מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13210 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13211 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13220 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13221 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13224 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13225 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13226 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13222 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13223 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13212 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13215 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13208 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13209 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13213 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13214 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13198 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13207 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13199 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13206 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13204 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13205 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13155 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13175 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13176 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13203 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13178 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13194 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13200 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13202 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13196 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13141 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13167 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13201 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13147 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13143 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13159 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13166 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13179 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13197 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13182 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13191 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13195 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13153 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13193 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13148 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13192 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13165 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13156 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13190 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13157 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13189 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13158 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13188 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13160 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13187 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13161 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13163 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13164 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13168 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13186 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13174 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=13185 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244434
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
לעומרי !  
 14/6/10 15:30 מאי שינדלר

היי (:

אבא שלי דיבר עם אחד מהעובדים בחברה, ואמר שהוא ואמא לא יוכלו לבוא למפגש של הקבוצה (אוקספורד).
הצעתם להם שאני אבוא למפגש של קבוצה אחרת, אז אני רוצה לבוא למפגש של הקבוצה של נורת'המאפטון שבועיים.

מתי המפגש שלהם ייערך ?

 

רציתי גם להגיד ששלחתי את הפרטים שלי, ולשאול אם קיבלתם.

 

תודה !


 
   למאי  
 14/6/10 16:29 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מאי.

 

אין משמעות לאיזה מפגש סאמר סקול את מגיעה, כול עוד זה לא של הקבוצהSmileys

 

תתקשרי ונמצא לך את המפגש המתאים ביותר עבורך - 03-5354449

 

עמרי


 
     בסדר אז..  
 15/6/10 11:05 מאי שינדלר

אז מתי המפגש של נורת' שבועיים? אני רוצה ללכת אליו.

 

גם לא ענית אם קיבלתם את הפרטים...


 
       למאי  
 15/6/10 11:48 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מאי.

 

מפגש ה- סאמר סקול של נורת'המפטון, יהיה ב- 7.7Smileys

קיבלנו את טופס הרישום שלך אך עדיין לא קיבלנו את תצלום הדרכון ו- 3 תמונות פספורט

 

יש לשלוח את זה לכתובת הבאה:

http://www.campus-studies.co.il/siteFiles/1/7/256.asp

עמרי

 


 
         אפשר אולי להביא את זה אליכם ב7.7 כשאני אבוא למפגש של הקבוצה של נורת' ?(לת)  
 15/6/10 12:18 מאי שינדלר
           למאי  
 15/6/10 12:24 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מאי.

 

יש לשלוח את זה בימים הקרובים. זה חייב להיות מוכן לפני מפגש ה- סאמר סקולSmileys


 
             אוקיי (:(לת)  
 15/6/10 14:04 מאי שינדלר
לעמרי חשוב !! Smileys  
 15/6/10 11:48 yasmin

היי,טוב זה קצת ארוך..

רצתי לדעת עם מגיעות לנורתהמפטון בנות שבאות לבד בלי חברה?

ידוע לך על בנות כאלו? למה כל מי שהכרתי בנתיים וזה הרבה(16 ככה) באות ביחד-זוג, 4 ביחד וכו'

ואני חוששת שאני לא ימצא את מקומי כ''כ, שנה שעברה הגעתי לבד והכי נהנתי בעולם.

אז עם תוכל לקשר אותי עם בנות שמגיעות לבד אני ממש ישמח Smileys

או שחשבתי להגיד לחברה השנה להצטרף אלי?(נראה מה יהיה) יש מקום בשבילה?

 

בנוסף - מה השמות של המדריכים שלנו? (:

וכמה הקבוצה בנתיים? בנים? בנות? מסיימי י''א כמה?

ואני יודעת ששאלנו הרבה- אין מצב להכניס פארק שעשועים? (שלושה שבועות- למצוא מקום?!)

וצילום דרכון והתמונות אני ידאג לזה כמה שיותר.

תודה וסליחה על החפירה,

 Smileys


 
   ליסמין  
 15/6/10 11:56 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יסמין.

 

אני רואה שיש הרבה שאלות על ה- סאמר סקול

אני מתקשר אליך ואענה לך על כול השאלותSmileys

 

עמרי


 
עווומרי  
 14/6/10 16:44 לולי

יש לי שאלה.....

מתי הטיסת  של קיימברידג' 1 נוחתת בארץ??

תודה.. :)


 
   ללולי  
 14/6/10 17:14 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי לולי.

 

הטיסה של הקבוצה הראשונה ב- סאמר סקול בקיימברידג' נוחתת באיזור 19:00.Smileys

 

 


 
לאיפה כדאי לי ללכת ?!?  
 14/6/10 14:48 נעמה
אני מסיימת כיתה ט' ורצית לשאול לאיפה כדאי לי ללכת ?
שיפלייק או בריטון או קיימברידג' .

תודה =]


 
   לנעמה  
 14/6/10 15:27 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי נעמה.

 

למסיימי ט', הייתי ממליץ בחום על הקבוצה השנייה ב- סאמר סקול בקיימברידג'Smileys

כמעט כולם מסיימי ט', י'.Smileys

 

 


 
     .........  
 14/6/10 17:01 גיל מרקוס
ומסיימי כיתה ט' וי' היו ביחד , כאילו אפשר להיות בחדר עם משהי שמסיימת כיתה י' ואני מסיימת כיתה ט'?

 
       לגיל  
 14/6/10 17:12 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי גיל.

 

ממש לא בעיה. להיפך. נוכל לדאוג לזהSmileys


 
קאמפ וויז  
 13/6/10 19:43 יעלי
כמה ילדים אנחנו בקבוצה שנוסעת לוויז?

 
   ליעלי  
 14/6/10 13:09 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יעלי.

 

יהיו בין 15-18 חבר'ה ב- סאמר קאמפ במחנה וייזSmileys

 

עמרי


 
בליינד דייט - רויאל סקול  
 13/6/10 19:58 נופר שחל

מזתומרת הבליינד דייט הזה ?

 


 
   לנופר  
 14/6/10 13:07 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי נופר.

 

מדובר באחת מהפעילויות המוצעות ב- סאמר סקול הפעילות מצחיקה ומול כולםSmileys

 

תקבלו על זה הסבר שתגיעוSmileys


 
לעומרי..!  
 14/6/10 10:52 לורן :)

 

היי עומרי!!

אני שלחתי לך הודעה אבל לא ראיתי שהחזרת לי תשובה..

רציתי לשאול מה אני צריכה לעשות אם אני לא אוכל להגיע לפגישה של הקבוצה..

אהה ואם אני אוכל לקבל את המידע באימייל..!

תודה! :))


 
   ללורן  
 14/6/10 13:03 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי לורן.

 

יש להגיע לאחד ממפגשי ה- סאמר סקול האחרים כדי לשמוע את ההנחיות לנסיעהSmileys

סופר חשובSmileys

תתקשרי ונמצא לך תאריך חלופי - 03-5354449

 

עמרי


 
מי מכאן הולך לקיימברידג' למחזור השני ??  
 11/6/10 20:07 גיל =]
אני מסיימת ט' ורציתי לדעת אם כדאי לי ללכת לקיימברידג' ?
ומי הולך לשם בכלל?

 
   אני נוסעת (:  
 12/6/10 23:46 רונע (:

אני גם מסיימת ט' תבואי יהיה מגניב רצח D:

תוסיפי אותי אם באלך <:

פייס : Roni Ladin

מסנ : roni.dance@hotmail.com


 
     היי =]  
 13/6/10 08:26 גיל =]
היי תגידי את באה לבד?

 
       נוסעת גם!  
 14/6/10 10:38 לורן :)

 

היי!!

נוסעת גם לקימברדי'ג מחזור שני! עם עוד חברה..

אני מסיימת כיתה י'..

הפיסבוק שלי הוא loren matanes

מי נוסע עוד??


 
             כן :)(לת)  
 13/6/10 14:16 רונע (:
לעומריי =]  
 13/6/10 17:21 גיל =]
היי עומרי ,
 אני נוסעת לקיימברידג' במחזור השני ורציתי לדבר כמה דברים:
1. יהיה חיבור אלחוטי לאנטרנט ללפטופ  ?
2. יהיו שירותים ומקלחות בחדרים ?
3. כמה אנשים יש בקבוצה כמה בנים וכמה בנות ?

תודה =]

 
   גמאני נוסעת (:  
 13/6/10 20:53 נעם♫

תוסיפי אותי (:  

פייסבוק-noam baruch

מסן-tairori@012.net.il 


 
     היי נעם =]  
 13/6/10 23:13 גיל =]
היי נעם, לאיזה כיתה את עולה?

 
     לגיל  
 13/6/10 17:33 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי גיל.

 

תשובות:

 

1. אמור להיות

2. אכן יש Smileys

3.  יש קצת יותר מ- 20 חבר'ה. 3 בנים.

 

עמרי


 
כולם להיכנס  
 10/6/10 21:23 גל השניה
מכאן נרשם לסאמר סקול והוא נרשם לגילאיי 16-18 ?

 
   כנסי  
 12/6/10 16:18 Mg
הקבוצה של נורת'האמפטון סגורה ואני לא יודעת מה אם אוקספורד אז כדאי לך לברר מהר!

 
     Mg - את בנורתהמפטון? עם כן תשאירי מסן ופייס:)(לת)  
 13/6/10 23:05 yasmin
     אני לאוקספורד...(לת)  
 11/6/10 11:58 עמית =]
       אני, לנורת'המפטון D:(לת)  
 10/6/10 22:09 דניאל
     בואי לאוקספורד יהיה מדהיים (לת)  
 12/6/10 10:19 מאי שינדלר
       בטח שאוקספורד. הקבוצה הכי מגובשת.(לת)  
 12/6/10 16:06 ספיר
מי בא לליטל קנדה!?!?! זה נירא כאילו רק אניי..!?!(לת)  
 13/6/10 14:22 ירדן =]
   אני טס לליטל קנדה דברי איתי  
 13/6/10 18:31 שחר שפילקובסקי
קישור לפייס שלי:

אייסי:211573502

אני מכיר עוד ילדים שטסים לשם

 
     לירדן  
 13/6/10 15:33 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ירדן.

 

יש לנו קבוצה מדהימה ב- סאמר סקול בליטל קנדה.

 

יש שם מקומות אחרוניםSmileys


 
חיבור ללפטופ וכל דבריי חשמל  
 13/6/10 16:46 עינבר מאיר
יש שם חיבורים ללפטופ או כל דבר אחר שאני מביאהה ?
ואם החיבורים שם זה כמו החיבורים בישראל?
ואם יש שם אינטרנט זמין?

אני בשיפלייק

 
   לענבר  
 13/6/10 17:24 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ענבר.

 

בגדול אין שם אינטרנט.

 

לגבי המתאמים בחשמל, זה כמו בארץSmileys

 

 


 
עמרי זה דחוף =]  
 11/6/10 16:14 ירדן =]
   לירדן  
 13/6/10 17:12 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ירדן.

 

האוכל ב- סאמר סקול לא כשר.

 

במידה ויגישו חזיר  או בשר וחלב יהיה על זה שלט (כמובן באנגלית) ולנו יהיו אופציות נוספותSmileys

 

עמרי


 
לעומרי :)  
 11/6/10 12:42 (:
2 שאלות :
אני נוסעת לרואיל :)
- ההורים שלי לא בטוח יהיו בארץ , הייתי שנה שעברה ושמעתי מה שהיה ,  ויש לי דרך להגיע לשם .
- יש טעם להביא מחליק שיער ? שנה שעברה אני טסתי לרואיל סקול ולא היה אפשר להשתמש בגלל גלאי עשן ? אם יש איזה רעיון אשמח לשמוע :)

 
   רויאל סקול  
 13/6/10 17:04 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי.


 


אני חושב שלא תהייה עם זה בעיה. בכול מקרה אני בודק את זה שובSmileys


 


תתקשרי מחר למשרד ותהייה לי תשובה - 03-5354449


 


עמרי


 
     שמעי ...  
 12/6/10 15:07 נופר שחל

שמעי ,

את יכולה להביא מחליק.

בשירותים אין גלאי עשן , אז אפשר לעשות מחליק שם...D:


 
לעומריי !!!  
 11/6/10 23:20 לולה

הי עומרי :)
אני נוסעת עם חברות שלי לבריטון 3 שבועות ושאלנו אותך כמה שאלות ואמרת לנו שתחזיר תשובה ולא החזרת
1.  יהיה חיבור אלחוטי לאנטרנט ללפטופ  ?

2.  יהיו שירותים ומקלחות בחדרים ?
3. כמה אנשים יש בקבוצה כמה בנים וכמה בנות ?
4. איך קוראים ללונא פארק שניסע אליו?
תודה מראש וסורי על החפירה

Smileys

 
   ללולה  
 13/6/10 16:42 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי לולה.

 

תשובות:

 

1. לא אמור להיות חיבור ל לבטופSmileys

2. השירותים והמקלחות הן בסמוך לחדרים. הכול שם נקי ומסודר עם שטיח מקיר אל קיר. מקום מדהיםSmileys

3. כרגע יש 13, מתוכם 2 בנים.

4. אנחנו צפויים ללכת ל- צ'סינגטון פארקSmileys

 

בכיף אתן לא חופרות. אתן תמיד מוזמנות להתקשר- 03-5354449

 

עמרי


 
לעומרי  
 12/6/10 00:50 לין
בכללי אני נוסעת לבידלס אבל יש לי מופע בתאריך הזה אז יש לי כמה שאלות :
1. המחזור שנוסע לרויאל סקול [ שחוזר ב-25.7 ] חוזרים בערב או בבוקר ?
2. יש מקלחת ושירותים בכל חדר ?
3. איזה פארק נוסעים בבידלס ? ואיזה פארק ברויאל סקול ?

תוודה וסליחה שאני משגעת אותך בשאלות

 
   ללין  
 13/6/10 16:35 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי לין.

 

תשובות:

 

1. בטיסת החזור טסים בצהריים. נוחתים בערבSmileys

2.  ישSmileys

3. ב- סאמר סקול בבידלס אנחנו צפויים ללכת ל- thorpeark וברויאל סקול ל- gulivers land

 

בכול מקרה בבידלס, בקבוצה הראשונה, וברויאל סקול אין עוד מקומותSmileys

 

עמרי


 
מצב ההרשמה לקיימברידג' מחזור 2  
 12/6/10 07:59 יסער
בוקר טוב, הייתי רוצה לדעת מה מצב ההרשמה למחזור זה, כמה בנים נרשמו? וכמה מקומות פנויים נשארו?תודה.

 
   ליסער  
 13/6/10 16:26 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי יסער.

 

יש קצת יותר מ- 20 חבר'ה בקבוצה השנייה ב- סאמר סקול בקיימברידג'.

 

יש כרגע 2-3 בנים ויש עוד כ- 10 מקומותSmileys


 
עומרי ! חשוב חשוב  
 12/6/10 10:22 מאי שינדלר

היי (:

אני נוסעת לאוקספורד , ורציתי לשאול - אין אפשרות לחבר מחליק לשיער ופן ? !

זה יהיה ממש בעייתי אם לא / =


 
   למאי  
 13/6/10 16:11 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי מאי.

 

אכן שאלה חשובהSmileys

 

בגדול זה אמור להיות בסדר. לא נתקלנו בבעיות לפי מה שידוע ליSmileys


 
     למאי יש תקעים שאת מביאה ומחברות זה תקע מיוחד שהוא מתאים לתקע האנגלי ונותן לך אופציה לחבר אליו תקע ישראלי כמו שאת מכירה ואז את מחברת תפן והמחליק או כל דבר אחר את יכולה לקנת את זה אפיל בדיוטי פרי(לת)  
 12/6/10 12:21 לולה
     אני מכירה .. אבל כתבו פה למטה שאסור להביא בגלל גלאי עשן כי המחליק הרי מוציא אדים בגלל השריפה של השיער(לת)  
 12/6/10 13:46 מאי שינדלר
       למאי  
 12/6/10 14:34 לולה
אני הייתי בקימברידג שנה שעברה ואני משתמשת במחליק או בפן ולא קרה כלום אז

 
מישהו יכול בבקשה להגיד לי כמה זה עולה?  
 12/6/10 18:10 אדם
מישהו יכול בבקשה להגיד לי כמה זה עולה? אני שעתיים מחפש תמחיר!!!!!!

 
   לאדם  
 13/6/10 16:03 עמרי - מנהל סמר סקול

הי אדם.

 

המחיר נע בין 13,500-14,000 ש"ח.

 

תתקשר וניתן לך מחיר מדוייק לפי מרכז ה- סמר סקול שמתאים לך ביותר  - 03-5354449

 

עמרי


 
פתחוו!  
 12/6/10 22:16 ירדן

מיי באא לליטל קנדה?!?!? לאן כדאי לי ללכת.?!?! ><SmileysSmileys

יש כל כך הרבה אני לא יודעת למה ללכת?!?!

Smileys

 
   לירדן  
 13/6/10 16:00 עמרי - מנהל סאמר סקול

הי ירדן.

 

הדבר הכי חשוב בבחירת מרכז סאמר סקול הוא הגיל שלך. Smileys

ליטל קנדה הוא המרכז מספר 1 לחובבי אקסטרים.Smileys

תסתכלי על הסרטונים בתחתית העמוד

http://www.campus-studies.co.il/siteFiles/1/732/1924.asp

 בנוסף, את מוזמנת להתקשר ונעזור לך לבחור - 03-5354449

עמרי


 
עמוד קודם 196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה