מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14848 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14849 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14885 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14851 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14847 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14884 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14874 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14862 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14860 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14864 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14870 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14487 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14882 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14881 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14488 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14489 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14490 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14880 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14828 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14879 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14853 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14855 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14831 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14837 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14838 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14878 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14876 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14875 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14846 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14873 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14871 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14869 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14868 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14841 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14842 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14858 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14843 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14857 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14854 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14850 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14845 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14810 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14822 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14824 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14827 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14812 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14825 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14844 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14826 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14815 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14808 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14821 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14835 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14836 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244053
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14840 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244054
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14813 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244054
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14814 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244054
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14817 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244054
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=14839 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244054
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
:/  
 1/3/11 19:41 ליהיא
אממ...
הייתי קופצת על ההצעה,אם לא הייתי כבר סוגרת סאמר סקול במחזור הראשון,כי
1.צויין באתר שכבר מסוף יולי יש ירידה משמעותית במספר הילדים מחו"ל,כי סוף החופש אצלנו ובאירופה שונה,
ו-2.אני לא יכולה במחזור השני..

תודה בכל מקרה
Smileys

 
   עמרי זה נכון?  
 1/3/11 19:44 לי
עמרי זה נכון שבמחזורים השניים יש ירידה משמעותית במספר הילדים מחו"ל?

 
     מחזור שני ב- סאמר סקול  
 3/3/11 12:23 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי לי.

יש המון חבר′ה מכול העולם גם במחזורים השניים ב- סאמר סקולSmileys

במרכזים שלנו במיוחד.  החבר′ה מכול העולם נלחמים על כול מקוםSmileys


 
         אממ..  
 1/3/11 20:08 ליהיא
זה מה שאני קראתי באתר,היה רשום התנאי השתתפות

 
כמה שאלות חשובות!  
 1/3/11 19:32 (((:
היי.
רציתי אני טסה מחזור 2 של ברייטון, ורציתי לדעת כמה ח′ניקים וכמה י′ניקים טסים איתנו (אני מט′)... האם יש יותר מסיימי ט′ ממסיימי ח′?
בנוסף, לפי מה שאמרו לי אז ברייטון זה נורא קרוב למרכז העיר או לאיזשהו מרכז קניות לא?
השאלה היא האם יתנו לנו לעשות שופינג לבד? כלומר... אם נתארגן קבוצת בנות סתם ככה, לא על שעה של פעילות, יתנו לנו לצאת לקניות?
ערב טוב(:

 
   סאמר סקול בברייטון  
 3/3/11 11:28 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי.

תשובות לשאלותיך:

1. הרוב המכריע כרגע זה מסיימי ט′. Smileys

2. מה שמיוחד ב- סאמר סקול בברייטון, זה שהמרכז (ממש נראה כמו טירה) קרוב למרכז העיר שם יש מלא חנויות וכן מרכז קניות.Smileys

מדובר באחד המקומות היותר יפים ואטרקטיביים באנגליהSmileys

3.יש שופינג ב- סאמר סקולSmileys גם בטיולים וגם במהלך הימיםSmileys


 
     גם אני!!! תחפשו בפייסבוק Eden burson !!(לת)  
 2/3/11 12:33 עדן בורסון
       (:  
 1/3/11 21:13 דורוש

גם אני יוצאת לברייטון מחזור שני ואני מט′ (:

יש לך פייסבוק ? ((:


 
         P;  
 1/3/11 20:55 P:
אתת יוצאת למחחזור השני בברייטון ואת טטניקית ?! P:

 
     כןן אני ברייטון מחזור 2 ואני ט′ניקית.. תביאו פייס((:(לת)  
 1/3/11 21:18 כ
       :D  
 1/3/11 23:02 דורוש
תחפשי dor shatil  בפייסבוק (:

 
לעומרי :)  
 12/1/11 17:00 יובל

היי עומריי..

אחרי שממש המלצת על ברייטון.. נוצרה לי התלבטות ואני לא בטוחה אם ברייטון או קיימברידג′..Smileys

אז רציתי לדעת.. אם יש הבדל בחדרים ... אם גם בבריטון יש שירותים ומקלחת בחדר או שזה משותףף?

חח זה ממש חשוב לייי >< וזה יעזור לי בבחירה של המרכז Smileys


 
   קימברידג אני הולך לשם בואי גם יש מלא שבאים בכל מקרה את מוזמנת SKAYPEl  
 2/3/11 19:43 amnon
     היי יובי :)(לת)  
 2/3/11 18:07 קלואי
       סאמר סקול בברייטון או בקיימברידג′  
 12/1/11 17:57 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יובל.

בברייטון אין שירותים ומקלחת בחדר ובקיימברידג′ ישSmileys

גם קיימברידג′ זו בחירה נהדרת. בכול מקרה עניין שירותים והמקלחת לא משמעותי בבחירה היות והמקומות כול כך יוקרתייםSmileys

מרכזי ה- סאמר סקול ממש נראים כמו טירות, נקיים ומדהימים

תודיעי לי מה החלטתSmileys

אם תרצי אשמח לעזור - 03-5354449

תסתכלי גם על הסיפורים משנה שעברה


 
     :)  
 12/1/11 18:20 יובל
אהההה יש שם גם שירותים וגם מקלחת ביחד בחדר? :)

 
       יש גם שירותים וגם מקלחת בסאמר סקול בקיימברידג′!(לת)  
 12/1/11 18:48 עמרי - מנהל סאמר סקול
מי שנוסע לקיימבריג′....מחזור שני  
 2/3/11 18:02 קלואי

24.7.11

ל- 7.8.11

 שיוסיף ......

סקייפ : chloe_levy1

פייסבוק: chloe levy chervitz

 תוסיפו ונדבר    :) 

*נ.ב- אם זה בפייסבוק תשלחו גם בהודעה אישית שאתם במחזור שלי בקמפוס לימודים !

 

SmileysSmileysSmileysSmileysSmileysSmileys

 
:/  
 1/3/11 12:49 ליהיא
ו..עמרי..
נרשמו כבר הרבה ילדים לקיימברידג′ 10.7-24.7?
ובעצם...איך המרכז?
וגם...(:))
יהיו הרבה מכל העולם?
ומתי נסגרת ההרשמה?

 
   ליהיא :)  
 2/3/11 17:39 קלואי

את נוסעת לקיימבריג′ מחזור שני??

ממש כדאי לך... :)

אבל אני לא יודעת אם יש מקום בקבוצה אז כדאי לך להשם כבר יש מקום אחרון נראה לי :\

 


 
     ליהיא  
 1/3/11 20:23 מישהי
אני ועוד שלוש בנות מסיימות ט′ כבר נרשמנו :)

 
     מגנייבבב  
 1/3/11 20:26 ליהיא
אז...את יכולה להוסיף אותי לסקייפ
LIHI.BENJAMIN
גמאני נרשמתי,אני מסיימת ח′,ובאה עם חברה שלי,שמסיימת ט′:)

 
       לליהיא - תשובות  
 1/3/11 13:14 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ליהיא.

1. אכן נרשמו הרבה ילדים ל- סאמר סקול בקיימברידג′Smileys. גם במחזור הראשון

2. מדהים. כמו כול מרכזי ה- סאמר סקול שלנוSmileys

3. יש מלא חבר′ה מכול העולםSmileys

4. קשה לדעת מתי נסגרת ההרשמה. לפי הקצב הנוכחי, אין עוד הרבה זמן קדימה למהר להירשםSmileys


 
     ...  
 1/3/11 15:05 ליהיא
וואו ,תודה עמרי~Smileys
אני חושבת שאבחר במחזור הראשון,של העשירי לשביעי...
עוד שבועיים יסיפיקו לי כדי לשלם?
זה מספיק זמן
?
-עזרת לי מאוד-
Smileys

 
       אני שמח שעזרתי  
 1/3/11 15:19 עמרי - מנהל סאמר סקול

שבועיים זה קצת גבולי. עדיף לפני כןSmileys


 
היי  
 2/3/11 17:36 קלואי

 אני נוסע לקיימבריגק מחזור שני נכון?

 

 

איך  רושמים את השם המלא שלך בפייסבוק אני אוסיף :)


 
כל מי שברייטון מחזור שני שירשום ת′שם ..  
 2/3/11 16:04 עידדני (:
מה הפייס שלך אבל ?  
 2/3/11 13:57 (:
כל מי שנוסע לברייטון מחזור שני!  
 1/3/11 19:18 נעמה(:
לכל מי שטס במחזור 2- (בתאריך 17.7) לברייטון- שיכתוב פה דרך ליצירת קשר! פייסבוק, סקייפ...
בשביל להכיר(:

 
   יאאאאייי!!  
 2/3/11 07:53 עדן בורסון
חפשי בפייס EDEN BURSON !!!

 
הודעה חשובה  
 1/3/11 23:58 מנהל קמפוס לימודים

הי לכולם

ביום רביעי ה 2.3.2011 עומרי מנהל מחלקת סאמר סקול לא יהיה במשרד
לכל נוכל לחזור אליכם עם תשובות רק ביום חמישי ה 3.3.2011

סליחה על העיכוב  Smileys

מנהל קמפוס 


 
..הוספתי אותך בסקייפ,תאשר(לת)  
 1/3/11 22:09 ליהיא
מה הפייסבוק?ומה הסקייפ?(לת)  
 1/3/11 21:48 ליהיא
מי נוסע לקיימבריג′ במחזור השני?  
 1/3/11 18:21 קלואי
מה - 24.7.11  עד - 7.8.11   ???  Smileys   Smileys    Smileys

 
   הי יש לך סקייפ אם כן אני עושה את שיחת הועידה של הSUMMER מזור שני ו...  
 1/3/11 18:22 amnon
5 כבר בפנים תוסיפי בSKAYPE LOL4EVER8

 
     לא אין לי ספייק :( יש לך פייסבוק?(לת)  
 1/3/11 20:42 קלואי
         וגן אני נוסע לקמבריג במחזור השני(לת)  
 1/3/11 18:23 amnon
לעומרי  
 1/3/11 20:32 נורת′מפטון
כמה בנים וכמה בנות נרשמו כבר לנורת′מפטון 3 שבועות?  (:

 
הוספה לסקייפפ:)  
 1/3/11 20:25 ליהיא
מי שטס לקיימברידג′ מחזור ראשון
להוסיף אותי בסקייפ-
LIHI.BENJAMIN

יהיה מגניב לדבר:) 
SmileysSmileysSmileys

 
דחוףף מי נרשם לסאמר קאמפ laurelwood  
 1/3/11 19:47 רוי פלקוביץ
שיוסיף אותי לסקייפ rsor121

 
לקרוא תוכן  
 1/3/11 18:31 amnon
1) ללהיא ממליץ לך מאוד להיות איתנו במחזור השני עם יש מקום ....
2)כול מי שבמחזור השני להוסיף אותי בSKAYPE LOL4EVER8

 
*HELP*  
 28/2/11 21:31 ליהיא
היי עמרי:):):)
אז ככה(זה הולך להיות ארוך...:))-
אני וחברה שלי,שגדולה ממני בשנה,מתכננות לטוס לסאמר סקול בקיימברידג′.
אני מסיימת כתה ח′,והיא ט′..
הבעיה היא ש...
אני רוצה להרשם כבר עוד שבועיים לסאמר סקול,ואז אני עדיין לא אהיה בת 14,כי אני חוגגת 14 לפני הטיסה לסאמר סקול,זאת אומרת שכשאני ארשם אני עדיין לא אהיה בת 14,אבל אני אחגוג כבר לפני התאריך שאנחנו מתכננות אליו...
אם אני ארשם עוד שבועיים,ועדיין לא אהיה בת 14,אתה חושב שייקבלו אותי??
מקווה שכן:/
אני ממש מתרגשת..
זאת חוויה ענקית-כל מי ששאלתי אותו עלזה,אמר לי שזה מ-ד-ה-י-ם-...
עוד שאלה-כמה ילדים בערך יטוסו,אם זה אפשרי שתענה,ואתה יודע,לקיימברידג′,בין התאריכים
24.7-7.8...
ועוד שאלה קטנהמה העלות?
לשבועיים?
:)מצטערת שזה ממש ארוך ובטח כואב לך הראש מלקרווא את זה...
Smileys


שמחה שתענה במהרה:)

 
   לליהיא - תשובות  
 1/3/11 09:56 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ליהיא.

קודם כל, אין לך מה לחשוש. הכוונה בגילאי 14, היא למסיימי ח′ כך שאת בהחלט מתאימה לטווח הגילאים הזהSmileys

בתאריכים הספציפיים האלו, זה לא אפשרי, אך תוכלי לטוס המחזור הראשון היוצא ב- 10.7-24.7 או במחזור השלישי היוצא ב- 7.8-21.8.

אם התאריך לא מסתדר לך, ממש כדאי לך להסתכל גם על ה- סאמר סקול בברייטון ובשיפלייק (שם יש לנו מקומות אחרונים).  היציאות הן  ב-17.7-31.7Smileys


 
     :)  
 1/3/11 10:07 ליהיא
ו...עוד כמה זמן יש להרשמה למועד הראשון?

 
       לא הרבה! אם החלטת כבר, אז קדימה להירשם(לת)  
 1/3/11 10:17 עמרי - מנהל סאמר סקול
     הי  
 28/2/11 22:22 amnon
אני בקיימברידג′ במחזור שלך 
ולכן אם את באמת נוסעת והכל מסוכם אני פותח ועידה של נוסעים בSKAYPE 3 כבר שם כל מי שרואה את ההודעה 
יכול להצתרף מצפה ל+20 אנשים 

 
     אממ..תגובה חוזרת  
 1/3/11 10:10 ליהיא
אחלה,תודה:)
רק...
באיזה תאריכים אתה טס?
ו.....אני מתכוונת להרשם עוד שבועיים,אז עדיין לא סיכמתי הכל..
נ.ב.
איזה כתה אתה מסיים?

 
       אני מסיים י ומחזור שני מה 27-7 אני חושב משהו כזה (לת)  
 1/3/11 18:26 amnon
             ..  
 1/3/11 10:11 ליהיא
אבל בכל מקרה אני בטוח נוסעת..:)Smileys

 
         תגובה ל-amnon  
 28/2/11 22:26 dor
למה כבר את מי יש חוץ מהקודמת??...

 
היי עומרי - שאלה  
 28/2/11 20:29 ספיר בן בז
הס"ס באיסטבורן מאורגן ע"י EF?

 
   סאמר סקול באיסטבורן  
 1/3/11 09:50 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ספיר.

מדובר בחברת סאמר סקול אחרת שמפעליה את ה- סאמר סקול שלנו במקומות נוספים.

חברה מעולהSmileys


 
     אפשר לשאול איזו חברה זו?(לת)  
 1/3/11 14:23 ספיר בן בז
       בטח שאפשר  
 1/3/11 14:36 עמרי - מנהל סאמר סקול

ה ספיר.

זו אותה חברה שמפעילה את ה- סאמר סקול בנורת′המפטוןSmileys

אשלח לך את הפרטים למייל

 


 
         אתה יכול לשלוח גם לי ? :)(לת)  
 1/3/11 17:27 נוי זנדברג
כל מי שנוסע בקיימברידג′ מחזור שני להוסיף אותי בSKAYPE שלוש כבר כאן מצפה לעוד 6-7 (לת)  
 28/2/11 22:25 amnon
   הSKAYPE שלי הוא LOL4EVER8(לת)  
 28/2/11 22:25 amnon
     יש לך פייסבוק ?(לת)  
 28/2/11 23:57 (:
       לא(לת)  
 1/3/11 15:23 amnon
עמוד קודם 170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה