפות, רישום ומידע כללי

ההרשמה של הנוסע לאחת מקבוצות ה – Summer School מהווה הסכמה מפורשת כי הוא קרא את כל התנאים המפורטים מטה, וכי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:

 

התחייבויות קמפוס למשבר הקורונה

 

קמפוס מתחייבת להחזיר את מלוא כספי הנרשם לרבות דמי הרישום במלואם עד למועד הטיסה בפועל בהתקיים התנאים הבאים:

1. נדרשת חובת בידוד באנגליה או ארה"ב או ספרד

2. נאסרה הטיסה מישראל למדינת היעד

3. נאסרה הכניסה למדינת היעד מישראל

4. הנרשם חלה בקורונה (בכפוף להצגת אישור)

5. במידה והנרשם נחשף לחולה מאומת, יידרש לבדיקת PCR מהירה, ככל שזו תצא
    שלילית יורשה הנרשם לצאת לסאמר סקול, ככל שהבדיקה תצא חיובית יחול סעיף 4
6. במידה והילד נכנס לבידוד לפני הטיסה ומציג אישור רשמי ממשרד הבריאות, יוחזרו 

    על ידי קמפוס וחברת הביטוח כלל עלויות הסאמר סקול ששולמו לקמפוס בפועל 
    למעט 820 ליש"ט 
7. במידה והוכרזה חובת התחסנות במדינת היעד לאחר ה- 1.4, יחולו תנאי הביטול
    בהתאם  לכללי  קמפוס כפי שפורסמו, בין אם ההורה ו/או הילד הצהירו או לא שהילד 
    אינו מחוסן.

 

תוכנית הסאמר סקול כוללת:

• כרטיס טיסה של אל - על או חברת תעופה אחרת שנבחרה (כולל מיסי נמל והיטלי דלק).
• העברות משדה התעופה למרכזי הלימוד וחזרה.
• מגורים בפנימיות / מגורי סטודנטים.
• כלכלה מלאה.
• מלווה מוסמך צמוד לכל קבוצה.
• לימודים, שימוש בציוד ואמצעי עזר ללימוד.
• פעילות הווי, חברה וספורט בשעות היום והערב.
• מינימום ארבעה טיולים במהלך השבועיים, בהתאם למרכז המדובר.
• בדיקות קורונה המבוצעות במדינת היעד
• ביטוח רפואי ומטען סטנדרטי.
• ביטוח רפואי מורחב

 

 • תוכנית הסאמר סקול אינה כוללת:

 • • כל החזר שהוא מעבר להחזר הביטוח, בגין חבילת הסאמר סקול במידה והילד חולה
     בקורונה בזמן הסאמר סקול
  • הפסד ימי סאמר סקול מכל סיבה שהיא שאינה מכוסה בביטוח.
  • בדיקת קורונה לפני היציאה למדינת היעד ובישראל לאחר הנחיתה (אלה ישולמו על ידי 
    ההורים מראש (וישלח לקמפוס אישור טרם היציאה)
  • דמי כיס וקניות אישיות במהלך הסאמר סקול

  כל התוכנית נתונה לשינויים, לרבות שינויים בהיקף התוכנית, במיקום התוכנית, בבית הספר, במגורים, במערכת השעות, בתוכנית הבילויים, בהסעות וכל עניין  אחר.

 

תנאים כלליים

 • על כל נוסע להקפיד לשאת מזוודה אחת לנוסע, שמשקלה לא יעלה על 20 ק"ג,
 • תיק יד אחד (המסופק על ידי קמפוס) שמשקלו לא יעלה על 8 ק"ג ונרתיק מסמכים.
 • נזקים – אחריות וכיסוי הוצאות בגין נזקים בזמן חופשת הלימוד יחולו על גורם הנזק בלבד.
 • הוצאות רפואיות – תרופות וכל הוצאה רפואית אחרת , ישולמו בחו"ל ע"י המשתתף, ובהתאם למדיניות חברת הביטוח - ישולמו למשתתף בהצגת קבלות לאחר חזרתו לארץ. 
 • טיסות – עקב החמרה בדרישות חברות התעופה, אנו נאלצים לקבוע את הכללים לעי"ל:
   א. קמפוס לא תהיה אחראית על הזמנת טיסות שלא במסגרת הקבוצה  למען הסר
       ספק מובהר בזאת כי לקוח שאינו מזמין טיסה באמצעות קמפוס, ישא בעלות
       המיסים לרבות מיסי נמל והיטלי הדלק בעצמו, אלא אם ביקש במפורש
       מקמפוס לשלם סכום זה עבורו, והעביר את הסכום האמור לידי קמפוס.
   ב. בגין שינוי מועדי יציאה או חזרה למועד שונה מזה של הקבוצה, תגבה תוספת
       תשלום של 150 דולר ארה"ב.
   ג. בגין שינוי מועדי יציאה או חזרה לאחר היציאה מהארץ יגבה תשלום בהתאם
       לכללי חברות התעופה, בתוספת דמי נסיעה של המדריך למשרדי חברת
       התעופה לצורך ביצוע השינוי.
   ד. מרכיב הדלק ומיסי הנמל במחיר התוכנית נתונים לשינוי עד למועד היציאה
       בכפוף להחלטת חברת התעופה בלבד. קמפוס נדרשת להעביר את הפרש
       ההיטלים בכל עת עד למועד הטיסה בפועל, בין אם הלקוח סיים את התשלומים
       לסאמר סקול ובין אם לא.

 

הרשמה

הרשמת משתתף לתוכניות המפורטות במסמך זה ובאתר סאמר סקול תיעשה ע"י מרכז המידע של חברת "קמפוס לימודים" או באמצעות סוכני הנסיעות.

לשם ביצוע הרשמה יש למלא את טופס ההרשמה באתר קמפוס, ולשלם מקדמה (דמי רישום) על סך של 850-1350 ש"ח, תלוי במדינת היעד.

 

החל מחודש אפריל שלפני הנסיעה, לשם ביצוע ההרשמה - ישולם הסכום במלואו ולא תגבה מקדמה.

 

דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול ההזמנה – (ראה "ביטולים" להלן).
השתתפות בתוכנית הכללית לרבות בתוכנית הלימוד, מותנית בכך, שהמארגנים קיבלו את מלוא התשלום עבור התוכנית, לא יאוחר מ – 45 יום לפני מועד תחילת תוכנית הלימוד.

במקרה שקמפוס לא תקבל לידיה את מלוא התשלום כמפורט לעיל, רשאית קמפוס לבטל את ההרשמה ואת ההשתתפות בתוכנית הלימוד.

 

שינוי במחירי טיסות

חברות התעופה משנות מעת לעת את עלות מס הדלק ומיסי הנמל, קמפוס לימודים נאלצת לדרוש את ההפרשים הנדרשים עם היוודע עליית המחיר, ולפיכך ידרש הלקוח לשלם כל הפרש בעת היוודעו גם אם סיים לשלם את כל התשלומים אותם נדרש לשלם.

 

בקשות למגורים

קמפוס לימודים מצידה עושה את כל המאמצים הסבירים האפשריים על מנת לסייע לכל משתתף לקבל את החדרים בביה"ס בחו"ל לפי בקשתו. קמפוס לימודים עושה כל מאמץ לאפשר את המגורים אך אין בכך כדי להוות התחייבות על כך שכל משתתף אכן יקבל בפועל מה שביקש. קמפוס תעשה מאמץ על מנת לבוא לקראתו של כל משתתף גם במהלך התכנית, במידת האפשר ובכפוף למלאי ולמצאי הקיים בבית הספר .
מספר הילדים בחדר משתנה בהתאם לגודל החדרים בכל מרכז ומרכז.
אנא הבינו כי החלוקה לחדרים הינה תשבץ מורכב ביותר המתחשב בגיל הילד, במין הילד, בבקשות המיוחדות, אל מול האפשרויות בשטח, לפיכך ביה"ס אינו יכול או מוכן להתחייב כי כל הבקשות ימולאו.

 

תאריכי תחילת מחזור וגילאי המשתתפים

 1. מרכזי הסאמר סקול פועלים בטווח גילאים 10 - 18
 2. מרכזי הסאמר סקול מאפשרים הצטרפות בכל שבוע נתון, יוצא מכך שבכל שבוע ילדים מגיעים וילדים עוזבים.
 3. קמפוס מצידה ועל פי ניסיונה העשיר והחלטה רבת שנים, מצמצמת את טווח הגילאים בכל קבוצה היוצאת מישראל, על פי שכבות גיל (כמצוין בטבלת המרכזים והתאריכים).

 

ביטולים

 • עד 24 ימי עבודה (מלאים בארץ ו/או בחו"ל) לפני תאריך היציאה לחו"ל, או 10 ימים לפני מפגש הקבוצה, המוקדם בין השניים, יוחזר למשתתף כל סכום ששולם על ידיו, למעט דמי הרישום, ולמעט דמי ביטול הטיסה בסך 150 דולר ארה"ב.
 • מ- 24 ימי עבודה (מלאים בארץ ו/או בחו"ל) לפני תאריך היציאה לחו"ל ועד 14 ימים לפני תאריך היציאה לחו"ל: יגבו 900 ליש"ט לאנגליה או 1700 דולר לארה"ב , כדמי ביטול
  הקורס וזאת בנוסף לדמי הרישום וכן עלות הטיסה כולה כולל דלק (למעט מרכיב מיסי הנמל).
 • החל מ 14 ימים לפני היציאה לחו"ל: לא יינתן כל החזר מכל סיבה שהיא, ולמען הסר ספק. עלות החזרה לישראל במקרה של ביטול וכל הוצאה הקשורה לכך, תהיה על חשבון המבטל.
 • כל ביטול חייב להיעשות בכתב.
 • התאריך הקובע למניין ימי הביטול, יהיה יום קבלת מכתב הביטול במשרדי קמפוס.
 • קמפוס רשאית, עד 15 יום לפני תאריך היציאה לחו"ל, לבטל יציאתה של קבוצה מכל סיבה שהיא לרבות אם מספר הנרשמים, אינו מצדיק לדעת קמפוס את יציאתה, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 • מעבר לכך יובהר כי למרות מאמציה של קמפוס, הרי שבמקרה של ביטול יציאתה של קבוצה  לסאמר סקול במועד החל פחות מ- שבעים וחמישה ימים לפני מועד היציאה בשל נסיבות של כח עליון כהגדרתו במסמך זה, תהיה קמפוס תלויה במדיניות השבת הכספים לרבות כרטיס טיסה מיסי הדלק של אל-על ו/או ברצונה הטוב באופן מוחלט וככל שיידרש תפעל לסייע ככל שביכולתה מול אל על .

 

סירוב לרשום והפסקת השתתפות בסאמר סקול

קמפוס שומרת לעצמה את הזכות לדחות את ההרשמה לסאמר סקול של כל אדם וזאת עפ"י שיקול דעתה בלבד, ללא צורך בהנמקה. בכל מקרה בו התנהגותו של ילד שנרשם לסאמר סקול או התנהגות הוריו, מהווה הפרעה מהותית או חריגה טרם תחילת הסאמר סקול, או התנהגותו של הילד פוגמת במהלך התקין של תוכנית הלימודים ו/או הפעילויות הנלוות לה, 
או במקרה שלדעת קמפוס הילד מסכן את עצמו ו/או את סביבתו, רשאית קמפוס לפי שיקול דעתה ו/או שיקול דעתו של המלווה האחראי לקבוצה, ו/או דרישת ביה"ס בחו"ל, להפסיק את השתתפותו של הילד בתוכנית באופן מיידי. במקרה של הפסקת השתתפות, כאמור, האחריות לשהייה בחו"ל והמימון המלא של הוצאות המשתתף, מרגע מתן ההודעה ואילך, יחולו על המשתתף בלבד. בכלל זה, טיסה, לינה בבתי מלון במידת הצורך, הסעות, דמי ליווי וכל הוצאה אחרת.


מצב רפואי מיוחד

במסגרת ההרשמה נדרשים ההורים להצהיר כי הילד המשתתף בסאמר סקול הינו
במצב רפואי תקין המאפשר את נסיעתו לחו"ל ושהייתו בחו"ל לתקופת הסאמר סקול, וכן על כל עניין מיוחד הדורש התנהלות מיוחדת.
כמו כן נדרשים ההורים לציין במפורש אם הילד אמור לקחת תרופות, ואילו תרופות, ולוודא שהילד אכן לוקח את התרופות לחו"ל בכמות מספקת.
ההורים נדרשים להעביר לקמפוס הוראות ברורות והסבר ממצה לגבי המצב הרפואי המיוחד במידה ויש כזה, ועל הטיפול הנדרש במידת הצורך בעברית ובאנגלית.
ההורים נדרשים להמציא לקמפוס אישור רפואי בכתב שהילד רשאי וכשיר  להשתתף בסאמר סקול.

האחריות על הדיווח הנכון והמלא לגבי מצבו הרפואי של הילד, חלה על ההורים בלבד.

קמפוס מבהירה בזאת כי היעדר דיוור ו/או הסתרת מידע כלשהו בנוגע למצבו הרפואי של הילד עשויה לבטל אוטומטית את ביטוח הילד בחו"ל ולסכן את הילד והוריו. 

 

כללי

קמפוס מודיעה מפורשות, כי היא פועלת בהזמנת השירותים נשוא חוברת זו כמתווכת בלבד בין המשתתפים לבין כלל נותני השירותים המבצעים לרבות, בעלי, מנהלי, ועובדי מרכזי הלימוד ובתי הספר, חברות התעופה (באמצעות משרד נסיעות מוסמך), תחבורה (באמצעות ביה"ס בחו"ל) וכדומה.

מסיבה זו אין קמפוס אחראית לכל תקלה אשר תתרחש בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שיבוש ונזק אשר יגרם לכל נוסע מחמת אי ביצוע וגם/או ביצוע לקוי וגם/או ביצוע חלקי של השירותים המפורסמים בחוברת זו וכל נזק אחר אשר יגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל למשתתף וגם/או כל מי שיבוא בשמו וגם/או הפועל במקומו ומטעמו. אין בתנאים ובמידע הכללי דלעיל, כדי לגרוע מזכותו של משתתף לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים ו/או חלק מהם.

 

כח עליון

1 בתקנון זה "כח עליון" – אירוע או נסיבה שאינם בשליטה סבירה של קמפוס לימודים ו/או
    של מי מספקי השירותים האחרים, אשר מנעו מקמפוס ו/או ממי מספקי השירותים
    האחרים לעמוד באיזו מההתחייבויות אך לא כולל אירוע טרור.
    מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, מוסכם כי כח עליון הוא גם אירוע מסוג אש, עשן, ברק, 
    התפוצצות, רעידת אדמה, התפרצות הר געש, פרעות, שביתות, סערה, סופה,
    שיטפון, מלחמה, אירועים ביטחוניים חריגים, מגפה, ופגע טבע אחרים.
2  מוסכם כי במידה ואירע אירוע מסוג כח עליון כהגדרתו לעיל, וכתוצאה מכך ימנע מקמפוס
    ו/או ממי מספקי השירותים האחרים לקיים איזו מההתחייבויות, לא יחשב הדבר כהפרת
    תקנון זה ע"י קמפוס ו/או ע"י מי  מספקי השירותים האחרים.
3  למען הסר ספק כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו למשתתף עקב אי קיום

    התחייבות בשל קיומו של כח עליון כהגדרתו לעיל, יחולו על המשתתף בלבד.


סמכות שיפוט בכל הקשור ליחסי המשתתף והמארגנים, תהיה לבית המשפט בעיר תל
אביב– יפו.

 

צרו עימנו קשר

*
*
*
-
אני מסכים שפרטי ישמשו למשלוח דיוור נוסף / SMS בעתיד.
תהיה רשאי בכל עת להסיר את שמך מרשימת התפוצה.

טופס רישום לסאמר סקול
רב קווי 03-5354449

ברוכים הבאים לקהילת סאמר סקול:

קהילת סאמר סקול היא המקום שבו מי שכבר יצא לסאמר סקול מספר לכולם על החוויית  שעבר, סיפורים, תמונות ואפילו סרטונים קצרים, זה המקום לקרוא סיפורים אמיתיים ומרגשים - לא נגענו !

אדם אלכסדנר שוורץ

שלום קוראים לי אדם שוורץ, בן 12 מכרכור ונסעתי ...

 סאמר סקול באנגליה שווה

אפרת עיני

סאמממממר סקוול זה הדבבר !לווקחח זמן להתרגל ...

 סאמרקול ביותר

מעיין ימין

הייאני מעיין ימין ממודיעין וה - סאמר סקול ...

כניסה לקהילת ילדים סאמר סקול
גלריית תמונות קהילת סאמר סקול

 • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה