מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

היום החמישי - 07/11/2019

שלום לכולם! הנה עבר יום חמישי, יום נוסף ותכף נגיע לסוף השבוע ואנחנו לא מאמינים כמה מהר הדברים קורים! ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15073 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15074 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15069 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15072 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15064 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15065 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15067 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137798
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15055 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15057 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15062 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15063 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15060 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15061 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15029 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15035 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15036 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15037 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15039 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15043 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15054 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15059 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15056 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15058 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15048 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15051 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15047 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15050 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15032 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15038 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15049 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15042 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15046 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15041 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15045 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15040 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15044 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15031 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15034 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15030 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15033 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15025 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15028 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15026 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15027 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15023 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15024 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15014 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15022 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15015 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15011 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=15020 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3803137799
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
סאמרר סקול  
 20/3/11 10:50 מאיוש
בלונדון בקיץץ אצלנוו כשיוצאים לסאמר סקול קר או חם? 

 
   מזג אויר ב- סאמר סקול  
 20/3/11 11:19 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מאיוש.

מזג האויר ב- סאמר סקול, הוא הפכפך. יכול להיות שמש וגשם מספר פעמים באותו יוםSmileys

מה שטוב זה שמזג האויר הוא בדרך כלל לא קיצוני לאף אחד מהצדדים (לא חם מדי ולא קר מדי)Smileys


 
לעוומרי חשוב  
 17/3/11 23:22 דר :)
יש מקום עוד לקיימברידג′  מחזור ראשון לי ולעוד חברה ?
חשוב!

 
   מקומות ב- סאמר סקול  
 20/3/11 09:47 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי דר.

יש עוד מספר מקומות במחזור הראשון בקיימברידג′ ב- סאמר סקול באנגליה.Smileys

אם כבר החלטת כדאי לשריין מקוםSmileys


 
מי בא לשיפלייק ? :) . (לת)  
 16/3/11 20:17 ריי :)
   אנייייייייייי(לת)  
 16/3/11 20:26 יוב :)
     מה הפייסבוק שלך ?  
 16/3/11 20:54 ריי :)
שלי Rachel Opher Orbach
ורק לציין , זה רייצ′ל . חח :)

 
עמרי שאלה ממש חשובה!!  
 15/3/11 19:27 yasmin
היי, אז נרשמתי לאיסטבורן השנה, האמת אני ממש מופתעת לטובה!
הכרתי שנה שעברה בנורתהמפטון חברה מאיטליה שממש רציתי שניפגש שוב ושאמרתי לה אם היא רוצה לחזור לשם היא אמרה לי שהיא לא יכולה.. אז נרשמתי לאיסטבורן.. והיום היא שלחה לי הודעה שהיא חוזרת לאנגליה
והיא רשומה לאיסטבורן!! כנראה שהחברה שלהם באיטליה עובדת עם רשת EAC וגם היא שם  אני מאמינה שנהיה באותו קמפוס הרי אין שם משהו אחר??, רק שהיא אמרה לי שהם יהיו שם בתאריכים 15.7-29.7( אפשר לברר עם יש קבוצה של איטלקים שמגיע לשם בתאריכים אלו?)
השאלה שלי, האם אני יוכל להגיע שבוע קודם למרכז? אפילו ללא הקבוצה הישראלית בהתחלה? 
שאני בשבוע הראשון יהיה באינדבידואל ולאחר שבוע יהיה עם כל הקבוצה הישראלית..
ונוסיף כסף.. רק פשוט צריך לסדר את זה.. 
אני מקווה שזה יסתדר כי באמת זה יהיה מושלם!

תודה רבה מראש!

 
   ליסמין תשובה  
 16/3/11 09:48 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יסמין.

טוב לשמוע שאת בקשר טוב עם החבר′ה מה- סאמר סקולSmileys

בגדול זה אפשרי. אני בודק לך את עניין העלויות.

כמו כן, אנא עדכני אותי לגבי תאריכים כדי שנוכל לראות מה ניתן לעשות עם הטיסה - 03-5354449

 

עמרי


 
     אני יצור קשר אחרי פורים ..(תקופת לחץ)  
 16/3/11 15:59 yasmin
ומקווה שיסתדר:) תודה תודה!!SmileysSmileys

 
       ליסמין - תשובה  
 16/3/11 16:00 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יסמין.

אם כבר החלטת, עדיך לסיים עם זה כמה שיותר מהר כדי שלא יעלו מחירי הטיסותSmileys

 


 
לעומרי  
 16/3/11 15:35 תור

א. כמה משלחות ניהיה בערך?

ב. בתחרויות ספוט בינלאומיות יהיה אליפות כדורסל שתיערך בין המשלחות?


 
   לתור - תשובות  
 16/3/11 15:52 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי תור.

תשובות לשאלותיך:


א. במידה ואני  מבין את השאלה, הקבוצה תהייה כ- 30-40 חבר′ה מהארץ ל- סאמר סקול ויגיעו עוד מלא חבר′ה משאר העולםSmileys

ב. לגבי טורניר בינלאומי בכדורסל, נדע יותר בזמן תחילת ה- סאמר סקולSmileys


 
שאלה לעומרי  
 13/3/11 21:27 אורי
נרשמתי עם 5 חברים לליווד.

איך נתחלק בחדרים מבחינת אמריקאים וישראלים, וכמה יהיו בחדר ?

תודה

 
   סאמר קאמפ לאורלווד  
 14/3/11 10:04 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אורי.

הישראלים ב- סאמר קאמפ יחולקו ל- 2-3 בבקתה. יהיו כ- 8-12 אמריקאים בבקתה + הישראליםSmileys


 
     עוד שאלה...  
 14/3/11 12:09 אורי שלומוביץ
כל הישראלים יהיו בחדר אחד או שנתחלק? ואם נתחלק, כמה ישראלים בכל חדר?

 
       חדרים ב- סאמר קאמפ  
 14/3/11 12:18 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אורי.

בכול בקתה ב- סאמר קאמפ יש כ- 10-14 חבר′ה.

מתוכם 2-3 ישראלים בבקתהSmileys


 
         עוד שאלה.......  
 14/3/11 15:37 אורי
ואום אנחנו 5? יפצלו אותנו או יתנו לנו להיות ביחד?


 
           לאורי  
 14/3/11 17:31 עמרי - מנהל סאמר סקול
             יש תשובה?  
 15/3/11 16:38 אורי
               יש תשובה  
 16/3/11 11:01 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אורי.

סביר להניח שתחולקו ל- 2 קבוצות לפחות לפעילויות הבוקר אך לאחר מכן תוכלו להיות ביחד בכל ה- סאמר קאמפSmileys


 
לעומרי  
 15/3/11 20:57 רוי פלקוביץ

יש לי שאלה

 

רציתי לשאול באיזה שעה הטיסה בדיוק למחנה laurelwood 

באיזה שעה בדיוק הטיסת חזור ?

ובאיזה תאריך המפגש ?


 
   לרוי - תשובות  
 16/3/11 10:03 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי רוי.

תאריכים של מפגשי ה- סאמר קאמפ נדע עוד כ- חודשSmileys

את פרטי הטיסה אני שולח לך למייל.

 


 
מחזור 3  
 14/3/11 21:09 מיכל (:
היי עמרי, יש לי עוד שאלה.
המחזור השלישי בקיימבריג′ שונה משאר המחזורים?
הוא פחות טוב?

תודה :)


 
   מחזור שלישי ב- סאמר סקול  
 15/3/11 09:47 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מיכל.

אין כל הבדל בין המחזורים ב- סאמר סקול

כל שנה יוצאת קבוצה לקיימברידג′  בתאריכים האלו וכולם ממש נהניםSmileys


 
לעומרי  
 14/3/11 20:50 shachar

היי עומרי,

בקשר לסאמר קאמפ רציתי לדעת אם אני בחופש הגדול יהיה בת 17 ואני יגמור י"א אני אוכל לנסוע ל-ycc?

 


 
   גילאים ב- סאמר קאמפ  
 15/3/11 09:44 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי שחר.

בגדול זה אפשרי אך את תהיי הכי גדולה ב- סאמר קאמפSmileys

הגדולים ב- סאמר קאמפ מסיימים כיתות י′.

מה שכן מתאים בדיוק לגילאים שלך זה ה- סאמר סקול באנגליה.

תלחצי כאן ותוכלי לקרוא על המרכזים המתאימים לגיל שלך


 
מי הולך לשיפלייק? גם מחזור שני, גם מחזור שלישי(לת)  
 13/3/11 23:01 יוב :)
   אולי אני תלוי במישהי....(לת)  
 14/3/11 15:26 רון
     אני :)  
 15/3/11 00:09 ריי :)
אבל את כבר יודעת שאני הולכת Smileys .

 
היי עמרי חשוב!  
 14/3/11 17:19 JS
כשנרשמתי שכחתי לשאול אותך , האם יש מחשבים ואינטרנט חופשי באיסטבורן?:)
מאיזה מדינות יגיעו ?
ומה מצב הנרשמים מהקבוצה בארץ? (כמה ? ויש בנים?)
תודה וחג פורים שמח:)

 
   סאמר סקול באיסטבורן  
 14/3/11 17:37 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי js.

ב- סאמר סקול באיסטבורן יש wi fi אך אין חדר מחשביםSmileys

הקבוצה נראית ממש יפה. למצבה המדוייק, את מוזמנת ליצור איתי קשר - 03-5354449

 

עמרי


 
שאלה  
 14/3/11 16:46 ירדן
הי עומרי
מה זה common rooms ?

 
   common rooms  
 14/3/11 17:35 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ירדן.

מדובר בחדרים הגדולים ליד החדרים שלכם יש שם ספות כריות, בחלקם שולחנות פינג פונג וכדומהSmileys


 
לעומרי  
 14/3/11 16:41 תור
יהיו משבדיה או מנורבגיה?

 
   מדינות ב- סאמר סקול  
 14/3/11 17:33 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי תור.

לא צפויות להגיע משם קבוצות ל- סאמר סקול אך אולי יגיעו חבר′ה בודדים ממדינות אלוSmileys


 
היי עומרי..  
 13/3/11 22:43 גד האפס
עומרי רצייתי לדעת אם יש אינטרנט בחדרים או אם יש מתחם עם אינטרנט או מחשבים Smileys   Smileys

 
   לגד  
 14/3/11 09:46 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי גד.

זה תלוי באיזה מרכז סאמר סקול מדובר ברוב המרכזים מעדיפים שיהיו פעילויות במקום מחשביםSmileys


 
סאמר סקול בקיימברידג′  
 13/3/11 22:42 גד
היי עומרי.. אני טס במחזור השלישי
ואני רוצה לדעת עם יהיו הרבה אנשים ממדינות אחרות כי נגמר להם החופש או משהו.?

 
   סאמר סקול בקיימברידג′  
 14/3/11 09:45 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי גד.

ספציפית ב- סאמר סקול שלנו בקיימברידג′ יש מלא חבר′ה מכל העולם. כך זה כל שנה בתאריכים האלוSmileys


 
לעומרי  
 13/3/11 17:00 תור
אילו מדינות יהיו במחזור השני בקיימברידג′?

 
   לתור  
 13/3/11 19:34 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי תור.

ב- סאמר סקול בקיימברידג′ יהיו חבר′ה בעיקר מאיטליה, ספרד פורטוגל, צרפת, דרום אמריקה, סין יפן, חבר העמים ועודSmileys


 
כיבוי אורת  
 13/3/11 18:02 ירדן
הי עומרי
יש לי שאלה:
האם יש בשעה מסוימת כיבוי אורות?
אם כן, אז באיזה שעה?
תודה, מירדן

 
   לילה ב- סאמר סקול  
 13/3/11 19:33 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ירדן.

מתפזרים לחדרים באיזור 11:00Smileys

ניתן לשבת ב- common rooms המדהימים שיש שםSmileys


 
שאלה  
 13/3/11 12:53 אורי שלומוביץ
נרשמתי לליווד ואני רוצה לדעת עד מתי אפשר לשלוח את הטפסים ששלחתם? 

תודה

 
   טופס רישום ל- סאמר קאמפ  
 13/3/11 13:05 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי אורי.

אם כבר קיבלתם את טופס הרישום ל- סאמר קאמפ, אין טעם לחכותSmileys


 
סאמר קאמפ  
 12/3/11 15:02 עמית
באיזה מהקאמפים נרשמו הכי הרבה מסיימי ט′ ? Smileys

 
   סאמר קאמפ  
 13/3/11 11:18 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי עמית.


יש מסיימי ט′ גם ב- סאמר קאמפ בוייז וגם ב- yccSmileys


 
     אני מסיימת ט′ והולכת לycc(לת)  
 12/3/11 15:08 אמי זמלר
לעומרי  
 11/3/11 19:20 ajr

היי עומרי,

הייתי פעם בסאמר סקול ורציתי לדעת מה המחירים השנה גם לסאמר סקול וגם לסאמר קאמפ,

ורציתי לדעת עד איזה גיליים נוסעים לסאמר קאמפ.

 


 
   תשובות על ה- סאמר סקול והסאמר קאמפ  
 13/3/11 11:15 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי .

עלות ה- סאמר סקול עומדת על כ- 14,000 ש"ח כאשר הכול כלולSmileys

לגבי עלויות ה- סאמר קאמפ, את יכולה ללחוץ כאן ולראות

החבר′ה הגדולים ביותר ב- סאמר קאמפ הם מסיימי י′Smileys


 
עמוד קודם 170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה