מדריכים מעדכנים מהשטח

סאמר סקול יומן מסע הוא המקום לקרוא את סיפורי המדריכים בזמן אמת.
כל שנה בזמן אמת המדריכים מדווחים מהשטח, מה עשינו היום, כל הצחוקים שהיו, סיפורי אהבה חדשים... תקראו ותבינו באמת מה זה סאמר סקול !

יומן מסע אחרון!!! - 14/08/2018

ילדים אהובים שלנו והורים יקרים!!! אז אחרי הרבה תיאורים של האוכל שלנו, סוף סוף אתם יכולים להגיד לנו להתראות😂 ...
קרא עוד
כניסה ליומן מסע

פורום סאמר סקול / סאמר קמפ

הודעה חדשה   הודעה חדשה
פורום סאמר סקול וסאמר קמפ
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=0 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=703 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=710 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=705 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=726 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=702 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=727 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=701 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=719 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=709 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=731 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=700 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=714 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=728 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=699 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=708 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=718 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=697 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=707 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=695 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=711 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=694 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=696 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=698 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=706 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=692 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=693 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=682 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=691 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=681 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=690 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=680 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=689 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=679 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=688 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=677 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=685 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=686 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=687 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=676 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=683 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=684 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=671 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=672 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=670 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=661 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=662 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=663 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=667 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=669 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=657 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=666 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=655 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
SELECT adminRow, user_email, user_name, message_subject, message,message_status, message_parent, message_date, message_id, image_file, user_link FROM mojo_forum_messages where message_parent=665 and category_id=3 and (message_status is null) order by modified_date desc, message_date desc#######3757244642
נושא ההודעה
תאריך
מחבר
כמה שאלות  
 13/4/07 20:08 דולב

קודם כל ערב טוב

קוראים לי דולב גלעם..ואני בן 15 וחצי מקרית מלאכי

התרשמתי מאד מהתנאים ומהמקומות..רציתי לדעת חוות דעת

על דרבי

וגם כן לשאול..האם רמת האנגלית משתפרת עד כדי כך!?שניתן לראות זאת

פשוט אני רוצה לצאת..בחופשה הזאת..כבוגר י'

ויש לי בגרות בתחילת השנה הבאה..<אגב,5 יח'>אז רציתי לדעת אם זה

יכול לעזור..ובאזה מידה!?

עלויות וכדומה אני כבר אתקשר אליכם בהמשך

רק תענו לי על זה

תודה מראש

יום טוב שיהיה

דולב.


 
   היי דולב  
 14/4/07 09:40 איתמר

לגבי איזה מרכז מתאים לך,עדיף באמת שתתקשר למשרד ונוכל לבדוק ביחד איתך.

 

לגבי שיפור בשפה האנגלית:

כל התנאים שם בשבילך,השאלה מה אתה תשקיע.

4 שעות לימוד ביום כפול 10 ימים זה כמו מספר חודשים בבית הספר בארץ.

בנוסף,תוכל להתחבר עם נוער ממדינות אחרות ולתרגל את השפה כל היום

כל הפעילויות מעבר לשעות הלימוד ,מתקיימות עם מדריכים מקומיים שלא יודעים עברית.

 

חוויה כייפית בשפה אנגלית ,תגרום לך לרצון עז להשקיע בשפה,כי תבין שבלי אנגלית אי אפשר להסתדר בעולם המערבי.

 

אם תנצל את כל ההזדמנויות האלה,בטח שתתקדם.


 
     בקשר לדרבי..  
 13/4/07 23:48 בר.
אני התקשרתי והמליצו לי דווקא ללכת לליסטר בגלל שיש שם יותר פעילויות ושהוא מאוד פופלארי לגיל שלי (15)..

 
     הי בר  
 16/4/07 00:09 איתמר

כן ליסטר הוא אחלה מרכז ויש בו פעילויות נוספות שאין במרכזים אחרים


זה גם נכון שלגיל שלך לייסטר מאד מתאימה


בכל המרכזים יהיה כיף ולכן אין מה להתלבט יותר מידי


 
אה ועוד משהו..  
 13/4/07 18:58 שיר :]
האם הטיולים והפעילויות הם עם כל הילדים מכל הארצות או רק אלה מישראל?

 
   מכל הארצות(לת)  
 16/4/07 00:10 איתמר
בירור..  
 13/4/07 18:44 שיר :]

שלום, אני רוצה לברר כמה דברים ואשמח אם תענו לי במהרה..

אני בת 14 ואני רוצה לדעת איזה לדעתכם הכי מומלץ, אני חשבתי יותר על כיוון של קיימברידג' או ריק, אבל אני רוצה לשמוע על עוד מקומות ואם אתם ממליצים עליהם.

דבר שני, עד מתי אפשר להירשם? כדאי לחכות קצת או להירשם בימים הקרובים כדי להיות בטוחים שיש לי מקום?

 

בכל מקרה, אני אתקשר אליכם בימים הקרובים לקחת פרטים וכאלה אבל רציתי לדעת עוד לבנתיים.. :]


 
   מקומות  
 14/4/07 17:57 נגה

הייי

 

הייתי רוצה לדעת אם אני יכולה עוד להירשם או שכבר אין מקום , כי שמעתי על סמאר סקול רק בימים האחרונים ונשמע לי ממש מגניב!

 

אשמח אם תענו לי מהר כי אני רוצה להירשם..

Smileys

 
     היי שיר  
 14/4/07 09:30 איתמר

לגבי מקומות מתאימים לך, תתקשרי אלינו ונשוחח איתך ונחליט ביחד.


 


האפשרויות לגיל שלך רבות, ואת יכולה בינתיים להיכנס באתר לחוברת 2007 או לפירוט על המרכזים בכותרת סאמר סקול / סאמר קאמפ , ולהכין את עצמך לאפשרויות.


 


כדאי להירשם בימים הקרובים כי המרכזים הולכים ומתמלאים.גם על ידינו וגם ע"י אחרים מהעולם.


 


לגבי הפעילויות: רב הזמן עם חבר'ה מכל העולם,חוץ מפעילויות "אכסטרה" שהקבוצה הישראלית רוצה לעשות,והקבוצות האחרות מעדיפות לא לעשות כלום.כמו ימי ראשון למשל.


 
     אני ממליצה לך ללכת לקימברדיג' זה הכי שווה.(לת)  
 16/4/07 15:42 מישהי
לדנה, זאת שלא מסכימים לה..  
 13/4/07 18:11 מעיין

תשמעי תראי להם את האתר, תראי להם מה כותבים על המחנה מה עושים וספרי להם באמת כמה את רוצה ושזו חוויה חד פעמית. זה מה שעזר לי לשכנע באמת..

אגב כמה זה עולה בקשה תגידי לי..


 
   היי =]  
 14/4/07 16:43 דנה

הראתי להם הכול וסיפרתי והם יודעים שאני מתה על זה.

ושאני מוכנה לעשות הכול.

יש לי ציונים טובים והכול אבל זה בכלל בעניין של כסף.

אי אפשר לומר שאנחנו יכולים להוציא 14000 ש"ח.

=(

זה מזה עצוב לי.

אני יודעת שאין לי מה לעשות.

ניסיתי לחשוב על רעיונות כדי לעבוד בשביל להרוויח כסף

אבל לא עולה לי שום רעיון.

 


 
     תני לנו לנסות לדבר עם ההורים שלך  
 16/4/07 00:11 איתמר
יש לנו נסיון עם ההורים ואולי נצליח לשכנע אותם

 
האם יש בקיימברידג' סאמר סקול בריכה? כי לא מראים אם יש.(לת)  
 13/4/07 17:32 אנני
   בריכה  
 14/4/07 09:13 איתמר

יש , אבל לא בתוך המרכז , אלא מרחק הליכה אל תוך העיר השקטה , הירוקה והמדהימה הזו.


בחלק ממרכזי ה סאמר סקול יש בריכות מקורות, בחלק ממרכזי ה סאמר סקול יש בריכות פתוחות


ובמרכזי סאמר סקול בודדים הבריכה מרוחקת ממרכז ה סאמר סקול


 
     אנחנו נבקר שם?כמה זמן הליכה?(לת)  
 14/4/07 17:51 מישהי
מתי?  
 13/4/07 15:17 מעיין
מתי כבר לדעתך לא ישאר מקום להרשם? כי אני ממש רוצה וההורים שלי בתיאלנד והם יחזרו רק עוד עשרה ימים.. זה יהרוס לי?

 
   מתי להירשם ל summer school ?  
 14/4/07 09:11 איתמר

כדאי כמה שיותר מהר כי קצב ההרשמה גדול ומרכזים מתמלאים(לא רק על ידי הישראלים אלא גם ע"י ילדים מכל העולם).אם מוצא חן מרכז מסויים בתאריך מסויים אז כדאי לשמור מקום.


לשלם מקדמה והמקום מובטח.


האם ההורים שלך יודעים שאת רוצה לצאת?


 
האם יש כאן מישהו שהיה פעם בלייסטר? או במקום אחר ויכול להמליץ לי..  
 13/4/07 14:11 בר.
או סתם לשמוע חוויות ממישהו שכבר היה ועל המקום שהוא היה ועל מה הוא ממליץ..

 
   ממליץ ל summerschool  
 14/4/07 09:43 איתמר

היי בר,


 


תתקשרי אלינו ואנחנו ניתן לך טלפונים של ממליצים


 


מחכים לך מעבר לקו...


 


03-5354449


 


 
דיברתי איתכם..  
 13/4/07 13:42 דנה

ואין שום סיכוי שתורידו ת'מחיר זה ממש הרבה..

אני מזה מבואסת.

כול כך רציתי את זה

וההורים שלי בכלל לא מסכימים =\


 
   המחיר של סאמר סקול  
 13/4/07 14:42 איתמר

האם הם לא מסכימים בגלל המחיר או בגלל סיבות אחרות?


 


יקר או זול זה תמיד ביחס למה שמקבלים.


תשאלי את ההורים כמה היה עולה להם לבלות אפילו יממה אחת באנגליה.


אמנם זה נשמע הרבה ,אבל בהשוואה למה?


ההוצאה הזו היא חוויה נהדרת ומעשירה ומבגרת,ובנוסף נותנת לך "פוש" בשפה הכי מדוברת בעולם.


דברי איתנו שוב או תני להורים לדבר איתנו.


 


בהצלחה


 
     מתה לצאת ל- סאמר סקול אבל... בעייה עם ההורים  
 13/4/07 16:12 דנה

הם לא מסכימים בגלל המחיר.


הם היו מתים שאני ילך לדבר כזה אבל זה פשוט עולה יותר מדי.


כאילו..ההורים שלי אמרו שאפשר לארגן טיול של שלושתנו במשהו כמו 20,000 שקל


וזה יותר משתלם.


 
       תשובה ל-.....  
 14/4/07 09:07 איתמר

זה עניין של סדר עדיפויות..

תבקשי מהם לדבר איתנו(עומרי , או איתמר)

אנחנו נחמדים ונשמח להכיר אותם

03-5354449


 
מחפשת סאמר סקול רק אנגלית  
 13/4/07 05:49 מטיילת

שלום לכם

אני מחפשת סאמר סקול שלא יהיו מליון ישראלים מסביב שנה שעברה נסעתי וכל הזמן דיברנו עיברית יש כזה?


 
   hello  
 13/4/07 07:33 איתמר

 

הסיפור עם ישראלים הולך ככה:

 

גם אם מגיעים שני ישראלים לאותו מרכז,ונגיד יהיו בו 300 ילדים זרים, אז הישראלים ימצאו אחד את השני וידבקו. הכי אנחנו אוהבים את הלאום שלנו,למרות שאנחנו סקרנים להכיר אחרים.

 מה מונע ממך להתחבר עם נער איטלקי חתיך? הרי הקבוצה הישראלית לא שמה עליך אזיקים.

 

אפשרות נוספת היא לצאת לבד.תלוי בת כמה את וכמה את בוגרת.

לא נחמד ולא פשוט להיות בלי מדריך שדואג לכל מיני בעיות שצצות.

אבל זו אפשרות שגם אותה אנחנו יכולים להציע.

תתקשרי אלינו וניתן לך יותר מידע.

03-5354449

מחכים לך

 

ביי


 
שוב אני  
 13/4/07 02:23 שוב אני

אם אני וחברה שלי מתקבלות למחנה, אנחנו מבקשות להיות ביחד אנחנו נהיה ביחד?

זה תלוי ברמת אנגלית?

נהיה עם אנשים מח"ול בחדר?

הטיסה+ההסתובבות הכל איתכם עם ישראלים מדריכים?

ות'אמת.. איך האוכל?


 
   שלום - שוב אני  
 13/4/07 03:44 איתמר

אם תירשמו די מהר, תהיו יחד בלי שום בעייה

רמת האנגלית תשפיע רק על עניין הכיתה, חוצמיזה כל הפעילויות, החדר, הטיולים - ביחד

 

אם תרצו להיות עם אנשים מחו"ל בחדר, אז אפשר.. זה תלוי באיזה גיל אתם ובאיזה מרכז..

אבל בכל מקרה הסאמר סקול מפוצץ בילדים מכל העולם, אז לא תהיה שום בעיה להיות יחד עם איטלקים, צרפתים, שוויצרים, אולי אפילו יפנים, מי יודע ?

לכל קבוצת summer school יש מלווים ישראלים (חוץ מהמדריכים האנגלים) ככה שאין שום בעיה

 

והאוכל.... האוכל... הכי טעים בבית !!! Smileys

זה לא שהאוכל באנגליה גרוע או משהו, אבל מה, אפשר להשוות לקציצות של אמא ?

לא משנה, אל תדאגו, רעבים לא תצאו משם, יהיה ציפס...


 
החדרים  
 13/4/07 02:11 דודבן

הייתי ררוצה לדעת כמה ילדים יהיו בחדר?

יהיו גם מארצות אחרות?

כמה ילדים יוצאים מישראל לריק?

האם  יהיה מישהו שישגיח ויהיה איתנו בישראל?..

הטילים הם קשים בהרים וכאלה?

המקלחות והשירותים ברמה טובה ונקייה?

כמה ילדים יוצאים מישראל  ס"הכ?

והכי חשוב..

מאיזה סיבות אתם בוחרים ילדים לבוא?

ומאיזה סיבות אתם בוחרים שהילדים לא יבואו?

אם אני בקושי מדברת אנגלית  אין לי סיכוי?

 

מתנצלת על הכמות שאלות אני נורא סקרנית..

מקווה לתשובות

Smileys הדובדבן שבקצפת

 
   הרבה תשובות להרבה שאלות על סאמר סקול באנגליה  
 13/4/07 03:36 איתמר

טוב אז נתחיל...


1. בכל חדר בין שניים לארבעה ילדים בדרך כלל


    תלוי בני כמה אתם (לגדולים יש גם אפשרות לאחד בחדר)


2. ברור שבכל מרכז summer school יש ילדים מכל העולם, בעיקרון יהיהו יותר זרים   
       מישראלים ולא סתם פוגשים אותם - ממש חיים יחד, מכירים חברים חדשים..


3. בכל קבוצה בסביבות 20 ילדים, יש קבוצות יותר גדולות ויש קצת יותר קטנטת,לכל קבוצה
       יש מלווים ישראלים, חבר'ה ברמה שיהיו איתכם, ישגיחו, יעזרו, יהיו חברים שצריך..


4. הטיולים לא קשים בכלל, חלק מהטיולים הם לסיורים בטירות עתיקות, לונדון, מוזאון
       השעווה.. אין בסאמר סקול טיפוסי הרים עם חבלים וכאלו...


5. המקלחות והשירותים מנוקים כל יום על ידי צוות נקיון, ולכן הם נקיים


6. הילדים שנרשמים הם בדרך כלל כאלו שממש ברמה,
       אם יהיו ילדים שיראו לנו בעייתיים או לא ממושמעים, אנחנו לא ניקח אותם, אבל מהנסיון 
      שלנו ואנחנו הכי מנוסים בישראל (24 שנים של פעילות סאמר סקול) הילדים שיוצאים
      לסאמרסקול, הם ממש אחלה


7. בעניין האנגלית, ברור שיש סיכוי, אם תרצי לדעת אנגלית... תלמדי, זה יכול ממש לשפר


 


על מה את מצטערת דובדבן Smileys, אנחנו פה בשביל התשובות


חוצמיזה את יכולה להתקשר לקמפוס (לא עולה כסף) ולשאול כמה שאלות שתרצי... עד שתחליטי אם בא לך או לא


 


יאללה , ביי


 


רגע, הטלפון שלנו הוא 03-5354449 ותבקשי את איתמר, עומרי, אסתי..


 


 


 
מה ההפרשי שעות בריק??  
 13/4/07 02:07 אננס
   שבישראל שש בערב, בכל אנגליה יהיה 4 אחה"צ  
 13/4/07 03:22 איתמר
בקיצור מרוויחים שעתיים (בלי לשלם)

 
מה עושים?  
 13/4/07 02:06 אני
   פעילויות... טיולים...  
 13/4/07 03:21 איתמר

תכנית הסאמרסקול כוללת הרבה מאד פעילויות

מתחיל בפעילויות ספורט, פעילויות חברה, סיורים של חצי יום כל שבוע, טיולים בסופי שבוע

כולל טיול ללונדון...

בערבים יש מערבי דיסקו, דרך מפגשים מיוחדים בין החבר'ה שמגיעים מכל העולם, למשל ערב איטלקי, או ישראלי... ועוד הרבה הפתעות

סה"כ ממש מגוון וכיף


 
בעיה  
 13/4/07 01:12 תות

היי

 

אני וחברה רוצות לבוא יחד למחנה יחד אבל הרמה שלנו היא אותו דבר אבל הבעיה שלנו שהיא בנושאים שונים

 

אני מתקשה בליקרוא ולכותב

וחברה מתקשה בלהבין ולדבר

ואנחנו מאוד מאוד רוצות להיות יחד גם בחדר

 

על מה זה ישפיע?..

על החדר

על הכיתה

על הטיולים על מה?

הטיסה לשם היא יחד? כל הקבוצה מישראל?

עוד שאלה תמיד כל המחנה כולל הטיסה יהיה מי שיהיה איתנו ישגיח ויתרגם ויבין אותנו?

 


 
   אהלן תות  
 13/4/07 03:11 איתמר

אין קשר בין לימוד השפה האנגלית לבין כל הפעילויות, בילויים, טיולים, קניות...

תוכלו לשפר את האנגלית כל אחת לפי הצרכים שלה

תוכלו לגור יחד כל תקופת ה סאמרסקול

תוכלו להיות יחד בכל הטיולים, כל הפעילויות

אפילו תוכלו לשבת יחד בטיסה לשם ובחזרה

 

לכל קבוצת summer school של קמפוס יש מלווים צמודים שדוברים עברית ואנגלית ועוזרים

למי שצריך כל הזמן

אני מקווה שאחרי כמה ימים תוכלי גם לעשות קניות באנגלית (רק לא לבזבזיותר מידי))

 

מקווה שעניתי לך על הכל

בכל מקרה תירשמו כמה שיותר מהר כדי שנוכל לדאוג שתהיו יחד בחדר

 


 
     עוד בעיה  
 13/4/07 03:13 תות

באיזה שעה מתחיליםללמוד בריק ויש הפסקות?

אנחנו נוכל לצאת מהתחום של המחנה וללכת לקניות ודברים כאלה...??.. 
       אין בעיה  
 13/4/07 03:18 איתמר

יש הפסקות

הלימודים - זה לא לימודים כמו בבית הספר, זה סאמר סקול, זה כיף, חוויה עושה חשק לשפר את האנגלית.

ה "מורים" הם חברה צעירים בראש שלקיץ שמלמדים אנגלית בדרך חוויתית, בקיצור, הרעיון הוא שכשאת חוזרת מה summerschool של קמפוס , את Smileys , סליחה, מאוהבת - באנגלית

 

בעניין קניות , אל תדאגי יהיה לך זמן לעשות קניות, גם על זה חשבנו


 
היי  
 13/4/07 01:07 מריאנה

אני וחברה שלי רוצות לבוא לסמאר סקול באנגליה

אך הורינו ביקשו לברר איך נרשמים.. האם כל מי שרוצה יכול לבוא? אם לא במה זה תלוי?

אני הרמה נמוכה מאוד באנגלית.. וזאת עוד סיבה שאני רוצה לבוא.. זה בסדר?


 
   הי שיר  
 13/4/07 03:05 איתמר

הלימודים מדורגים למספר רמות אנגלית. החל מהבסיסית ועד הגבוהה ביותר.

לא משנה מהי רמת האנגלית שלך, מכל רמה את מתקדמת ביכולות שלך בשפה.

המיבדקון ביום הראשון נועד בסך הכל כדי לשבץ אותך בכיתה המתאימה.

ואם מסתבר שהכיתה איננה מתאימה,אז זזים לרמה אחרת.אין נוקשות.העיקר להתקדם.

 

אם קיים קושי להסתדר בשפה האנגלית,אז המדריך עוזר.

 


 
     ועוד משהו  
 13/4/07 03:05 איתמר
עוד דבר  
 12/4/07 22:47 שיר
איפה זה rickmansworth?

 
   ריקמנסוורת' מחכה לי  
 12/4/07 23:40 איתמר
ריקמנסוורת', או בשם החיבה ריק,זהו מרכז מדהים ביופיו שנמצא כחצי שעה נסיעה ברכבת מהסיטי של לונדון.

 
היי  
 12/4/07 22:43 שיר
שלום, רציתי לדעת אם צריכים לדבר ממש טוב אנגלית כדי לצאת לסאמר סקול, והאם יש מבחני קבלה אנא ענו לי בהקדם..

 
שאלה :]]]  
 12/4/07 21:22 בר :]

היי קוראים לי בר ואני יהיה בת 15 בקיץ הייתי מעוניינת לדעת עוד כמה פרטים על דרבי כמו שירותים ומקלחות, חדרים, פעילויות במקום, ועל המקום עצמו (דברים שלא רשומים באתר) והאם בגלל שבדרבי יוצאים לסופ"ש בלונדון הוא יותר יקר והאם אתה יכול להגיד לי מה בערך המחיר (לשבועיים)?

 

עוד שאלה:

אני רוצה לצאת עם חברה שלי ביחד האם אנחנו נוכל להיות יחד בחדר בטוח?

והאם הבחינות שנעשה ביום הראשון לגבי רמת האנגלית שלנו יקבעו רק על הלימודים?

 

תודה מראש :]

בר.


 
   עוד משהו ..  
 12/4/07 21:35 בר :]

האם אתה יכול בבקשה למסור לי עוד פרטים כמו שרשמתי על דרבי גם על טייקיו וקיימברידג' ומה עדיף מבין השלושה?

תודה.


 
     ועוד שאלה קטנה =)  
 12/4/07 21:38 בר :]

האם בשלושת הקמפוסים שהזכרתי (דרבי, קיממברידג' וטייקיו) יש חדרי אינטרנט?

 

תודה.

:]


 
       הי בר - כל התשובות לכל השאלות  
 12/4/07 21:59 איתמר

קודם כל אין עדיף


לכל מרכז יש את הייחודיות שלו


קיימברידג' זו עיר מדהימה (ביותר)


בדרבי יש פעילויות ממש מגניבות והאיזור יפה מאד


בטייקיו המרכז ממש יפה


 


אבל Smileys כל המרכזים מעולים וברמה


הכי נכון הוא שתתקשרי ותבקשי לדבר עם עומרי


הוא היה בסאמר  סקול כמה שנים ברציפות והוא ידע להמליץ לך בדיוק איזה מרכז מתאים לך


 


בעניין החדר - ברור שתוכלו לגור יחד שתיכן, אבל כדי שנבטיח את זה תתקשרו ותירשמו כמה
שיותר מהר


 


לא בכל המרכזים יש אינטרנט, אני לא זוכר איפה יש אבל אפשר לבדוק את זה בשבילך


 


לגבי מקלחות, שירותים... יש בכל המרכזים תנאים טובים מאד


לא בית מלון 5 כוכבים, אבל כזה כיף שבסוף תמיד לא רוצים לחזור, ככה זה כל שנה
כבר 24 שנים


 


הבחינות ביום הראשון יקבעו שיבוץ לאנגלית, אבל כל שאר הדברים אתן יכולות לעשות יחד


כולל הטיולים והפעילויות


 


אההה - בקשר למחיר


את חייבת להתקשר אלינו כדי שנראה לאיזה מרכז את תצאי ואז נוכל לקבוע את המחיר
במדוייק הטלפון של קמפוס לימודים הוא: 03-5354449


 


מחכים לטלפון ממך


 
         באיזה שעות אפשר להתקשר? ו...  
 12/4/07 22:20 בר :]

האם אפשר לברר לי איפה יש אינטרנט ואיפה לא?

 

תודה :]


 
שאלה בנוגע לסאמר סקול בארה"ב  
 12/4/07 15:45 חן

היי

בקשר לסאמר סקול בארה"ב, האם אנחנו מטיילים בעוד מקומות בארה"ב חוץ מזה שאנחנו שוהים ב- camp sabra ?? ואם כן, לאיזה מקומות נוסעים?


 
   סאמר קמפ בארה"ב  
 12/4/07 21:55 איתמר

בהחלט כן

יש טיולים מחוץ למחנה אבל פחות מאשר בסאמר סקולבאנגליה

אם הטיולים מאד חשובים אז תבחרי בסאמר סקול באנגליה

 

בכל מקרה שתדעי שהמחנה בארה"ב הוא גם כן פיגוזי

 

תתקשרי לקמפוס ונתייעץ יחד

03-5354449


 
שאלה..  
 11/4/07 15:22 :)

בכמה מקומות באתר כתוב על אוקספורד.. אבל הוא לא רשום כמקום שאפשר ללכת אליו כסאמר סקול.... אז מה זה אוקספורד? :) אני אשמח אם תפרט קצת על אוקספורד..

 

 


 
   בעניין אוקספורד  
 12/4/07 21:52 איתמר

הי

בשנה שעברה שלחנו קבוצות ילדים לאוקספורד


היה בססה, אבל השנה הצלחנו לקבל את המרכז הכי מפורסם בקיימברידג' ובלייסטר


אז מייד בלי מחשבה שנייה - לקחנו את המרכזים האלה


 


הם פי 10 מאוקספורד


 
עמוד קודם 404  405  406   עמוד הבא
מפת התמצאות

  • שלחו מייל לחברים ואתם בהגרלה